Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

16 lines
643 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-07-11">
 4. <title>Persoonlijke hulp bij Vrije Softwarevragen voor bedrijven</title>
 5. <body>
 6. De Free Software Foundation Europe (FSFE) heeft de gemeenschap altijd geholpen met
 7. gratuit advies. Ze hebben daardoor ontdekt dat bedrijven vaak behoefte hebben aan
 8. bijkomende persoonlijke hulp. Daarom gaat de FSFE, vanuit hun kantoren in Zurich,
 9. Zwitserland, nu ook persoonlijk advies over Vrije Software aanbieden aan bedrijven.
 10. </body>
 11. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q3/000180.html</link>
 12. </news>
 13. </newsset>