Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

17 lines
699 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-06-26">
 4. <title>Zes vragen voor de nationale standardisatiebureaus</title>
 5. <body>
 6. De volgende zes vragen vragen staan in verband met de aanvraag om het
 7. ECMA/MS-OOXML-formaat te aanvaarden als IEC/ISO-standaard. Tenzij een nationaal
 8. standaardisatiebureau een afdoend antwoord heeft op alle zes deze vragen, zouden ze
 9. tegen de aanvaarding als IEC/ISO-standaard moeten stemmen, en aan Microsoft vragen
 10. om hun werk aan de MS-OOXML te integreren in ISO/IEC 26300:2006 (Open Document
 11. Formaat).
 12. </body>
 13. <link>http://fsfeurope.org/documents/msooxml-questions</link>
 14. </news>
 15. </newsset>