Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

16 lines
672 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<newsset>
<news date="2005-07-06">
<title>Inga mjukvarupatent i Europa, FSFE begär granskningsverktyg för EPO</title>
<body>
Efter flera års kamp har det Europeiska Parlamentet slutligen avslagit
direktivet om mjukvarupatent med 648 av 680 röster; en stark signal
mot patent på mjukvara, ett bevis på minskat förtroende för den
Europeiska Unionen och en klar röst för att det Europeiska
Patentkontoret (EPO) måste ändra sin policy och omgående upphöra med
att utfärda mjukvarupatent.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv/2005q3/000009.html</link>
</news>
</newsset>