Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

22 lines
838B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-12-21">
 4. <title>
 5. De FSFE staat achter een nieuwe antitrustonderzoek tegen Microsoft
 6. </title>
 7. <body>
 8. "Men moet van Microsoft op een onverholen, volledige en
 9. nauwgezette wijze een volledige implementatie van de vrije en open
 10. industriestandaarden eisen", dit is de boodschap van de brief van
 11. de Free Software Foundation Europe (FSFE) aan de Europese
 12. commissaris voor concurrentie Neelie Kroes. Om dit doel te
 13. bereiken biedt de FSFE haar steun aan bij een mogelijk
 14. antitrustonderzoek gebaseerd op een klacht van Opera Software
 15. tegen Microsoft. De klacht is een gevolg van anticompetitief
 16. gedrag in de webbrowsermarkt.
 17. </body>
 18. <link>/news/2007/news-20071221-01.html</link>
 19. </news>
 20. </newsset>