Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

236 lines
13 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2018-07-04" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - Korrik 2014</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201407">
 7. <h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së - Korrik 2014</h1>
 8. <div class="e-content">
 9. <h2>Kafe Privatësia: kodim email-esh si pjatë kryesore!</h2>
 10. <p newsteaser="yes">Përfytyroni se shkoni me disa shokë në kafe, por në vend pijesh të ftohta
 11. apo të nxehta, menuja përmban informacione mbi masa për sigurimin e privatësisë
 12. dixhitale. Si, për shembull, "https kudo"; si antipastë, "Kodim GnuPG
 13. email-esh"; si pjatë kryesore, dhe "tosdr.org"; (informacione mbi kushte
 14. shërbimesh) si ëmbëlsirë. Kafe të tilla gjenden tashmë në Holandë. Në takimin
 15. e FSFE-së në Esen, Felix Stegerman, bashkërenduesi ynë prej Holande, paraqiti
 16. planet e tij për të krijuar më tepër kafe privatësie dhe shpejgoi se pse është
 17. i mendimit se është koha e duhur dhe një mundësi e mirë për Software-in e Lirë
 18. për ta bërë këtë edhe në vende të tjera.</p>
 19. <p>Ndodh kështu sepse shumica e njerëzve që shkojnë në një kafe privatësie,
 20. janë tashmë në dijeni të problemeve rreth të privatësisë dhe lirisë. Në të
 21. njëjtën kohë, kjo u jep vullnetarëve vendorë një mundësi të mirë për të folur
 22. mbi Software-in e Lirë, dhe mbi rëndësinë e përdorimit të Software-it të lirë
 23. për çështje privatësie. Për shembull, duke u shtruar pjesëmarrësve pyetjen
 24. &quot;kush e kontrollon software-in?" Lexoni <a
 25. href="https://blogs.fsfe.org/flx/2014/07/01/workshop-on-privacy-and-free-software/">postimin
 26. te blogu i Feliksit, për më tepër hollësi rreth këtyre kafeve dhe planeve për
 27. të ardhmen</a>.</p>
 28. <h2>Vetëmbrojtja e email-it në gjuhë të ndryshme</h2>
 29. <p>Materialet e goditura, informuese mbi kodimin dhe Software-in e Lirë janë
 30. kyçe për privatësinë dhe kafetë e sapopërmendura. Fatmirësisht, organizmi ynë
 31. vëlla, FSF-ja, botoi <a href="https://emailselfdefense.fsf.org/">udhërrëfyesin
 32. mbi vetëmbrojtjen në email</a> dhe vullnetarët e kanë përkthyer udhërrëfyesin
 33. dhe grafikën në 6 gjuhë: Anglisht, Gjermanisht, Portugalisht Braziliane,
 34. Frëngjisht, Rusisht, Turqisht, dhe Japonisht. Ky udhërrëfyes shpjegon instalimin
 35. e programeve të nevojshme për kodim email-esh nën GNU/Linux, MacOS, dhe Microsoft
 36. Windows, si dhe prodhimin e kyçeve, rrjetin e besueshmërisë dhe përdorimin e këtyre
 37. programeve. Krejt çka ju duhet është një kompjuter me lidhje në Internet, një
 38. llogari email, dhe afërsisht një gjysmë ore. Për më tepër të dhëna se si mund të
 39. ndihmoni të përhapet informacioni rreth vetëmbrojtjes në email, shihni ndarjen
 40. &quot;aktivizohuni&quot; të këtij numri të buletinit.</p>
 41. <h2>Çfarë të përdoret në vend të WhatsApp-it dhe Threema-s?</h2>
 42. <p>"Si t’i kodoj email-et e mia" ka qenë një nga pyetjet më të rëndomta që
 43. kemi marrë muajt e fundit. Falë udhërrëfyesit mbi vetëmbrojtjen në email,
 44. tani kemi një përgjigje të kënaqshme. Një tjetër pyetje rreth kodimit dhe
 45. privatësisë, që na është bërë shpesh, ka qenë: "a ka një alternativë të sigurt
 46. dhe të lirë për WhatsApp-in?"</p>
 47. <p>WhatsApp është një program shkëmbimi mesazhesh, për pajisje celulare, që
 48. ju lejon të dërgoni mesazhe (tekst) pa pagesë. Pas blerjes tani së fundi
 49. të WhatsApp-it nga Facebook-u dhe nën dritën e zbulimeve mbi NSA-në, mjaft nga
 50. përdoruesit e WhatsApp-it po kërkojnë për alternativa të sigurta dhe të besueshme.</p>
 51. <p>Ngaqë kjo prek kaq shumë vetë, ne të Free Software Foundation Europe-s
 52. do të donim të ishim në gjendje të promovojmë një alternativë që respekton lirinë
 53. dhe privatësinë tuaj. Ndaj, në takimin tonë të fundit të ekipit të FSFE-së në
 54. Esen, vendosëm të bëjmë ca kërkime dhe të organizojmë një praktikë mbi alternativa
 55. WhatsApp-i. <a
 56. href="http://freedom-blog.net/2014/06/what-to-use-instead-of-whatsapp-and-threema/">Përfundimet
 57. e takimit u përmblodhën</a> nga Hannes Hauswedell dhe Torsten Grote.</p>
 58. <h2>Diçka krejt tjetër</h2>
 59. <ul>
 60. <li>Veprimtari grupesh vendore: FSFE-ja qe e pranishme me stenda në qiell të hapur në <a
 61. href="https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2014/06/11/booth-on-the-vegan-summer-festival-in-vienna-2014/">festivalin veror të veganizmit në Vjenë</a>, si dhe në <a
 62. href="http://www.softmetz.de/2014/06/14/freie-software-offene-standards-und-freie-inhalte-beim-ersten-corso-leopold-2014/">Corso Leopold në Mynih</a>. Në takimin mbi Software-in e Lirë në Athinë, grupi ynë
 63. vendor i FSFE-së diskutoi se si të krijohet një shërbyes për përdorim vetjak. Nikos Roussos
 64. dokumenton hapat <a
 65. href="http://www.roussos.cc/2014/06/23/fedora-beaglebone-black/">si të rregullohet
 66. një shërbyes i tillë me Fedora dhe Beagle Bone Black</a>. Grupi ynë në Frankfurt
 67. <a
 68. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/06/report-from-fellowship-meeting-in-frankfurt-june-4/">u
 69. përqendrua në tema shifrimi</a>, dhe Hugo Roy, bashkërendues i grupit vendor të Parisit, <a
 70. href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2014/05/talk-about-the-fsfe-ubuntu-party-2014/">mbajti
 71. një bisedë në një veprimtari vendore mbi Ubuntu-në</a>.</li>
 72. <li>"Software-i i Lirë ka nevojë për një bashkësi të fortë. Nëse nuk ia dalim të tërheqim
 73. këdo që dëshiron të punojë për Software-in e Lirë, i bëjmë dëm vetes." <a
 74. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/06/06/four-social-rules-for-a-no-asshole-zone/">shkroi
 75. Karsten Gerloff në postimin në blogun e tij "Katër rregulla shoqërore për një
 76. 'No Asshole Zone'"</a>. Bashkërenduesit e grupeve tona vendore kanë shprehur ide
 77. të ngjashme, dhe ia filluan punës
 78. <a href="https://public.pad.fsfe.org/p/CodeOfConduct">me një kod sjelljeje
 79. për diskutimet e FSFE-së</a>. Presim përshtypjet tuaja.</li>
 80. <li>Bashkësia e Software-it të Lirë tani ka 33 përkrahës në Parlamentin
 81. Europian. Të tërë ata <a
 82. href="https://fsfe.org/news/2014/news-20140528-01.html">kanë nënshkruar paktin
 83. e Software-it të Lirë për zgjedhjet Europiane</a>, dhe jemi të sigurt se
 84. do të vijë koha për t’u kujtuar atyre premtimet që kanë bërë, dhe për t’u
 85. kërkuar të përkrahin kauzën tonë.</li>
 86. <li>Presidenti ynë, Karsten Gerloff <a
 87. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/06/30/talking-to-the-church-about-free-software/">mbajti një fjalë në
 88. Konferencën e Krishterë Europiane mbi Internetin</a>. Pas saj, iu kërkua nga
 89. një prift të <a
 90. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/06/30/free-software-in-the-church-from-principles-to-practice/">komentonte rreth një strategjie paraprake për t’i kaluar kishat e zonës së tij nën
 91. Software të Lirë, kërkesë së cilës Karsteni iu përgjigj</a>.</li>
 92. <li>Nga 7 deri më 8 Qershor 2014, Fundația Ceata, një organizëm i përshoqëruar
 93. me FSFE-në, organizoi konferencën e dytë Coliberator në Bukuresht. Në të parën,
 94. fjala kryesore u mbajt nga presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, kurse në
 95. këtë herë të dytë, nga Richard Stallman, president i FSF-së. Pjesa e parë e
 96. bisedave është botuar tashmë <a href="http://coliberator.ro/">në sajtin e
 97. konferencës</a>.</li>
 98. <li>Guido Arnold sjell <a
 99. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/06/free-software-in-education-news-may/">lajmet
 100. mbi Software-in e Lirë në arsim - Maj 2014</a>.</li>
 101. <li>Administrata publike: Prej Joinup-it njoftohet se <a
 102. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/london-complex-proprietary-licences-encourage-open-source">koklavitjet
 103. te licencat e software-it pronësor po nxisin përthithjen e
 104. Software-it të lirë nga Greater London Authority</a>, se <a
 105. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/extremadura-health-care-has-switched-open-source">shërbimi shëndetësor në rajonin e Ekstremaduras ka kaluar nën Software të Lirë</a>, dhe se qyteti gjerman i <a
 106. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/leipzig-switching-open-source-office-suites">Lajpcigut
 107. ka kaluar tashmë 2792 nga 4300 kompjuterët e administratës nën suita zyrash
 108. Software të Lirë, Apache OpenOffice dhe LibreOffice</a>. Prej kësaj lëvizjeje
 109. presin që &quot;për pesë vjetët e parë kursimet e pritshme do të gëlltiten nga
 110. kostot e lidhura me braktisjen e software-it pronësor të përdorur nga
 111. administrata e qytetit.&quot;</li>
 112. <li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimet planet</a>:</li>
 113. <ul>
 114. <li>Më tepër diskutuese femra në konferencë dhe ATM që punojnë nën GNU/Linux. Torsteni
 115. mbajti një <a
 116. href="http://blog.grobox.de/2014/liberte-seu-android-at-fisl15/">bisedë mbi
 117. fushatën Çlironi Androidin Tuaj në FISL, Brazil</a>?</li>
 118. <li>Nën sloganin "të dhënat tuaja në shërbimet agjenturore" German
 119. Humanistische Union organizoi një "blog parade", duke u kërkuar organizmave
 120. pjesëmarrje me një postim blogu. Erik Albers-i shkroi postimin <a
 121. href="https://blogs.fsfe.org/eal/2014/06/20/verschluesselung-mit-freier-software/">"Mbrojtje
 122. kundër survejimit përmes kodimit me Software të Lirë" (në Gjermanisht)</a>.</li>
 123. <li>Takimet Randa, një varg takimesh pune për ta bërë software-in KDE më të mirë
 124. lypin ndihmën tuaj për këtë vit. <a
 125. href="http://www.kde.org/fundraisers/randameetings2014/index.php">Mario Fux
 126. i kërkon kujtdo të përhapë lajmin, ndihmojë, dhurojë dhe/ose t’i përkrahë
 127. ata</a>.</li>
 128. <li>Hugo Roy paraqet disa <a href="http://hroy.eu/tips/awesome-tools/">"mjete
 129. të shkëlqyera" që ai përdor, por që pak njihen</a>.</li>
 130. <li>Bdale Garbee shkroi rreth <a
 131. href="http://www.gag.com/bdale/blog/posts/TeleGPS_v1.0.html">TeleGPS-së,
 132. një pajisje elektronike, e lehtë për t’u përdorur, që ofron lokalizim përmes
 133. GPS-je, vetëm gjurmim</a>.</li>
 134. <li>Fotografi: Hanesi filloi <a
 135. href="https://blogs.fsfe.org/h2/2014/07/01/photo-of-the-month-2014-07/">të botojë
 136. foton e muajit</a>, të përpunuar me software-in e lirë Darktable, ndërsa Paul
 137. Boddie shpjegon se si <a
 138. href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=784">rregulloi paraparjet e fotove në
 139. digiKam</a>.</li>
 140. <li>Björn Schießle përshkruan <a
 141. href="http://blog.schiessle.org/2014/06/10/combine-claws-mail-with-todo-txt/">si të integrohet
 142. në Claws Mail software-i për lista punësh "ToDo.txt"</a>.</li>
 143. <li>Ish-punonjësi i FSFE-së, Sam Tuke, shpjegon <a
 144. href="http://samtuke.com/2014/06/backup-multiple-email-accounts-automatically-on-linux/">se si
 145. të kopjeruhen vetvetiu llogari të shumta email në GNU/Linux</a>.</li>
 146. </ul>
 147. </ul>
 148. <h2>Përfshihuni: Përhapni udhërrëfyesin mbi vetëmbrojtjen në email!</h2>
 149. <p><a href="https://emailselfdefense.fsf.org/">Udhërrëfyesi i FSF-së mbi
 150. vetëmbrojtjen në email</a> dhe <a
 151. href="https://emailselfdefense.fsf.org/en/infographic.html">grafika</a> përkatëse
 152. janë një material i mirë për t’i shpjeguar publikut të gjerë kodimin e email-it.
 153. Gjatë ca kohe, FSFE-ja <a
 154. href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">u furnizon
 155. veprimtarëve materiale informative mbi Software-in e Lirë</a>. Veç
 156. informacionesh të përgjithshme mbi Software-in e Lirë, Standardet e Hapura,
 157. Administrimin Dixhital të Kufizimeve, ose F-Droid-in, do të donim të shpërndanim
 158. në të ardhmen edhe grafikën e sipërpërmendur.</p>
 159. <p>Përpara se të japim në shtyp një sasi më të madhe dhe t’ua dërgojmë atë <a
 160. href="/about/localteams.html">grupeve tona vendore</a> dhe veprimtarëve
 161. të tjerë nëpër Europë, do të donim t’i vinit në provë grafikat, me miqtë, familjen
 162. dhe kolegët. Shihni nëse kanë probleme me të kuptuarit e disa pjesëve dhe
 163. <a href="/contact/community.html">përdorni listat tona të diskutimeve publike</a>,
 164. që kështu ne - tok me organizmin tonë vëlla - të mund t’i përshtatim ato,
 165. në qoftë e nevojshme.</p>
 166. <p>Falënderojmë krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarët</a>, <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Anëtarët Shok</a> dhe
 167. <a href="/donate/thankgnus.html">korporatat dhuruese</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
 168. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
 169. </div>
 170. <!--/e-content-->
 171. </body>
 172. <sidebar promo="about-fsfe"><!--
 173. <h3>Lajme nga FSFE-ja</h3>
 174. <ul>
 175. <li><a href="/news/">Njoftime Për Shtypin</a></li>
 176. <li><a href="/news/newsletter.html">Arkiv Buletinesh</a></li>
 177. <li><a href="/events/">Veprimtari Së Afërmi</a></li>
 178. <li><a href="http://planet.fsfe.org/">Blogje Planet</a></li>
 179. <li><a href="/contact/community.html">Diskutime Mbi Software-in e Lirë</a></li>
 180. </ul>
 181. --></sidebar>
 182. <author id="kirschner" />
 183. <date>
 184. <original content="2014-07-04" />
 185. </date>
 186. <followup>dhuroni</followup>
 187. <tags>
 188. <tag>newsletter</tag>
 189. <tag>ayc</tag>
 190. <tag>drm</tag>
 191. </tags>
 192. </html>
 193. <!--
 194. Local Variables: ***
 195. mode: xml ***
 196. End: ***
 197. -->