Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

17 lines
667B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-12-20">
 4. <title>EUs konkurrensmål är över: Samba tar del av samverkansinformation</title>
 5. <body>
 6. Ett fall är över, och samverkande datorsystem har vunnit. Den
 7. Europeiska Domstolen klargjorde att samverkansinformation inte ska
 8. hållas hemlig. Avtalet som slutits visar att Microsoft inte såg någon
 9. möjlighet att fortsätta med att försvåra samverkande datorsystem på det
 10. här området. Det här fastställer en praxis som alla kommer att mätas mot
 11. i framtiden.
 12. </body>
 13. <link>/news/2007/news-20071220-01.html</link>
 14. </news>
 15. </newsset>