Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

19 lines
798B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2007-01-09">
 4. <title>Transcripció: El Programari Lliure i el Futur de la Llibertat</title>
 5. <body>
 6. En aquesta xerrada, en Richard Stallman explica per què el Programari Lliure es
 7. defineix com es defineix, les eleccions tècniques i polítiques que
 8. han portat el moviment del Programari Lliure on és avui, i
 9. què hem de fer per a preparar-nos pel que ens hi trobarem. Amb més de
 10. 20 anys de pràctica, Stallman també entreté mentre explica la
 11. història.<br /> Aquesta feina de transcripció l'ha feta l'FSFE degut a
 12. la molt positiva retroalimentació rebuda de les transcripcions sobre la GPLv3.
 13. </body>
 14. <link>/documents/rms-fs-2006-03-09.html</link>
 15. </news>
 16. </newsset>