Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

209 lines
12 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2014-06-04" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - Qershor 2014</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201406">
 7. <h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së – Qershor 2014</h1>
 8. <div class="e-content">
 9. <h2>Siguria është e ndërvarur: Tani jemi të tërë përdorues të Gmail-it</h2>
 10. <p newsteaser="yes">Shqetësoheni dhe kujdeseni për privatësinë dhe, ose paguani për një mundësues
 11. email-i, ose mundet edhe që xhironi shërbyesin tuaj për email, për të ruajtur
 12. autonominë, kontrollin dhe privatësinë e email-eve tuaj. Këtë e bëni ngase
 13. dëshironi të siguroheni që asnjë nga kompanitë e mëdha të mos ketë kopje të
 14. krejt email-it tuaj personal. Por, prapëseprapë, kjo nuk i pengon kompanitë e
 15. tjera të fusin duart në të dhënat tuaja. Nuk mjafton thjesht të shqetësoheni
 16. dhe kujdeseni për sigurinë tuaj, nëse po përpiqeni ta rrisni atë. Lypset të bindni
 17. të tjerët, ata me të cilët shkëmbeni mesazhe, ta rritin sigurinë e tyre
 18. gjithashtu: siç shprehet Jacob Appelbaum, <a
 19. href="http://www.roussos.cc/2014/05/14/our-privacy-is-interdependent/">siguria
 20. është e ndërvarur</a>.</p>
 21. <p>Anëtari i bordit të FSF-së, Benjamin Mako Hill, pyeti veten se sa nga email-et
 22. e tij kanë përfunduar në duart e kompanive të tilla si Google. Ndaj shkroi një
 23. program për të kontrolluar dhe analizuar krejt email-et e tij që nga Prilli i
 24. 2004-s (koha kur u shfaq Gmail-i së pari). <a
 25. href="http://mako.cc/copyrighteous/google-has-most-of-my-email-because-it-has-all-of-yours">Lexojeni
 26. vetë se ç’zbuloi Beniamini</a>, ç’gjetën <a
 27. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/05/27/were-all-gmail-users-now-pt-2">Karsten Gerloff-i i FSFE-së</a> dhe <a
 28. href="http://hroy.eu/posts/gmail-most-email/">Hugo Roy</a>, kur kryen të njëjtën
 29. provë, dhe pse të mos i provoni dhe ju vetë, për email-in tuaj, këto programthe?</p>
 30. <h2>Ç’është ajo që keni në xhep, dritë dore apo spiun?</h2>
 31. <p>Shumë programe që njerëzit instalojnë në pajisjet e tyre Android dhunojnë
 32. sigurinë e tyre. Është bërë e rëndomtë që këto programe t’u kërkojnë
 33. përdoruesve të pranojnë terma dhe kushte të cilat as nuk lexohen dot, që pasi
 34. instalohen, munden të tregojnë se ku gjendet pajisja (dhe kështu edhe
 35. përdoruesi) në atë çast, dhe që munden të hyjnë dhe të përdorin të dhëna
 36. personale, të tilla si libër adresash të përdoruesit ose mesazhe të tij. Dhe
 37. kështu, një gjë në dukje e pafajshme, fjala vjen një dritë dore në telefon,
 38. mundet të dhunojë privatësinë e përdoruesit.</p>
 39. <p>Për zotëruesit e pajisjeve celulare është e rëndësishme të kenë një shitore
 40. programesh që ofron përjashtimisht Software të Lirë. Ngaqë kjo nënkupton se
 41. kodi burim të mund të kontrollohet nga palë të pavarura nga tregtuesi, këto
 42. mund të kontrollojnë se ç’bën vërtet një program, dhe të zbulojnë ose edhe
 43. heqin drejtpërdrejt mekanizma të dëmshëm. Përfundimi do të ishte një vend që
 44. ofron software me licenca të cilat i respektojnë të drejtat e përdoruesit, në
 45. vend se t’i dhunojnë ato.</p>
 46. <p>Muajt e fundit kemi parë se gjithnjë e më shumë njerëz shqetësohen lidhur
 47. me software-in në pajisjet e tyre celulare. <a
 48. href="https://blogs.fsfe.org/mk/consumer-protection-for-mobiles-is-it-a-torch-light-or-a-spy-in-your-pocket/">Redaktori i buletinit ka përmbledhur atë që po ndodh në kuadrin e
 49. fushatës Çlironi Android-in Tuaj</a>, përfshi promovimin në Greqi, gjendjen
 50. e përditësimeve dhe përkthimeve të fletëpalosjeve për F-Droid, një intervistë
 51. me programuesin e F-Droid-it, dhe mbi pjesëmarrjen e tij në një veprimtari
 52. të parlamentit gjerman mbi mbrojtjen e konsumatorit në sferën e telefonisë
 53. celulare.</p>
 54. <h2>Një tjetër makth sigurie: DRM</h2>
 55. <p>Pas një <a href="http://lwn.net/Articles/584167/">zbatice të mundshme DRM-je
 56. në Europë</a>, është e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi rreth kësaj
 57. çështjeje. Nuk mund të rrimë të heshtur kur disa kompani e përdorin
 58. Administrimin Dixhital të Kufizimeve për të hartuar ligjet e tyre të të drejtave
 59. të kopjimit, për të na kufizuar, dhe për të na dobësuar sigurinë tonë në TI. Mjaft
 60. organizma, përfshi <a
 61. href="https://www.eff.org/deeplinks/2014/05/how-drm-harms-our-computer-security">EFF-në</a>,
 62. April-in, dhe ne, morën pjesë në <a
 63. href="http://www.defectivebydesign.org/thanks-for-a-great-international-day-against-drm">Ditën
 64. Kundër DRM-së</a>, të organizuar nga FSF-ja për të nxjerrë në pah rreziqet e
 65. DRM-së. FSFE-ja e shfrytëzoi rastin për <a href="/news/2014/news-20140506-01.html">t’u
 66. lidhur me Komisionin Europian përmes një Letre të Hapur mbi DRM-në në HTML5</a>.
 67. Shpjeguam se DRM-ja bie ndesh drejtpërsëdrejti me interesat e shumicës së gjerë
 68. të përdoruesve të Internetit kudo.</p>
 69. <p>Vetëm pak ditë më pas bashkësia e Software-it të Lirë mori një lajm të hidhur
 70. nga Mozilla: DRM-ja do të sendërtohet në Firefox (pjesa përkatëse quhet EME).
 71. Reagimet shkojnë nga <a
 72. href="https://www.fsf.org/news/fsf-condemns-partnership-between-mozilla-and-adobe-to-support-digital-restrictions-management">dënimi që i bën FSF-ja partneritetit mes Mozilla-s dhe Adobe-s</a>, te <a
 73. href="https://hacks.mozilla.org/2014/05/reconciling-mozillas-mission-and-w3c-eme/">përligjja
 74. e vendimit të saj nga vetë Mozilla</a> , te <a
 75. href="https://leomca.github.io/2014/05/15/Mozilla-and-DRM.html">të tjerë që
 76. e përkrahin</a>, dhe deri te <a
 77. href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/05/whither-mozilla/index.htm">Glyn
 78. Moody që kritikon përmes krahasimit të misionit të Mozilla-s me veprimin e saj
 79. të fundit</a>. Si përherë, na intereson të dimë mendimin tuaj. Ç’mendoni rreth
 80. vendimit të Mozilla-s dhe arsyetimit të saj? Ç’mund të bëjë bashkësia e Software-it
 81. të Lirë si kundërpeshë të kësaj lëvizjeje? Na e bëni të ditur te <a
 82. href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/discussion">lista e diskutimeve
 83. publike</a>.</p>
 84. <h2>Diçka krejt tjetër</h2>
 85. <ul>
 86. <li>Ekipi holandez i FSFE-së <a
 87. href="https://blogs.fsfe.org/flx/2014/05/07/the-importance-of-free-software/">shkroi
 88. një tekst të shkurtër &quot;Rëndësia e Software-it të Lirë&quot;</a> (mund
 89. të lexohet edhe <a href="https://blogs.fsfe.org/flx/2014/05/07/het-belang-van-vrije-software/">në
 90. Hollandisht</a>) mbi rëndësinë e Software-it të Lirë dhe përfundimet e tyre për
 91. entet rregullatore. Teksti nxjerr në pah pyetjen kyçe për shoqërinë tonë se
 92. &quot;kush e kontrollon software-in?&quot;. &quot;Kur nuk e kontrollojmë ne
 93. software-in që përdorim, na kontrollon ai ne. Dhe cilido që kontrollon
 94. software-in, na kontrollon ne atëherë.&quot; Teksti mandej u përdor për të ndikuar
 95. kandidatë të nënshkruajnë
 96. <a
 97. href="http://freesoftwarepact.eu">Paktin për Software të Lirë</a> - një projekt
 98. i shoqatës <a href="http://www.april.org/">April</a> dhe i përkrahur nga mjaft organizma, përfshi
 99. FSFE-në.</li>
 100. <li>Grupe Anëtarësie Shok: Pas dy vjetësh pranie në Asamblenë e Përgjithshme të
 101. FSFE-së, <a
 102. href="http://www.roussos.cc/2014/04/30/athens-free-software-monthly-meetups/">Nikos
 103. Roussos filloi tani takime vendore FSFE-je në Athinë</a>. Më tej, pamë <a
 104. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/report-from-the-first-fellowship-meeting-in-wiesbaden/">takimin e parë të Anëtarësisë Shok në Wiesbaden</a>. Veç kësaj, grupe të reja po takohen
 105. rregullisht tani e tutje në Zyrih dhe Këln.</li>
 106. <li>Organizmi ynë vëlla, FSF-ja, akordoi <a
 107. href="https://www.fsf.org/news/tehnoetic-wireless-usb-adapter-now-fsf-certified-to-respect-your-freedom">dëftesën Respekton Lirinë Tuaj (RYF) për kartën USB rrjeti pa fill, Tehnoetic TET-N150</a>.
 108. Dëftesa RYF jepet për produkte që plotësojnë standardet e FSFE-së mbi lirinë,
 109. kontrollin e tyre mbi produktin dhe privatësinë e përdoruesve. Vizitorët e stendës
 110. së FSFE-së në FOSDEM mundet t’i kenë parë tashmë këto karta, të shitura në stendën
 111. tonë nga Tiberiu C. Turbureanu.</li>
 112. <li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimet planet</a>:
 113. <ul>
 114. <li>Carsten Agger-i shpjegon se ç’duan të thonë lidhur me patentat e software-it
 115. përfundimet e <a href="https://blogs.fsfe.org/agger/2014/05/26/elections-14-not-much-to-celebrate/">referendumit danez mbi gjykatën europiane të patentave dhe patentën e njësuar</a>.</li>
 116. <li>Leena Simon botoi një sprovë mbi rëndësinë e autorësisë së ideve dhe rrjedhat e informacionit, me titull <a href="http://leena.de/standing-on-the-shoulders-of-free-culture/">&quot;Mbështetje në Supet e Kulturës së Lirë&quot;</a>.</li>
 117. <li>Redaktori i këtij buletini shkroi mbi <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/support-hardware-computing-platform-for-hackers-and-free-software-drivers-now/">platformën hardware Novena për hacker-a dhe përudhësit Software të Lirë</a> dhe dokumentoi hapat <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/how-to-generate-a-new-wifi-password-the-mobile-friendly-way/">për krijimin e një fjalëkalimi të ri wifi sipas një mënyre të përshtatshme për pajisjet celulare</a>.</li>
 118. <li>Henri Bergius kaloi tri ditë në veprimtarinë GNOME Developer Experience
 119. <a href="http://bergie.iki.fi/blog/flowhub-gnome-dx/">duke u marrë me programim NoFlo
 120. runtime-i për GNOME-n</a>.</li>
 121. <li>Mario Fux shkroi se <a href="https://blogs.fsfe.org/mario/?p=231">bashkësia KDE e
 122. Debianit ka nevojë për ndihmë</a>.</li>
 123. <li>Stazhieri ynë i ri <a
 124. href="https://blogs.fsfe.org/seeger/2014/05/23/linuxtag-2014/">Bela
 125. Seeger</a> dhe anëtari i vjetër shok <a
 126. href="https://blogs.fsfe.org/padams/?p=303">Paul Adams</a> raportojnë nga Linuxtag-u
 127. në Berlin.</li>
 128. <li>Ndërsa Konstantinos Boukouvalas shkroi mbi degë të LPI-së, <a
 129. href="http://blogs.fsfe.org/boukouvalas/?p=556">openLabs-in dhe OSCAL-in, si edhe
 130. për bashkësinë shqiptare të Software-it të Lirë</a>.</li>
 131. </ul></li>
 132. </ul>
 133. <h2>Aktivizohuni: Përvoja juaj me burime programimi për fëmijë</h2>
 134. <p>Veç <a
 135. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/free-software-in-education-news-april/">botimit
 136. të lajmeve mbi Software-in e Lirë në arsim</a> ekipi ynë për arsimin u jep
 137. përgjigje mjaft pyetjeve nga njerëz që dëshirojnë të përdorin më tepër
 138. Software të Lirë në arsim.</p>
 139. <p>Meqë ekipit të arsimit i kanë ardhur kërkesa për burime të mira për t’u mësuar
 140. programim fëmijëve, Guido Arnold-i mendoi se përgjigja (ose më mirë një përmbledhje
 141. e përgjigjeve) mund të ishte me interes edhe për të tjerët. Ndaj e botoi <a
 142. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/teach-programming-with-free-software/">përmbledhjen</a>. Për të përmirësuar pjesën e sajtin tonë për arsimin, ju lutemi të na jepni përshtypjet
 143. dhe sugjerimet tuaja mbi këto burime. Sa ju pëlqejnë, a keni përvojë me ndonjë
 144. prej tyre, ç’qe e mirë, ku patët probleme, dhe cilat burime kemi harruar?</p>
 145. <p>Faleminderit krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarëve</a>, <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Anëtarëve Shok</a> dhe
 146. <a href="/donate/thankgnus.html">korporatave dhuruese</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
 147. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
 148. </div>
 149. <!--/e-content-->
 150. </body>
 151. <sidebar promo="about-fsfe"><!--
 152. <h3>Lajme nga FSFE</h3>
 153. <ul>
 154. <li><a href="/news/">Njoftime Shtypi</a></li>
 155. <li><a href="/news/newsletter.html">Arkiv Buletinesh</a></li>
 156. <li><a href="/events/">Veprimtari Së Afërmi</a></li>
 157. <li><a href="http://planet.fsfe.org/">Blogje Planet</a></li>
 158. <li><a href="/contact/community.html">Diskutime mbi Software-in e Lirë</a></li>
 159. </ul>
 160. --></sidebar>
 161. <author id="kirschner" />
 162. <date>
 163. <original content="2014-06-04" />
 164. </date>
 165. <followup>donate</followup>
 166. <tags>
 167. <tag>newsletter</tag>
 168. <tag>ayc</tag>
 169. <tag>drm</tag>
 170. </tags>
 171. </html>
 172. <!--
 173. Local Variables: ***
 174. mode: xml ***
 175. End: ***
 176. -->