Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

21 lines
785 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<newsset>
<version>1</version>
<news date="2006-05-19">
<title>Europa bliver vært for den tredje International GPLv3 Conference i Barcelona, Spanien, den 22. og 23. juni</title>
<body>
<p>
Konferencen finder sted i Barcelona i Spanien, og det præcise sted vil
snart blive annonceret. I januar begyndte en et år lang offentlig
høringsproces vedrørende opdatering af GNU General Public License.
Licensen, der i almindelig tale kaldes "GPL", anvendes af størstedelen
af fri software, til at beskrive under hvilke betingelser programmellet
må distribueres.
</p>
</body>
<link>https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2006q2/000141.html</link>
</news>
</newsset>