Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

16 lines
595 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2009-01-11">
 4. <title>Resultater fra oversettelsessprinten</title>
 5. <body>
 6. <p>FSFEs oversettelsessprint siden nyttår ble avsluttet igår, med
 7. respektable resultater: mange frivillige opprettet 49 nye oversettelser,
 8. og oppdaterte 137 dokumenter på 28 dager.</p>
 9. <p>FSFEs kjernegruppe ønsker å takke alle frivillige som har bidratt. Du
 10. har bidratt en god del ved å gjøre informasjon om fri programvare og
 11. FSFEs aktiviteter tilgjengelig på en rekke europeiske språk.</p>
 12. </body>
 13. </news>
 14. </newsset>