Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

147 lines
6.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Çalışmalar - FSFE</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Çalışmalar</h1>
<div id="introduction">
<!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<p>
Avrupa Özgür Yazılım Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük
, şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda
yardımcı olur, <a href="/about/basics/freesoftware.html">Özgür Yazılımı</a>
benimsemenin önündeki engelleri yıkarak
kullanıcıların haklarını geliştirir, insanları Özgür Yazılım kullanma
ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı
daha fazla tanıtmak için herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.
</p>
</div>
<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Politika</a></h3>
<p>
Özgür Yazılım kullanıcı ve geliştiricilerinin haklarını iyileştirmek,
Özgür Yazılım önündeki engelleri kaldırmak için Avrupa'daki
politika belirleyicileri ve kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">2014-2019 için politik hedeflerimiz</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Hukuk</a></h3>
<p>
Hukuk ekibimizde, Özgür Yazılımın yasal ve lisanslama boyutlarına ilişkin
bilgiyi topluyor ve paylaşıyoruz, Özgür Yazılım projelerinin çıkarlarını koruyoruz,
dünya çapında uzmanları bir araya getiriyoruz ve diğer grupların benzer amaçlara
ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Avrupa Hukuk Ağı üyeleri ve gpl-violations.org ile müşterek
olarak yardım, <a href="/activities/ftf/education.html">eğitim</a> ve
<a href="/activities/ftf/documentation.html">belgeleme</a> sağlıyoruz.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.html">Avrupa Hukuk Ağı</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Toplum Bilinci</a></h3>
<p>
Toplumu Özgür Yazılım hakkında bilgilendirmek, FSFE'nin temel
görevlerinden biridir. Vakıftaki çoğu kişi çeşitli Özgür Yazılım
konularının uzmanlarıdır. Onlarla yetkili konuşma, çalıştay düzenleme
veya tartışmalarda yer alma gibi konularda bağlantı kurulabilir.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Açık Standartlar</a></h3>
<p>
<a href="/activities/os/def.html">Açık Standartlar</a>, insanların
her türlü veriyi özgürce ve mükemmel uygunlukla paylaşmalarına olanak
verir. Birlikte çalışabilirliğe ilişkin marka bağımlılığı ve diğer yapay
engelleri önler, marka ve teknoloji çözümleri arasında tercihte bulunmayı
destekler. FSFE'nin <a href="/activities/os/os.en.html">Açık Standartlar
üzerine çalışması</a>, insanların Özgür Yazılım veya Özgür Yazılım çözümlerine
göç etmeyi kolay bulmalarını güvence altına alma amacına sahiptir.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Kâmu Alımları</a></h3>
<p>
Özgür Yazılım kâmu sektörü için oldukça uygundur. Hükümet için verimlilik,
yurttaşlar için şeffaflık ve işletmeler için rekabeti sağlar. FSFE Avrupa
çapında kamunun BT alımlarını iyileştirmek ve Özgür Yazılım
fırsatlarını geliştirmek için kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışır.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Avrupa'da Yazılım Patentleri</a></h3>
<p>
Yazılım patentleri toplum ve ekonomi için bir tehdittir. Yenilikçiliği kısıtlar,
işletmelere zarar verir ve işbirliğine dayalı yaratıcılığı büyük tehlikeye sokar.
FSFE Avrupa'yı yazılım patentlerinden korumak ve BM düzeyinde dünya çapında
yazılım patentlerini ortadan kaldırmak için mücadele eder.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Avrupa Birliği</a></h3>
<p>
FSFE olarak Özgür Yazılım ve Açık Standartlar için olumlu bir ortam yaratmak
üzere <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu</a>
ile birlikte çalışıyoruz. Tekellere karşı ve yazılım piyasasında
<a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">rekabet</a> için antitröst davalarına
ilgili üçüncü bir taraf olarak katılarak mücadele ediyoruz. Politika belirleyicileri
Özgür Yazılım'ın sunduğu olanaklar konusunda bilgilendiriyor ve birlikte çalışabilirlik
için bastırıyoruz.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft'a karşı Avrupa Birliği Yurttaşları</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Eğitim</a></h3>
<p>
FSFE, okullarda ve üniversitelerde Özgür Yazılım kullanımını etkin bir şekilde destekler.
Özgür Yazılım pedagojik olarak daha üstündür, özgürlük ve işbirliğini barındıran temel ruhu
demokratik bir ortamda eğitimin ruhuyla aynıdır.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">Birleşmiş Milletler &amp; WIPO</a></h3>
<p>
FSFE 2002 yılından beri Birleşmiş Milletler düzeyinde, özgür ve eşitlikçi küresel enformasyon
toplumu yaratmaya yardımcı olma konusunda etkindir. <a
href="/activities/wipo/wipo.html">Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü</a> içerisinde gözlemci
konumundayız.
</p>
</li>
<p style="clear: both;">
Avrupa Özgür Yazılım Vakfı bir çok diğer konu ve kampanya üzerinde çalışmıştır.
Başardıklarımız hakkında ayrıntılı bilgi için <a href="/campaigns/finished.html">Tamamlanmış
ve Sonlanmış Projeler</a> sayfamızı inceleyebilirsiniz.
</p>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2015-01-24 10:31:10 +0200 (tekrei 24 Jan 2015) $ $Author: tekrei $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->