Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 
 
 
 

20 行
1006 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<newsset>
<news date="2007-02-01">
<title>De FSFE heeft een nieuw middel om Vrije Softwareprojecten juridisch te versterken
</title>
<body>
Vandaag heeft de FSFE haar Ficuciary Licence Agreement (FLA) uitgebracht onder de
voorwaarden van de GNU Free Documentation Licence (GFDL) en onder de voorwaarden
van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen (CC by-sa) licentie. De
Fiduciary Licence Agreement (FLA) is een overdracht van het auteursrecht waardoor Vrije
Softwareprojecten hun auteursrechten kunnen bundelen bij één organisatie of persoon. Dit
zorgt ervoor dat de projecten juridisch beheersbaar blijven. Het stelt projecten in staat om
hun auteursrechten over te dragen aan het fiduciaire programma van de FSFE of aan een
andere organisatie opgericht door hun team.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q1/000168.html</link>
</news>
</newsset>