Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

66 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Vrije Software - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Introductie tot Vrije Software</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img alt="Stars" src="/graphics/stars-smaller.png" />
</div>
<p>De toegang tot software bepaalt wie mag deelnemen aan een digitale samenleving.
Vrije Software geeft u de vrijheden om software <a href="/about/basics/freesoftware.html"> te gebruiken,
te bestuderen, verder te verspreiden en te verbeteren</a>. Hiermee wordt gelijkwaardig deelnemen mogelijk en dit heeft invloed op veel aspecten van de hedendaagse samenleving. Deze secties introduceren de rol van Vrije Software op essentiële gebieden en bieden links naar verdere informatie.</p>
</div>
<ul class="overview">
<li>
<h3><a href="/freesoftware/basics/summary.html">Vrije Software: haar oorsprong en definitie</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/society/society.html">Samenleving</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/education/education.html">Educatie</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/enterprise/enterprise.html">Zakelijk</a></h3>
</li>
<!--
<li>
<h3><a href="/freesoftware/public-sector/public-sector.html">Public sector</a></h3>
</li>
-->
<li>
<h3><a href="/freesoftware/legal/legal.html">Juridisch</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/support/support.html">Steun verkrijgen</a></h3>
</li>
<!--
<li>
<h3><a href="/freesoftware/statistics/statistics.html">Statistics</a></h3>
</li>
-->
</ul>
</body>
<timestamp>$Datum: 2010-08-06 14:09:58 +0200 (Vrij, 06 Aug 2010) $ $Auteur: maelle $</timestamp>
</html>