Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

19 lines
890B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-07-11">
 4. <title>BBC: Vragen aan Microsoft over open formaten.</title>
 5. <body>
 6. Gepubliceerd artikel van <a href="/about/greve">Georg Greve</a> en
 7. <a href="/about/jakobs/">Joachim Jakobs</a> over de noodzaak van Open Standaarden
 8. in archieven, en waarom het gebruik van MS-OOXML kan leiden tot gegevensverlies.
 9. "Digitale informatie heeft het potentieel in zich om zeer lang bewaard te kunnen worden
 10. zonder enig kwaliteitsverlies. Maar zonder kennis over de gebruikte codering, worden deze
 11. gegevens voor de toekomstige generaties een betekenisloze reeks enen en nullen, net
 12. zoals veel grotschilderingen vaak een niet te begrijpen combinatie zijn van kleuren en
 13. steen."
 14. </body>
 15. <link>http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6291124.stm</link>
 16. </news>
 17. </newsset>