Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

159 lines
6.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Ons werk - FSFE</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Ons werk</h1>
<div id="introduction">
<!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te
begrijpen hoe <a href="/about/basics/freesoftware.html">Vrije Software</a>
bijdraagt aan vrijheid, transparantie en
zelfbeschikking. We vergroten de rechten van de gebruikers door het
afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software, moedigen
mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en bieden
hulpbronnen om iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te
promoten in Europa.</p>
</div>
<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.nl.html">Beleid</a></h3>
<p>
We werken met beleidsmakers en publieke instellingen in Europa om de
rechten van Vrije Software-gebruikers en -ontwikkelaars te versterken
en om barrières tot Vrije Software op te heffen.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.nl.html">Onze beleidsdoelen voor 2014-2019</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.nl.html">Juridisch</a></h3>
<p>
In ons juridisch team verzamelen en verspreiden we kennis over
juridische en aan licenties verbonden aspecten van Vrije
Software. Wij verdedigen de belangen van Vrije
Softwareprojecten, brengen specialisten van over heel de
wereld samen en helpen andere verenigingen met
gelijkaardigde doelstellingen. Wij bieden ondersteuning,
<a href="/activities/ftf/education.nl.html">opleidingen</a> en
<a href="/activities/ftf/documentation.nl.html">documentatie</a> in
samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
Europees Juridisch Netwerk.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.nl.html">Het Europees Juridisch Netwerk</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.nl.html">Publieke bewustmaking</a></h3>
<p>
Het publiek informeren over Vrije Software is een van de
basistaken van de FSFE. Onze organisatie telt een groot
aantal personen dat gespecialiseerd is en een breed gamma
van Vrije Software-onderwerpen. U kan contact met ons opnemen
voor het geven van toespraken en workshops of voor
deelname aan een panelgesprek.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.nl.html">Open Standaarden</a></h3>
<p>
Dankzij <a href="/activities/os/def.nl.html">Open
Standaarden</a> kunnen mensen alle soorten gegevens op een
vrije en betrouwbare wijze met elkaar delen. Ze behoeden ons
voor lock-in's en andere kunstmatige beperkingen op
interoperabiliteit en staan garant voor een grote keuze van
producenten en technologische
oplossingen. Wij <a href="/activities/os/os.nl.html">promoten
Open Standaarden</a> omdat wij er zeker van willen zijn dat
mensen makkelijk de overstap kunnen maken naar Vrije
Software of tussen verschillende Vrije Softwareoplossingen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.nl.html">Publieke inkoop</a></h3>
<p>
Vrije Software is uitstekend geschikt voor de publieke sector:
het brengt efficiëntie voor de overheid, transparantie voor de burgers
en competitie voor bedrijven. In heel Europa werkt de FSFE met
openbare lichamen om de inkoop van publieke IT te verbeteren en mogelijkheden
voor Vrije Software te vergroten.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.nl.html">Softwarepatenten in Europa</a></h3>
<p>
Softwarepatenten zijn een gevaar voor de samenleving en de economie.
Ze beperken innovatie, beschadigen bedrijven en brengen samenwerkende
creativiteit in groot gevaar. De FSFE vecht ervoor om Europa vrij te
houden van softwarepatenten en werkt op VN-niveau om softwarepatenten
wereldwijd af te schaffen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.nl.html">Europese Unie</a></h3>
<p>
De FSFE werkt samen met <a href="/activities/policy/eu/eu.nl.html">de
Europese Commissie en het Europees Parlement</a> om in Europa een
positieve omgeving te creëren voor Vrije Software en Open Standaarden.
Wij vechten tegen monopolies en voor meer competitie in de
softwaremarkt door deel te nemen als belanghebbende derde partij in
<a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.nl.html">antitrustzaken</a>.
Wij informeren de beleidsmakers over de mogelijkheden van Vrije
Software en wij steunen interoperabiliteit.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.nl.html">Microsoft versus Europese burgers</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.nl.html">Onderwijs</a></h3>
<p>
De FSFE promoot Vrije Software actief in scholen en op universiteiten.
Vrije Software is superieur vanuit pedagogisch standpunt. De
basisprincipes van vrijheid en samenwerking komen overeen met de
basisprincipes van onderwijs in een democratische omgeving.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.nl.html">Verenigde Naties en WIPO</a></h3>
<p>
De FSFE is sinds 2002 actief op VN-niveau om te helpen bij het creëren
van een wereldwijde vrije en eerlijke informatiesamenleving. Wij
hebben een status als observant bij de <a href="/activities/wipo/wipo.nl.html">Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom</a>.
</p>
</li>
<p style="clear: both;">
De Free Software Foundation Europe heeft aan veel andere uitdagingen en
campagnes gewerkt. Bekijk onze <a href="/campaigns/finished.nl.html">
Beëindigde en afgebroken projecten</a> voor meer details over wat we
hebben bereikt.
</p>
</ul>
</body>
<timestamp> $Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers en Nico Rikken</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->