Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

120 line
6.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - EUs konkurrensmål är över: Samba tar del av samverkansinformation</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>EUs konkurrensmål är över: Samba tar del av samverkansinformation</h1>
 8. <p>
 9. Den Europeiska Kommissionen fann år 2004 Microsoft skyldiga till att
 10. missbruka sin monopolsituation på marknaden och krävde att information
 11. för att kunna skapa samverkande datorsystem skulle göras tillgänglig
 12. till Microsofts konkurrenter. Microsoft överklagade beslutet som dock
 13. fastställdes i september 2007 av den Europeiska Domstolens första
 14. instans. Domstolen fann Microsoft skyldig till att medvetet försvåra
 15. samverkan mellan olika datorsystem och fastställde även åläggandet för
 16. Microsoft att dela med sig av den begärda informationen.
 17. </p>
 18. <p>
 19. <a href="http://www.samba.org">Samba</a>-teamet har beslutat sig för att utnyttja Microsofts åläggande.
 20. Protocol Freedom Information Foundation (PFIF) har begärt att få del
 21. av informationen och betalat en engångskostnad om 10,000 Euro för att
 22. ge Samba-teamet full tillgång till viktiga specifikationer.
 23. </p>
 24. <p>
 25. "Ett fall är över, och samverkande datorsystem har vunnit. Den
 26. Europeiska Domstolen klargjorde att samverkansinformation inte ska
 27. hållas hemlig. Avtalet som slutits visar att Microsoft inte såg någon
 28. möjlighet att fortsätta med att försvåra samverkande datorsystem på det
 29. här området. Det här fastställer en praxis som alla kommer att mätas mot
 30. i framtiden," summerar Georg Greve, ordförande för Free Software
 31. Foundation Europe (FSFE).
 32. <p>
 33. </p>
 34. Jonas Öberg, vice ordförande för FSFE, fortsätter: "Andra vinnare är
 35. alla som använder produkter för arbetsgrupper: Samba kommer att få full
 36. tillgång till den information som behövs för att nå full samverkan med
 37. dagens och morgondagens Microsoft Workgroup Server-produkter. Alla
 38. användare kommer att dra nytta av det här, även de som använder
 39. Microsofts produkter. En ökad konkurrens på marknaden kommer att pressa
 40. Microsofts priser och minska deras marginaler."
 41. <p>
 42. </p>
 43. "I den nuvarande situationen är avtalet, tack vare de förbättringar vi
 44. lyckats få till stånd, den bästa möjliga lösningen. Det löser inte alla
 45. problem vi har med Microsoft, men det ger delvis en kompensation för en
 46. ojust och illegal situation. Det är inte en förlikning utan en eftergift
 47. för att möta de krav som ställts av Kommissionen, och senare fastslagits
 48. av Europeiska Domstolen. Avtalet är helt kompatibelt med
 49. licensvillkoren för Fri Programvara," kommenterar Carlo Piana, juridiskt
 50. ombud för FSFE.
 51. </p>
 52. <p>
 53. Piana fortsätter: "Vi har för en gångs skull lyckats få en lista över
 54. alla patent som Microsoft påstår bygger på specifikationerna. Ofattbart
 55. nog har vi aldrig tidigare fått reda på exakt vilka dessa patent var.
 56. Det här kommer att vara användbart för att stoppa spridningen av FUD mot
 57. Samba, och vi hoppas att detsamma gäller andra projekt som också är
 58. licenserade som Fri Programvara. Det är vanlig praxis: om du har problem
 59. med någon, så ska du klargöra vad problemet är, eller hålla tyst helt."
 60. </p>
 61. <p>
 62. "Den Europeiska Kommissionen har kritiserats hårt för dess avtal med
 63. Microsoft, speciellt för att de inte lyckades med att ogiltigförklara de
 64. relevanta patenten som Microsoft har lyft fram, " fortsätter Jonas
 65. Öberg. "Systemet är trasigt och behöver lagas, men det är inte EUs
 66. tjänstemän som ska förklara patent giltiga eller ogiltiga i en sån här
 67. process. Vi behöver en informerad, transparent och demokratisk dialog
 68. runt det här ämnet."
 69. </p>
 70. <p>
 71. Georg Greve tillägger: "Den Europeiska Kommissionen kom längre och hade
 72. större framgång än någon annan konkurrensmyndighet i världen. De
 73. förtjänar vårt tack och stöd för att ha nått 80% av vägen fram. Trots
 74. detta så hade man kunnat hoppats på lite mod från Kommissionens sida att
 75. också nämna de problem som mjukvarupatent skapar för samverkande
 76. datorsystem och en fungerande konkurrens på marknaden. Specifikt hade
 77. detta kunnat innehålla en tydlig begäran till lämpliga politiska
 78. instanser att möta de här problemen."
 79. </p>
 80. <p>
 81. "Vi ska inte glömma bort att det här endast är ett område inom vilket
 82. Microsoft visar det här beteendet. Det finns fortfarande klagomål mot
 83. Microsoft angående ojust konkurrens, från både European Committee for
 84. Interoperable Systems (ECIS) och Opera angående missbruk inom områdena
 85. för kontorsprogram, Internet och webbläsare," tillägger Georg Greve. "Om
 86. dessa metoder är att betrakta som missbruk inom ett område är de också
 87. missbruk inom ett annat område. Om den Europeiska Kommissionen vill
 88. följa upp med det positiva exemplet man satte 1998 så bör de också
 89. undersöka de övriga klagomålen."
 90. </p>
 91. <p>
 92. "Överlag är det här positivt. När FSFE påbörjade arbetet under 2001 för
 93. att stödja den Europeiska Kommissionen i sin undersökning mot Microsoft
 94. var vårt mål att göra den här informationen tillgänglig för Fri
 95. Programvara. Genom att ha arbetat tillsammans med Samba-teamet sedan
 96. 2003 har vi lyckats med just det."
 97. </p>
 98. <p>
 99. Jonas Öberg avslutar: "Mjukvarupatent var ett problem då och fortsätter
 100. att vara ett problem idag. Vi kommer att behöva lösa det problemet
 101. politiskt, och FSFE tänker fortsätta vårt arbete mot mjukvarupatent.
 102. Under tiden vill jag tacka alla volontärer och anställda hos FSFE och
 103. Samba som har arbetat för den här fantastiska segern för Fri
 104. Programvara, trots minimalt eller obefintligt stöd, medans andra har
 105. tillåtit sig köpas ut ur fallet. Våra tack går också till alla som stött
 106. vårt arbete över åren och därigenom bidragit till att göra den här
 107. segern möjlig."
 108. </p>
 109. </body>
 110. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 111. </html>
 112. <!--
 113. Local Variables: ***
 114. mode: xml ***
 115. End: ***
 116. -->