Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

70 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Fri Programvara - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Introduktion till Fri programvara</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img alt="Stars" src="/graphics/stars-smaller.png" />
</div>
<p>Åtkomst till programvara avgör vem som kan delta i ett
digitalt samhälle. Fri programvara ger dig friheterna att
<a href="/about/basics/freesoftware.html">använda, studera, dela med sig
av, och förbättra</a> programvara. Detta tillåter lika deltagande och
påverkar flera aspekter av ett modernt samhälle. Dessa sektioner
introducerar Fri Programvaras roll inom nyckelområden och tillhandahåller
länkar till ytterligare information.</p>
</div>
<ul class="overview">
<li>
<h3><a href="/freesoftware/basics/summary.html">Fri programvara: dess ursprung och definition</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/society/society.html">Samhälle</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/education/education.html">Utbildning</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/enterprise/enterprise.html">Företag</a></h3>
</li>
<!--
<li>
<h3><a href="/freesoftware/public-sector/public-sector.html">Public sector</a></h3>
</li>
-->
<li>
<h3><a href="/freesoftware/legal/legal.html">Rättsligt</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/support/support.html">Få support</a></h3>
</li>
<!--
<li>
<h3><a href="/freesoftware/statistics/statistics.html">Statistics</a></h3>
</li>
-->
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Andreas Rönnquist</translator>
</html>