Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

180 lines
8.3KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>
 5. FSFE - Nieuws - EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt
 6. informatie over interoperabiliteit
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie
 12. over interoperabiliteit
 13. </h1>
 14. <p class="background">
 15. De Europese commissie beschuldigde Microsoft in 2004 van het
 16. misbruiken van hun monopolie in de IT-markt en eiste dat ze alle
 17. informatie nodig voor een volledige interoperabiliteit ter
 18. beschikking zouden stellen van hun concurrenten. Microsoft
 19. tekende verzet aan tegen deze beslissing maar werd in september
 20. 2007 in het ongelijk gesteld door het Gerecht van eerste aanleg
 21. van de Europese Gemeenschappen (GEA). Het GEA achtte Microsoft
 22. schuldig aan opzettelijke belemmering van de interoperabiliteit en
 23. bevestigde de verplichting voor Microsoft om de informatie
 24. aangaande hun protocollen bekend te maken.
 25. </p>
 26. <p class="background">
 27. Het <a href="http://www.samba.org">Samba</a> Team heeft besloten
 28. gebruik te maken van Microsofts verplichting ten gevolge van de
 29. Europese uitspraak. Door middel van de Protocol Freedom
 30. Information Foundation (PFIF) hebben ze informatie gevraagd over
 31. netwerkinteroperabiliteit en de eenmalige toegangsprijs van 10.000
 32. EUR betaald. Het Sambateam heeft nu volledige toegang tot de
 33. belangrijke specificaties.
 34. </p>
 35. <p>
 36. Georg Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europe
 37. (FSFE), formuleerde het als volgt: "Eén rechtszaak is beëindigd en
 38. de interoperabiliteit heeft gewonnen. Het Gerecht van de Europese
 39. Gemeenschappen heeft duidelijk gemaakt dat informatie met
 40. betrekking tot interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden.
 41. De overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk
 42. geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te
 43. bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich
 44. vanaf nu zal moeten houden."
 45. </p>
 46. <p>
 47. Jonas Öberg, FSFE's vice-voorzitter, vervolgt: "Andere winnaars
 48. zijn de gebruikers van productieve Workgrouptoepassingen: Samba
 49. zal nu volledige toegang hebben tot alle informatie die nodig is
 50. om volledig interoperabel te zijn met de hedendaagse en
 51. toekomstige Microsoft Workgroup Serverproducten. Alle gebruikers
 52. zullen hier voordeel uit halen, ook diegene die producten van
 53. Microsoft gebruiken, aangezien de grotere concurrentie
 54. waarschijnlijk druk zal zetten op de prijzen en Microsofts marges
 55. zal doen slinken."
 56. </p>
 57. <p>
 58. "In de huidige omstandigheden, dankzij de verbeteringen die we
 59. hebben kunnen bewerkstelligen, is deze overeenkomst de best
 60. mogelijke oplossing. Het is geen oplossing voor al de bestaande
 61. problemen die wij hebben met Microsoft, het is alleen een
 62. gedeeltelijke oplossing voor een oneerlijke, illegale situatie.
 63. Het is geen vergelijk, we schikken ons naar de oplossing die werd
 64. opgelegd door de commissie en die werd bevestigd door het Gerecht
 65. van de Europese gemeenschappen. Nu is het tenminste volledig
 66. compatibel met Vrije Softwarelicentiëring", zegt Carlo Piana,
 67. juridisch raadsman van de FSFE.
 68. </p>
 69. <p>
 70. Piana vervolgt: "We zijn er uiteindelijk in geslaagd een lijst te
 71. krijgen van alle patenten die volgens Microsoft van toepassing
 72. zijn op de specificaties. Het is eigenlijk ongelooflijk dat men
 73. ons nooit eerder verteld heeft over welke patenten het juist ging.
 74. Deze lijst moet ons helpen om de FUD tegen Samba te stoppen. We
 75. hopen dat het met andere Vrije Softwareprojecten dezelfde weg
 76. opgaat. Het is niet meer dan normaal: als je problemen hebt met
 77. iemand moet je maar vertellen wat die problemen juist zijn ofwel
 78. zwijg je."
 79. </p>
 80. <p>
 81. "De Europese Commissie werd fel bekritiseerd voor haar
 82. overeenkomst met Microsoft, in het bijzonder omdat ze eventueel
 83. relevante patenten van Microsoft niet ongeldig verklaarden", en
 84. Jonas Öberg vervolgt: "Het systeem werkt niet en moet aangepast
 85. worden, maar het is niet aan de civiele administratie om bepaalde
 86. patenten geldig of ongeldig te verklaren. Over deze zaak moet een
 87. goed gedocumenteerde, doorzichtige en democratische discussie
 88. gevoerd worden."
 89. </p>
 90. <p>
 91. Georg Greve voegt hier nog het volgende aan toe: "De Europese
 92. Commissie is verder gegaan dan om het even welke andere
 93. antitrustautoriteit ter wereld en ze was ook het meest succesvol.
 94. Ze verdienen onze dankbaarheid en ondersteuning omdat ze 80% van
 95. de weg hebben willen afleggen. We hadden natuurlijk gehoopt dat
 96. men tegelijkertijd de moed zou gehad hebben om ook de problemen
 97. voor interoperabiliteit aan te kaarten die veroorzaakt worden door
 98. softwarepatenten en die dus ook hun weerslag hebben op vrije
 99. concurrentie. Men had duidelijke vragen kunnen stellen aan de
 100. gepaste politieke instellingen om ook deze zaak aan te pakken."
 101. </p>
 102. <p>
 103. "We mogen ook niet vergeten dat deze uitspraak maar over een
 104. stukje gaat van een heel domein waarin Microsoft eenzelfde
 105. gedrag vertoont. Er zijn nog lopende antitrustklachten zowel van
 106. het Europees Comité voor interoperabele systemen (ECIS) als van
 107. Opera voor verschillende schadelijke gedragingen in de office-,
 108. internet- en browsermarkt", en Greve vervolgt: "Als
 109. praktijken schadelijk zijn in een bepaalde markt, zijn ze dat
 110. waarschijnlijk ook in een andere markt. Dus als de Europese
 111. Commissie de positieve weg wil volgen die ze in 1998 zijn
 112. ingeslagen zullen ze ook deze klachten moeten onderzoeken."
 113. </p>
 114. <p>
 115. "Het algemeen beeld is positief. Toen de FSFE in 2001 besliste om
 116. de Europese Commissie te ondersteunen in haar antitrustonderzoek
 117. tegen Microsoft, was het juist ons doel om deze informatie
 118. beschikbaar te maken voor Vrije Software. Dankzij de samenwerking
 119. met het Sambateam sinds 2003 zijn we daar ook in geslaagd."
 120. </p>
 121. <p>
 122. Jonas Öberg besluit: "Softwarepatenten waren toen een probleem en
 123. zijn dat ook vandaag nog. We zullen daar een politieke oplossing
 124. voor moeten zoeken en de FSFE is vast van plan daar
 125. werk van te maken. Ik wil nu wel alle vrijwilligers en werknemers
 126. van de FSFE en Samba bedanken die meewerkten aan dit ongelooflijke
 127. succes voor Vrije Software terwijl anderen zich uit de zaak lieten
 128. wegkopen. Wij bedanken ook iedereen die ons al die jaren
 129. ondersteund hebben en dit succes dus mee mogelijk maakten."
 130. </p>
 131. <p>De Free Software Foundation Europe:</p>
 132. <p class="aboutfsfe">
 133. De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
 134. niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
 135. verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
 136. activiteiten. De toegang tot software bepaalt je deelname aan de
 137. digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
 138. informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk te
 139. houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van Vrije
 140. Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
 141. gebruikten, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
 142. werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
 143. vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
 144. stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van Vrije
 145. Software.<br />
 146. <br />
 147. http://fsfeurope.org
 148. </p>
 149. <p>Contact:</p>
 150. <address>
 151. Georg Greve +41-76-5611866<br />
 152. Jonas Öberg +46-733-423962<br />
 153. Carlo Piana +39-347-8835209<br />
 154. Shane Coughlan +41-79-2633406<br />
 155. Ciaran O'Riordan +32-477-364419<br />
 156. </address>
 157. <p>U kan de FSFE centrale bereiken vanuit:</p>
 158. <address>
 159. België: +32 2 747 03 57<br />
 160. Duitsland: +49 700 373 38 76 73<br />
 161. Zweden: +46 31 7802160<br />
 162. Zwitserland: +41 43 500 03 66<br />
 163. VK: +44 29 200 08 17 7<br />
 164. </address>
 165. </body>
 166. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 167. </html>
 168. <!--
 169. Local Variables: ***
 170. mode: xml ***
 171. End: ***
 172. -->