Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

news-20070705-01.nl.xml 568B

123456789101112131415
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-07-05">
 4. <title>GNU GPLv3 gepubliceerd</title>
 5. <body>
 6. Na achttien maanden van openbare consultaties en discussies is versie 3 van de GNU GPL
 7. gepubliceerd. Versie 3 is veel universeler, geeft een betere bescherming tegen
 8. softwarepatenten, en geeft een grotere garantie aan Vrije Softwaregebruikers
 9. dat ze ook aangepaste software op hun computers kunnen installeren en gebruiken.
 10. </body>
 11. <link>http://fsfeurope.org/campaigns/gplv3/</link>
 12. </news>
 13. </newsset>