Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

19 lines
825 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-02-24">
 4. <title>Tijd om iets terug te geven: Fellowshiploterij 2007!</title>
 5. <body>
 6. "De Vrije Softwaregemeenschap bestaat dankzij de samenwerking van veel, sterk
 7. verschillende partijen. De Free Software Foundation Europe (FSFE) werkt exclusief voor
 8. het welzijn van de hele gemeenschap, ook voor de bedrijven die Vrije Software gebruiken",
 9. zegt Georg Greve, voorzitter van de FSFE. "Wij houden van ons werk, en doen het met groot
 10. enthousiasme, en wij vergeten nooit dat dit voor een groot deel mogelijk gemaakt wordt door
 11. mensen die voor ons werken en ons financieel ondersteunen, in het bijzonder de vele Fellows
 12. van de FSFE."
 13. </body>
 14. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q1/000170.html</link>
 15. </news>
 16. </newsset>