Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

71 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Fri software - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Introduktion til fri software</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img alt="Stjerner" src="/graphics/stars-smaller.png" />
</div>
<p>Adgang til software afgør hvem der kan deltage i et digitalt
samfund. Fri software giver frihederne til at
<a href="/about/basics/freesoftware.html">anvende, undersøge, dele og
forbedre</a> software. Det muliggør ligeværdig deltagelse og
påvirker mange aspekter ved det moderne samfund. Følgende
afsnit introducerer fri softwares rolle inden for nøgleområder
og giver henvisninger til yderligere oplysninger.</p>
</div>
<ul>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/basics/summary.html">Fri software: Oprindelsen og definitionen</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/society/society.html">Samfund</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/education/education.html">Uddannelse</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/enterprise/enterprise.html">Virksomhed</a></h3>
</li>
<!--
<li>
<h3><a href="/freesoftware/public-sector/public-sector.html">Det offentlige</a></h3>
</li>
-->
<li>
<h3><a href="/freesoftware/legal/legal.html">Juridisk</a></h3>
</li>
<li>
<h3><a href="/freesoftware/support/support.html">Få support</a></h3>
</li>
<!--
<li>
<h3><a href="/freesoftware/statistics/statistics.html">Statistik</a></h3>
</li>
-->
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>