Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

18 lines
656B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-07-27">
 4. <title>De FSFE biedt hulp aan bedrijven, zodat ze in regel blijven met de Vrije Software
 5. licentievoorwaarden
 6. </title>
 7. <body>
 8. De voorwaarden van de GNU GPL-licentie zijn opnieuw voor een Duitse rechtbank als
 9. bindend bevonden. Een Duitse rechtbank oordeelde dat Skype zijn verplichtingen als
 10. verdeler niet nakwam. De FSFE wil ander producenten helpen om de verplichtingen die
 11. de GNU GPL hen oplegt beter te begrijpen.
 12. </body>
 13. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q3/000182.html</link>
 14. </news>
 15. </newsset>