Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

18 lines
754B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-01-30">
 4. <title>De Vista boodschap: Upgrade naar GNU/Linux NU!</title>
 5. <body>
 6. De FSFE ziet een unieke kans: Met het uitbrengen van Vista, zullen gebruikers verplicht
 7. moeten overstappen naar een nieuw besturingssysteem, één dat er anders uitziet en
 8. anders aanvoelt, het zal een tijdje duren om gewoon te raken aan de nieuwe
 9. functionaliteiten. Hetzelfde geldt voor alle moderne GNU/Linux distributies, waarvoor
 10. de aanpassing bijna dezelfde moeite zal vragen. In ruil krijg je wel opnieuw controle over
 11. je eigen gegevens.
 12. </body>
 13. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q1/000166.html</link>
 14. </news>
 15. </newsset>