Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

19 lines
914B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-01-23">
 4. <title>FSFE wordt de juridische voogd van het OpenSwarm Project</title>
 5. <body>
 6. Het OpenSwarm project zal beschermd worden door FSFE's Freedom Task Force (FTF).
 7. Shane Coughlan, coördinator van de FTF, legt uit: "De Freedom Task Force is opgericht
 8. om de juridische basis van het Vrije Software ecosysteem te versterken. De Fiduciary
 9. licence Agreement moet daar ook toe bijdragen. Het stelt projecten in staat op een
 10. transparante manier hun auteursrecht te consolideren. In het geval van OpenSwarm, wil de
 11. FSFE optreden als juridisch voogd voor het project, zodat de ontwikkelaars zich
 12. volledig kunnen focussen op het uitbreiden van hun boeiend ontwikkelplatform."
 13. </body>
 14. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q1/000165.html</link>
 15. </news>
 16. </newsset>