Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

12 wiersze
502 B

  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  2. <newsset>
  3. <news date="2005-03-21">
  4. <title>FSFE to help bring Microsoft to its feet</title>
  5. <body>
  6. Pushed by the FSFE, the EU antitrust case against Microsoft is gathering momentum again. "We will help the Commission to bring Microsoft to its feet and move towards re-establishing competition", Georg Greve, FSFE's president.
  7. </body>
  8. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2005q1/000097.html</link>
  9. </news>
  10. </newsset>