Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

118 lines
4.7KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>
 5. FSFE - Nieuws - De FSFE staat achter een nieuwe antitrustonderzoek
 6. tegen Microsoft
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. De FSFE staat achter een nieuwe antitrustonderzoek tegen
 12. Microsoft
 13. </h1>
 14. <p>
 15. "Men moet van Microsoft op een onverholen, volledige en
 16. nauwgezette wijze een volledige implementatie van de vrije en open
 17. industriestandaarden eisen", dit is de boodschap van de brief van
 18. de Free Software Foundation Europe (FSFE) aan de Europese
 19. commissaris voor concurrentie Neelie Kroes. Om dit doel te
 20. bereiken biedt de FSFE haar steun aan bij een mogelijk
 21. antitrustonderzoek gebaseerd op een klacht van Opera Software
 22. tegen Microsoft. De klacht is een gevolg van anticompetitief
 23. gedrag in de webbrowsermarkt."
 24. </p>
 25. <p>
 26. "Alhoewel Opera Software geen producent van Vrije Software is,
 27. delen wij hun vaststellingen en zorgen over de huidige situatie
 28. in de webbrowsermarkt", schrijft Georg Greve, voorzitter van de
 29. FSFE, in zijn brief en hij vervolgt: "Enkele van de meest
 30. succesvolle webbrowsers in deze markt zijn - of bestaan voor een
 31. groot deel uit - Vrije Software. Voorbeelden hiervan zijn Mozilla
 32. Firefox en Konqueror, een browser ontwikkeld door KDE. Dit zijn
 33. heel innovatieve producten die bij een breed publiek bekend
 34. staan om veiliger te zijn dan de dominante toepassing in deze
 35. markt. Deze webbrowsers implementeren op een nauwgezette manier
 36. de grote internationale Open Standaarden die relevant zijn voor
 37. webbrowsertechnologie."
 38. </p>
 39. <p>
 40. Welk probleem bestaat er in de browsermarkt? De FSFE verklaart:
 41. "Juist omdat deze browsers zich houden aan de door de industrie
 42. erkende Open Standaarden en het geheime, niet-erkende 'Microsoft
 43. dialect' niet kunnen implementeren lijken ze vaak wat beperkt als
 44. je ze vergelijkt met Microsofts Internet Explorer. Deze browser
 45. heeft zich door zijn dominante marktpositie kunnen opwerken tot
 46. de gesloten, de facto standaard. Het is ook zo dat deze
 47. alternatieve browsers niet de mogelijkheid krijgen om zich op
 48. dezelfde wijze te integreren in het dominante Windows
 49. besturingssysteem als de Internet Explorer."
 50. </p>
 51. <p>
 52. Georg Greve besluit als volgt: "Wij ondersteunen met nadruk de
 53. vraag naar dwingende maatregelen die Microsofts strategie van het
 54. 'toepassen, dan uitbreiden en uiteindelijk vernietigen' van
 55. multilaterale open standaarden een halt toeroepen. Het is een
 56. strategie die Microsoft reeds succesvol toepaste in de Work Group
 57. servermarkt en die werd aangepakt door de beslissing in 2004. De
 58. FSFE vindt het heel belangrijk dat Microsoft zich houdt aan de
 59. erkende standaarden. We zijn er vaak getuige van hoe Microsoft op
 60. steeds dezelfde manier ook in andere markten de publieke en
 61. internationale standaarden, die garant moeten staan voor een goede
 62. interoperabiliteit, ondermijnt.".
 63. </p>
 64. <p>
 65. U kan de volledige originele brief lezen op<br />
 66. <br />
 67. <a
 68. href="http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf"
 69. title="Brief van de FSFE aan de Europese commissaris voor concurrentie Neelie Kroes."
 70. >http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf</a>
 71. </p>
 72. <p>De Free Software Foundation Europe:</p>
 73. <p class="aboutfsfe">
 74. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 75. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 76. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 77. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je deelname aan de
 78. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 79. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te
 80. houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije
 81. Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 82. gebruikten, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 83. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 84. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 85. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije
 86. Software.<br />
 87. <br />
 88. http://fsfeurope.org
 89. </p>
 90. <p>Contact:</p>
 91. <address>
 92. U kan de FSFE centrale bereiken vanuit:<br />
 93. België: +32 2 747 03 57<br />
 94. Duitsland: +49 700 373 38 76 73<br />
 95. Zweden: +46 31 7802160<br />
 96. Zwitserland: +41 43 500 03 66<br />
 97. VK: +44 29 200 08 17 7<br />
 98. </address>
 99. </body>
 100. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 101. </html>
 102. <!--
 103. Local Variables: ***
 104. mode: xml ***
 105. End: ***
 106. -->