Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

236 lines
13 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2014-11-11" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - Nëntor 2014</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201411">
 7. <h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së - Nëntor 2014</h1>
 8. <div class="e-content">
 9. <h2>Mynih: faktet më me peshë se fjalët</h2>
 10. <p>Qyteti i Mynihut xhiron Software të Lirë në më tepër se 15000 kompjutera
 11. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/106341">dhe si rrjedhojë ka kursyer
 12. mbi 11 milionë euro</a>. Gjatë migrimit në Software të Lirë, ata
 13. konsoliduan sektorin e tyre heterogjen TI të shtrirë në 51 vende me 1000 nëpunës
 14. TI dhe 22 departamente TI. Me gjithë këto sfida, <a
 15. href="http://www.computerwoche.de/a/wohin-steuert-linux-in-muenchen,3043464,2">shumica
 16. e përdoruesve janë të kënaqur me migrimin dhe shprehen se nuk duan të kthehen
 17. te e dikurshmja</a> (në Gjermanisht). Dhe krejt kjo ndodhi mu përpara hundës së
 18. qendrës së Microsoft-it për Gjermaninë.</p>
 19. <p>Nëse nuk e pëlqeni suksesin e Software-it të Lirë në Mynih, ç’do të bënit?
 20. Mund të luanit me emocionet e njerëzve dhe të përhapnit fjalë se personat TI të
 21. Mynihut nuk po marrin parasysh kërkesat e përdoruesve të rregullt, dhe as ato
 22. të drejtuesve. Sigurisht që kjo duhet bërë turbulltas, me shpresë se do të ndillni
 23. ata pak zëra që janë gjithmonë të pakënaqur - por kjo është rrugë e lehtë për
 24. diskreditimin e përparimit të bërë tashmë. Kjo qe ajo çka ndodhi muajt e fundit
 25. në Mynih me vërejtjet e kryetarit të ri të bashkisë, Dieter Reiter (SPD,
 26. Social-demokratët) dhe zëvendësit të tij, Josef Schmid (CSU, Kristian-demokratët).
 27. Disa komentatorë kanë spekuluar rreth një lidhjeje me faktin se Microsoft-i
 28. po i kalon zyrat e veta nga Untershlashaimi në Mynih, dhe <a
 29. href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-11/reiter-muenchen-spd/komplettansicht">Reiter-in
 30. që pretendon se ndihmoi në këtë marrëveshje</a> (në Gjermanisht). Meqë Microsoft-i qe <a
 31. href="http://www.merkur-online.de/lokales/muenchen-lk-nord/unterschleissheim-umzug-nach-muenchen-microsoft-prueft-neue-standorte-2766978.html">taksapaguesi më i madh në Untershlashaim</a> (në Gjermanisht), Mynihu do të përfitojë financiarisht nga kjo lëvizje.</p>
 32. <p>Por duket se e kanë nënvlerësuar suksesin e Software-it të Lirë në Mynih.
 33. <a
 34. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/munich-city-council-shields-limux-against-mayor">Ekspertë TI
 35. prej vetë partive të tyre politike ngritën zërin për t’i saktësuar</a>
 36. dhe <a href="/news/2014/news-20141016-01.html">të tjerë kanë nxjerrë sheshit
 37. deklaratat e tyre ngatërruese</a>. Pra komentet e bëra nga drejtuesit e bashkisë
 38. përfaqësojnë vetëm opinione individuale. Përkrahja politike për GNU/Linux-in
 39. në Mynih është e fortë, dhe paratë që kursen dhe do të vazhdojë të kursejë
 40. bashkia duke përdorur GNU/Linux, LibreOffice/OpenOffice, dhe Desktopin nga KDE
 41. kanë vlerë të madhe. Nëse Software-i i lirë mund të mbijetojë edhe pas një
 42. fushate shpifjesh nga drejtuesit e bashkisë, kjo tregon se ai ka të ardhme përpara.
 43. E dashur bashkësi e Software-it të Lirë: <em>ji krenare dhe përhape fjalën!</em>
 44. Por mos të të zërë gjumi, sulmi tjetër do të jetë më i stërholluar.</p>
 45. <h2>Politika Standardesh të Hapët në shkallë BE-je</h2>
 46. <p>Përgjigja ndaj shqetësimit përfshin një tjetër pikë kyçe: problemin me
 47. formatet e dokumenteve. Përgjegjësit TI të Mynihut vunë re se, në fillim
 48. të migrimit, shtetet federale dhe qeveria federale gjermane e vunë theksin te
 49. rëndësia e Software-it të Lirë dhe Standardet e Hapëta, por më pas nuk e ndoqën
 50. kurrë atë shteg.</p>
 51. <p>Në Gjermani, mungesa e një Politike të qartë Standardesh të Hapëta është një
 52. pengesë serioze për përdorimin e Software-it të Lirë nga administratat publike.
 53. Vitet e fundit, vende të tjera europiane, si Britania e Madhe, Franca, Italia
 54. dhe Suedia kanë bërë më shumë për promovimin e Software-it të Lirë dhe Standardeve
 55. të Hapëta.</p>
 56. <p>Në shkallë europiane, <a
 57. href="https://blogs.fsfe.org/mk/prasident-des-deutschen-stadtetags-an-europaische-kommission-mehr-fur-freie-software-einsetzen/">ish kryetari i bashkisë së Mynihut i kërkoi Komisionit Europian
 58. të sendërtojë dy masa për t’i hapur rrugë pjesëmarrjes së Software-it të Lirë
 59. në projekte të BE-së</a>: Së pari, për krejt gjedhet e dokumenteve që janë të
 60. passhme në formate Microsoft Office, të ketë të tilla edhe në formatin Open
 61. Document Text (ODT). Së dyti, krejt laptopët për prezantime në institucionet
 62. e BE-së të kenë gjithashtu të instaluar edhe një program që mund të trajtojë
 63. kartela Open Document Presentation (ODP). Bëhet fjalë për në 2011-n, pra
 64. organizmat europiane e kanë neglizhuar për një kohë të gjatë sendërtimin e
 65. politikave për Standarde të Hapët.</p>
 66. <h2>Kontroll përputhshmërie me Standardet e Hapëta</h2>
 67. <p>Kur institucionet marrin vendime lidhur me Standarde të Hapëta, ky është
 68. vetëm hapi i parë. Është e rëndësishme të kontrollohet ky vendim dhe t’u
 69. rikujtohet atyre. Më 2010-n, si veprimtari në kuadrin e Ditës së Lirisë së
 70. Dokumenteve, Anëtarët tanë Shok në Këln dhe Bon <a
 71. href="/news/2010/news-20100803-01.html">kontrolluan administratat federale
 72. gjermane pas një vendimi, sipas të cilit ato duhet të jenë në gjendje
 73. të marrin, përpunojnë dhe dërgojnë mbrapsht ODF</a>. FSFE-ja pa se vetëm 2
 74. nga 87 departamentet ishin në përputhje me rregullat federale për dokumente
 75. të hapët. Kjo nxjerr në pah rëndësinë e të qenit këmbëngulës dhe të mbikëqyrjes
 76. së sendërtimit të politikave të tilla. Për një sugjerim specifik se si brenda
 77. pak minutash mund të ndihmoni për këtë, shihni zërin “Aktivizohuni” të këtij
 78. muaji.</p>
 79. <h2>Diçka krejt tjetër</h2>
 80. <ul>
 81. <li>Jemi duke kërkuar sërish stazhierë, <a
 82. href="/news/2014/news-20141017-01.html">veçanërisht për
 83. përgatitjen e Ditës së Lirisë së Dokumenteve</a>, por kemi të hapura
 84. edhe <a href="/contribute/internship.html">vende të përgjithshme
 85. stazhierësh, në fillimet e Janarit</a>. Kur Max Mehl-i pa lajmërimin,
 86. botoi një <a
 87. href="http://blog.mehl.mx/2014/my-internship-at-fsfe/">përmbledhje rreth
 88. kohës së tij si stazhier pranë FSFE-së</a>.</li>
 89. <li><a href="/news/2014/news-20141017-02.html">Tok me shoqatën e
 90. konsumatorëve italianë ADUC, dhe grupin italian ILS, u kemi kërkuar</a>
 91. enteve rregullatore të marrin masa konkrete për të mbrojtur italianët
 92. nga detyrimi për të paguar për software që nuk e duan ose nuk u nevojitet.</li>
 93. <li>Veprimtari vendore: grupi ynë i Vienës pa vjeshtën e vet më aktive dhe
 94. më të suksesshme deri më sot. Franci ka dokumentuar pjesëmarrjen në tre
 95. veprimtari të mëdha <a
 96. href="https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2014/10/23/three-autumn-events-2014/">në Ditën
 97. e Lirisë së Software-it, në konferencën më të madhe gjermane mbi të drejtat
 98. e kafshëve, dhe në panairin Game City 2013</a>. Christian Kalkhoff prej grupit tonë
 99. të Mynihut organizoi një paraqitje të veprimtarive të grupeve në GNU Hackers
 100. Meeting 2014. <a
 101. href="http://audio-video.gnu.org/video/ghm2014/2014-08--kalkhoff--fsfe--ghm.webm">Videoja
 102. tani është në linjë</a>. Nëse dëshironi të ndihmoni në organizimin e konferencës
 103. LibreOffice 2015, <a
 104. href="https://blogs.fsfe.org/agger/2014/10/22/announcing-the-libreoffice-conference-for-2015-in-aarhus-denmark/">Carsten
 105. Agger ende kërkon mbështetje, meqë grupi ynë në Aarhus do të ndihmojë për
 106. veprimtarinë</a>.</li>
 107. <li>Edicioni i fundit i lajmeve për arsimin <a
 108. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/10/free-software-in-education-news-%E2%80%93-september/">përmend
 109. gjithashtu vëmendjen drejt Ditës së ardhshme të Lirisë së Dokumenteve 2015</a>.</li>
 110. <li>Administrata publike: qyteti gjerman <a
 111. href="https://joinup.ec.europa.eu/node/105069">Gumersbah njoftoi se këtë verë
 112. plotësoi kalimin e PC-ve në GNU/Linux</a>, <a
 113. href="https://joinup.ec.europa.eu/node/104519">Healthwatch-i i Anglisë kalon
 114. në Software-in e Lirë CiviCRM</a>, dhe një zgjidhje Software i Lirë për administratën
 115. e Alto Adixhes (Itali) për të testuar automatikisht sajtet dhe shërbimet web
 116. tani po përdoret edhe <a
 117. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/tyrol-government-shares-test-tool-industry">për të vëzhguar
 118. sajte nga sektori i turizmit të rajonit</a>.</li>
 119. <li>Organizmi ynë motër i fton entuziastët e Software-it të Lirë në <a
 120. href="https://www.fsf.org/blogs/community/registration-opens-for-libreplanet-2015">konferencën
 121. Libre Planet 2015</a> në ShBA. Për më tepër, <a
 122. href="https://www.fsf.org/news/the-free-software-foundation-opens-nominations-for-the-17th-annual-free-software-awards">kandidimet për Çmimet e 17-ta vjetore të Software-it të Lirë
 123. janë të hapura</a>, dhe mund të dërgoni propozimet tuaja deri para 16 Nëntorit.</li>
 124. <li><a href="http://mjg59.dreamwidth.org/33455.html">Matthew Garret shkroi
 125. një postim blogu mbi arsyet pse hyri në bordin e FSF-së</a>. Por disa prej
 126. komenteve që pati postimi janë vërtet fyese, dhe redaktori i këtij edicioni
 127. shpreson që Matthew thjesht t’i shpërfillë. Lidhur me këtë temë, redaktori
 128. juaj ju këshillon të lexoni artikullin <a
 129. href="http://lwn.net/Articles/615192/">“On the sickness of our community”</a>
 130. nga Jonathan Corbet. Si përherë, nëse keni komente rreth tij, <a
 131. href="/contact/community.html">dërgojini ato te listat tona të diskutimeve</a>.</li>
 132. <li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimet planet</a>:</li>
 133. <ul>
 134. <li>Kompjuterët po depërtojnë në fushën e modës nga drejtime të shumta.
 135. Stazhieri i tanishëm i FSFE-së <a
 136. href="https://blogs.fsfe.org/puster/2014/10/14/meshcon-2014/">Michele Marrali
 137. shkroi rreth MeshCon 2014, një konferencë që lidh krijues mode me ekspertë
 138. teknologjish</a>.</li>
 139. <li>André Ockers raporton se <a
 140. href="https://blogs.fsfe.org/ao/2014/10/28/dutch-public-broadcaster-moves-away-from-open-standards/">radioja
 141. publike holandeze NOS po largohet nga standardet e hapura</a></li>
 142. <li>Matija Šuklje <a
 143. href="http://matija.suklje.name/my-very-first-commit-to-kde">kreu kontributin e tij
 144. të parë te KDE dhe shkruan rreth Fiduciary Licence Agreement të FSFE-së </a></li>
 145. <li>Daniel Pocock <a
 146. href="http://danielpocock.com/positive-results-from-opw-2013">raporton për
 147. rezultate pozitive në Outreach Program for Women të GNOME-s</a></li>
 148. <li>Hugo Roy shpjegon se si <a
 149. href="http://hroy.eu/posts/owncloud-encryption-defpub/">shkroi një botim
 150. të ri në mbrojtje të shifrimit të njëkohësimit të kartelave në ownCloud</a>.</li>
 151. </ul>
 152. </ul>
 153. <h2>Aktivizohuni: Ndreqni dokumentet e mi - ODF-ja në ente të BE-së</h2>
 154. <p>Institucionet e BE-së kanë ende mjaft për të bërë për të hequr pengesat ndaj
 155. përdoruesve të Software-it të Lirë. Tok me Open Forum Europe (OFE), redaktori juaj
 156. i këtij edicioni pati një takim për këtë, me përgjegjës të TI-së për
 157. Komisionin, Këshillin dhe Parlamentin Europian. Diskutuam mbi <a
 158. href="/news/2014/news-20140326-02.html">letrën tonë për formatet video</a> dhe
 159. fushatën “FixMyDocuments.eu”. Kjo fushatë u fillua nga OFE në ndihmë të
 160. institucioneve të BE-së për vënien në jetë të <a
 161. href="http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/pdf/2011-07-25_ares.pdf">vendimit
 162. të tyre për përkrahjen e Formateve të Hapët të Dokumenteve (ODF)</a>. Vullnetarë të
 163. FSFE-së e kanë përkthyer tashmë sajtin në shumë gjuhë, por tani është koha
 164. që të gjithë ju të veproni.</p>
 165. <p>Do të donim <em>të zbulonit institucione të BE-së që ofrojnë lëndë në formate
 166. jo të lirë</em> në sajtet e tyre, pa i publikuar ato edhe në ODT,
 167. dhe mandej <em><a href="http://fixmydocuments.eu/?page_id=9">t’i njoftoni ato</a></em>.</p>
 168. <p>Më tej, OFE-ja nxit dhe do të përkrahë këdo që dëshiron ta përdorë platformën
 169. për të mbuluar administrata të tjera.</p>
 170. <p>Falënderime për krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarët</a>, <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Anëtarët Shok</a> dhe
 171. <a href="/donate/thankgnus.html">korporatat dhuruese</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
 172. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
 173. </div>
 174. <!--/e-content-->
 175. </body>
 176. <sidebar promo="about-fsfe"><!--
 177. <h3>Lajme nga FSFE-ja</h3>
 178. <ul>
 179. <li><a href="/news/">Njoftime Për Shtypin</a></li>
 180. <li><a href="/news/newsletter.html">Arkiv Buletinësh</a></li>
 181. <li><a href="/events/">Veprimtari Së Afërmi</a></li>
 182. <li><a href="http://planet.fsfe.org/"> Blogje Planet</a></li>
 183. <li><a href="/contact/community.html">Diskutime Mbi Software-in e Lirë</a></li>
 184. </ul>
 185. --></sidebar>
 186. <author id="kirschner" />
 187. <date>
 188. <original content="2014-11-04" />
 189. </date>
 190. <followup>donate</followup>
 191. <tags>
 192. <tag>newsletter</tag>
 193. </tags>
 194. </html>
 195. <!--
 196. Local Variables: ***
 197. mode: xml ***
 198. End: ***
 199. -->