Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

19 lines
724 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2003-02-03">
 4. <title>Förfoganderättsavtal (FLA) V1.0 släppt</title>
 5. <body>Pressrelease från FSF Europe: "Free Software Foundation
 6. Europe är stolta över att kunna presentera den första
 7. publika versionen av sitt
 8. <a href="/activities/ftf/">Förfoganderättsavtal</a>
 9. (Fiduciary License Agreement - FLA); ett avtal som kommer att
 10. säkra den rättsliga framtiden för Fri Programvara genom
 11. att göra det möjligt för FSF Europe att tjänstgöra som
 12. en förvaltare för Fri Programvara."
 13. </body>
 14. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2003q1/000049.html</link>
 15. </news>
 16. </newsset>