Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

18 wiersze
1.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-07-11">
 4. <title>Προσωπική αρωγή με το Ελεύθερο Λογισμικό για επιχειρήσεις</title>
 5. <body>
 6. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) πάντα βοηθούσε την κοινότητα
 7. με την παροχή συμβουλών για το γενικό καλό, και μέσα από αυτή την πρακτική
 8. ανακάλυψε ότι οι επιχειρήσεις συχνά απαιτούν πρόσθετη προσωπική φροντίδα. Για
 9. αυτό τον λόγο, το FSFE προσφέρει στις επιχειρήσεις μια ευκαιρία συμβουλευτικής
 10. σε ατομική βάση σχετικά με ζητήματα του Ελεύθερου Λογισμικού στο γραφείο του
 11. στη Ζυρίχη της Ελβετίας.
 12. </body>
 13. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q3/000180.html</link>
 14. </news>
 15. </newsset>