Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

20 lines
853 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<newsset>
<news date="2005-09-06">
<title>
FSF och FSF Europe tillkännager ett projekt för vidareutveckling och
publicering av GPL Version 3 (GPLv3)
</title>
<body>
Stichting NLnet bidrar med 150 000 EUR för att stödja aktiviteterna<br />
Projektet kommer under 2006 att samla tusentals organisationer,
mjukvaruutvecklare och användare från världens alla hörn i en satsning
för att uppdatera världens mest populära licens för Fri
Programvara. Projektet kommer att bli en av de största satsningarna
som någonsin genomförts för att uppdatera en licens där alla berörda
parter kan kommentera utvecklingen.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv/2005q3/000011.html</link>
</news>
</newsset>