Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

23 lines
878B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-09-17">
 4. <title>
 5. FSFE, Samba: Een overwinning voor de vrije keuze en voor
 6. vrije concurrentie.
 7. </title>
 8. <body>
 9. "Microsoft kan zichzelf niet langer boven de wet verheven voelen,"
 10. zegt Georg Greve, voorzitter van de Free software foundation
 11. Europe (FSFE). "Door gebruik te maken van tactieken die andere
 12. delen van de wereld, en ook in de VS, op een succesvolle wijze de
 13. antitrustprocessen hebben doen ontsporen, is microsoft erin
 14. geslaagd om deze dag met bijna een decennium uit te stellen. Maar
 15. dankzij de vastberadenheid en het schitterende werk van de
 16. Europese commissie, hebben deze tactieken gefaald in Europa."
 17. </body>
 18. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q3/000186.html</link>
 19. </news>
 20. </newsset>