Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

87 lines
4.0KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - FSFE støtter ny antitrustundersøgelse af Microsoft</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE støtter ny antitrustundersøgelse af Microsoft</h1>
 8. <p>"Microsoft bør afkræves i åbenhed, fuldstændigt og uden ændringer at
 9. implementere frie og åbne industristandarder," er budskabet i et brev fra
 10. Free Software Foundation Europe (FSFE) til EU's konkurrencekommissær Neelie
 11. Kroes. Som en hjælp til at nå dette mål, har FSFE tilbudt sin støtte i en
 12. mulig antitrustundersøgelse baseret på en klage fra Opera Software mod
 13. Microsoft. Klagen var begrundet med konkurrenceforvridende opførsel på
 14. markedet for webbrowsere.</p>
 15. <p>"Selv om Opera Software ikke fremstiller fri software, deler vi stort
 16. set deres vurderinger og bekymringer vedrørende den aktuelle situation
 17. inden for markedet for internetbrowsere," skriver FSFE's præsident Georg
 18. Greve i brevet, som fortsætter: "Nogle af de mest succesrige browsere i
 19. det pågældende marked er fri software eller indeholder store dele fri
 20. software. Deriblandt Mozilla Firefox og Konqueror, en browser der udvikles
 21. af KDE. Disse produkter er særdeles innovative og anses i vide kredse for
 22. at være mere sikre end det dominerede program. De implementerer uden
 23. ændringer betydningsfulde internationale åbne standarder, som er relevante
 24. i browserteknologi."</p>
 25. <p>Hvad er problemet på browsermarkedet? FSFE forklarer: "Netop fordi de
 26. overholder industrianerkendte åbne standarder og ikke kan implementere de
 27. ikke-offentliggjorte og ikke-standardoverholdende 'Microsoft-dialekter' af
 28. disse standarder, fremstår de ofte som begrænsede ved sammenligning med
 29. Microsofts Internet Explorer, der slår sig selv fast som den lukkede
 30. defacto-standard på grund af sin dominerede position. Desuden kan disse
 31. browsere ikke forankres dybt i det dominerede styresystem Windows, som det
 32. er tilfældet med Internet Explorer."</p>
 33. <p>"Af disse grunde," konkluderer Georg Greve, "er vi stærke støtter af
 34. håndhævende handlinger, der modvirker Microsofts strategi med at 'omfavne,
 35. udvide og udslette' multilaterale åbne standarder - en strategi Microsoft
 36. allerede har anvendt med succes i markedet for Work Group-servere, hvilket
 37. afgørelsen i 2004 tog i betragtning. At Microsoft af sig selv overholder
 38. standarder er vigtigt for FSFE, da vi er vidner til mange lignende forsøg
 39. fra Microsoft i andre markeder, på at underminere offentlige og
 40. internationale standarder som muliggør interoperabilitet."</p>
 41. <p>Du kan læse hele det engelsksprogede brev på <br />
 42. <br />
 43. <a href="http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf"
 44. title="Letter by the FSFE to European Competition Commissioner Neelie Kroes"
 45. >http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf</a></p>
 46. <p>Om Free Software Foundation Europe:</p>
 47. <p class="aboutfsfe">Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig
 48. (non-profit) regeringsuafhængig organisation, aktiv i mange europæiske lande,
 49. og involveret i mange globale aktiviteter. Adgang til software afgør hvem,
 50. der kan deltage i et digitalt samfund. For at sikre ligeværdig deltagelse i
 51. informationssamfundet, foruden friheden til at konkurrere, støtter
 52. Free Software Foundation Europe (FSFE) fri softwares fremme, defineret ved
 53. frihederne til at anvende, udforske, ændre og kopiere. Siden grundlæggelsen
 54. i 2001 har nogle af FSFE's centrale mål været at skabe opmærksomhed om de
 55. disse emner, sikre fri software politisk og juridisk samt at give folk frihed
 56. til at støtte udviklingen af fri software.<br />
 57. <br />
 58. http://fsfeurope.org</p>
 59. <p>Kontakt:</p>
 60. <address>
 61. Fra følgende lande kan du komme i forbindelse med FSFE's omstilling:<br />
 62. Belgien: +32 2 747 03 57<br />
 63. Tyskland: +49 700 373 38 76 73<br />
 64. Sverige: +46 31 7802160<br />
 65. Schweiz: +41 43 500 03 66<br />
 66. Storbritannien: +44 29 200 08 17 7<br />
 67. </address>
 68. </body>
 69. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 70. </html>
 71. <!--
 72. Local Variables: ***
 73. mode: xml ***
 74. End: ***
 75. -->