Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
您最多能選擇 25 個主題 主題必須以字母或數字為開頭,可包含連接號 ('-') 且最長為 35 個字。
 
 
 
 
 
 

20 行
1006 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<newsset>
<news date="2007-02-01">
<title>De FSFE heeft een nieuw middel om Vrije Softwareprojecten juridisch te versterken
</title>
<body>
Vandaag heeft de FSFE haar Ficuciary Licence Agreement (FLA) uitgebracht onder de
voorwaarden van de GNU Free Documentation Licence (GFDL) en onder de voorwaarden
van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen (CC by-sa) licentie. De
Fiduciary Licence Agreement (FLA) is een overdracht van het auteursrecht waardoor Vrije
Softwareprojecten hun auteursrechten kunnen bundelen bij één organisatie of persoon. Dit
zorgt ervoor dat de projecten juridisch beheersbaar blijven. Het stelt projecten in staat om
hun auteursrechten over te dragen aan het fiduciaire programma van de FSFE of aan een
andere organisatie opgericht door hun team.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q1/000168.html</link>
</news>
</newsset>