Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

139 lines
7.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Наш рад - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Наш рад - FSFE</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
Као непрофитна невладина организација Free Software
Foundation Europe ради на стварању општег разумевања и
подршке слободном софтверу и отвореним стандардима у политици,
пословању, законима и у целокупном друштву.
Молимо наставите с читањем како бисте више сазнали о нашем
раду и кампанјама које су у току. <a
href="/campaigns/campaigns.html">Kампање</a>.
</p>
</div>
<ul id="priorities" class="overview">
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Правни тим</a></h3>
<p>
У нашем правном тиму прикупљамо и делимо знање о
правним и лиценцним аспектима слободног софтвера,
штитимо интересе пројеката слободног софтвера,
повезујемо експерте широм света и помажемо другим
групама у постизању сличних циљева. Пружамо подршку,
<a href="/activities/ftf/education.html">обуку</a>
и <a href="/activities/ftf/documentation.html">doкументацију</a>,
у сарадњи са gpl-violations.org и члановима Европске
правне мреже.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.html">Европска правна мрежа</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Јавна Свест</a></h3>
<p>
Информисање јавности о слободном софтверу је део FSFE-ове
основне мисије. Многи људи у организацији су стручњаци за
различита подручја слободног софтвера и можете да их цонтактирате за
стручна предавања, одржавање радионица или
учествовање у дискусијама.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Отворени стандарди</a></h3>
<p>
<a href="/activities/os/def.html">Отворени стандарди</a> омогућавају
слободно дељење разних података с високим ступњем верности стандарда. Онемогућују стварање зависности и других вештачких
граница према интероперабилности и промовишу избор између
произвођача и технолошких
решења. FSFE-ов <a href="/activities/os/os.en.html">рад
на отвореним стандардима</a> има за циљ да се побрине да
прелазак на слободан софтвер или међу решења у слободном
софтверу буде једноставан.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softверски патенти у Европи</a></h3>
<p>
Софтверски патенти су претња друштву и економији. Они
ограничавају иновацију, штете предузетницима и угрожавају
сарадничку креативност. FSFE се бори за очување Европе
која је слободна од софтверских патената, и на нивоу УН-а
ради на укидању софтверских патената широм света.
</p>
</li>
</ul>
<ul class="overview">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Европска унија</a></h3>
<p>
FSFE ради са <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Eвропском
Комисијом и Европским Парламентом</a> на стварању позитивног
окружења за слободан софтвер и отворене стандарде у
Eвропи. Боримо се против монипола и за <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">такмичење</a>
на софтверском тржишту тако што учествујемо као заинтересована трећа страна
у <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">aнтитрустовским</a>
случајевима. Информишемо политичке чиниоце о приликама које
пружа слободан софтвер, и промовишемо интероперабилност.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Мicrosoft против грађана Европске Уније</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Образовање</a></h3>
<p>
FSFE активно промовише употребу слободног софтвера у школама и
на универзитетима. Слободан софтвер је педагошки надмоћан
и његов основни дух који обухвата слободу и сарадњу идентичан је
духу образовања у демократским окружењима.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">Uједињене нације</a></h3>
<p>
FSFE је активан у Ујединјеним нацијама од
2002. године, помажући у стварању слободног и равноправног глобалног информационог друштва. Тренутно смо
активни у следећим подручјима:
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/wipo/wipo.html">Светска организација за интелектуално власништво</a></li>
<li><a href="/activities/policy/igf/igf.html">Форум о управљању интернетом</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="clear: both;">
Фондација за слободан софтвер Европе (Free Software Foundation Europe) ради на многим другим питањима и
кампањама. Погледајте наше <a href="/campaigns/finished.html">Довршени и
прекинути пројекти</a> за детаље о томе шта смо постигли.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->