Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

22 lines
955B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-11-09">
 4. <title>Welkom in het leven na de ICT lock-in</title>
 5. <body>
 6. "Leveranciersafhankelijkheid is een van de grootste problemen
 7. geworden bij IT-beslissingen in het algemeen en bij het invoeren
 8. van Vrije Softwareoplossingen in het bijzonder. Het verstoort de
 9. markt en ontneemt Vrije Software een eerlijke concurrentie op basis
 10. van haar intrinsieke waarden. Eén van de grote problemen was
 11. dat veel van deze afhankelijkheden onzichtbaar bleven, voorbeelden
 12. hiervan zijn afhankelijkheid van propriëtaire protocollen en de
 13. noodzaak om bepaalde documentformaten te kunnen gebruiken. Certified
 14. Open maakt deze Leveranciersafhankelijkheid zichtbaar en stelt haar
 15. gebruikers in staat om hun afhankelijkheid te meten."
 16. </body>
 17. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q4/000189.html</link>
 18. </news>
 19. </newsset>