Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

270 lines
15 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2013-12-04" type="newsletter">
<head>
<title>Buletini i FSFE-së - Dhjetor 2013</title>
</head>
<body>
<h1>Buletini i FSFE-së - Dhjetor 2013</h1>
<h2>Kriptokartat tona dhe flakë kashte</h2>
<p newsteaser="yes">Më 2005-n ne filluam t’u jepnim <a href="/fellowship/card.html">karta kriptimi</a>
individëve që dhuronin për ne dhe që qenë bërë Anëtarë Shok të FSFE-së.
Besojmë se është e rëndësishme t’u kujtojmë njerëzve mjetet Software i Lirë
për kriptim të komunikimeve të tyre. Përveç kësaj, qëkur u themelua FSFE-ja më
2001-n, ne u kemi shpjeguar njerëzve që ato 40 shifrat te karta jonë e biznesit
ishin për kriptim dhe përse ky ishte i dobishëm. 8 vjet më vonë, tema e
kriptimeve plasi në media, dhe tani po përmendet në çdo gazetë të Europës.
Kjo ka të mirat dhe të këqijat e veta në të njëjtën kohë: Ndeshemi me problemin
që vëmendja e medias është shumë e madhe, por kjo nuk do të thotë që kemi më
tepër burime për ta trajtuar. Do të donim të merreshim më tepër me këtë çështje,
por nga ana tjetër nuk mund të ndalim punën mbi tema të tjera afatgjata.</p>
<h2>Rëndësia e punës afatgjatë</h2>
<p>Po t’i hidhni një sy <a href="/timeline/timeline.html">rrjedhës sonë të re kohore</a>
do të shihni që shpesh na është dashur të merremi me tema të cilat janë të
vështira t’i shpjegohen një publiku më të gjerë, punë intensive, dhe nganjëherë
jopopullore. Kundër Software-it të lirë punuan kompani, ngaqë e panë si
kërcënim për fitimet e tyre, por i ndihmuam të kuptojnë se si të nxjerrin
përfitime me Software-in e Lirë. Na u desh të shpenzojmë 8 vjet me Komisionin
Europian dhe Gjykatën Europiane për të bërë të mundur që kompanive të
Software-it të Lirë t’u lejohej të konkurronin me Microsoft Workgroup Server
dhe që prej asaj kohe po e <a href="/news/2012/news-20120619-01.html">përhapim
këtë dije edhe në shkallë kombëtare</a> dhe lokale. Pajtueshmëria e licencave qe
temë jopopullore për një kohë të gjatë, por programuesit duhet të sigurohen që
software-i ynë mund të programohet dhe të përdoret pa rreziqe ligjore. Kur
filluam të merreshim me Standardet e Hapura, qenë temë e specializuar, tani
janë temë e publikut të gjerë. Pati kompani që e kundërshtuan pozicionin tonë
lidhur me patentat e software-it, tani një shumicë biznesesh dhe politikanësh
e kuptuan që ato janë një risk i rrezikshëm për bizneset. Sot ata përdorin
argumentet tona dhe na kërkojnë input për t’i hequr qafe.</p>
<h2>Çfarë na duhet për t’i bërë ballë sfidës</h2>
<p>Ne besojmë në një shoqëri te e cila software-i është në duart e të gjithëve:
si individë, kompani dhe organizma, ose qeveri, në vend se të pak njësive të
fuqishme. Askujt nuk i duhet lejuar t’ju pengojë të ndryshoni software, ose
t’i kërkojë dikujt ta ndryshojë pa miratimin tuaj, te celulari juaj,
rrugëzuesi, automjet, ose te të tjera gjëra tuajat. Muajt e fundit nga kanë
treguar se për shoqërinë tonë është e rëndësishme të ketë kompjuterë të cilëve
t’u besojmë. Kompjuterë të cilët i kontrollojmë ne. Programe që janë
transparente lidhur me atë që bëjnë me të dhënat tona dhe që mund të ndryshohen
për të plotësuar nevojat tona. E vetmja rrugë për t’ia arritur kësaj është me
Software-in e Lirë.</p>
<p>Një sfidë e tillë nuk mbaron brenda pak muajsh, zë një kohë të gjatë. Lyp
organizma që vazhdojnë të punojnë edhe kur nuk ka vëmendje të lartë nga mediat
e mëdha. Një organizëm që lufton për lirinë tuaj në epokën dixhitale.
FSFE-ja është marrë me këto çështje këtu e 12 vjet.</p>
<p>Për ta përballuar këtë sfidë FSFE-ja ka nevojë të punojë vazhdimisht drejt
këtij qëllimi, dhe për këtë kemi nevojë për ju, të investoni për lirinë tuaj!
Tani është kohë e përshtatshme të intensifikoni punën tonë, ngaqë ka plot njerëz
që i dëgjojnë ndryshe të njëjtat mesazhe që kemi patur edhe më parë. Do të donim
t’i zgjeronim veprimtaritë tona, ndaj kemi nevojë për dhurimet tuaja. Bëni atë
që bënë të tjerët për të cilët liria e software-it ka vlerë: <a href="/join/join.html"><strong>Bëhuni një përkrahës
i anëtarësuar, duke u bërë pjesë e Anëtarësisë Shok të FSFE-së!</strong></a></p>
<h2>Diçka krejt ndryshe</h2>
<ul>
<li><a href="/news/2013/news-20131107-01.html">FSFE-ja botoi një njoftim
shtypi lidhur me çështjen Rockstar vs. Google-it</a>: Rockstar, një
konsorcium shoqërish i krijuar për të grumbulluar disa patenta të nxjerra në
shitje pas procedurës së shkrirjes së Nortel-it, ka paditur Google-in dhe
kompani të tjera për shtatë prej këtyre patentave. FSFE-ja tashmë ka <a
href="https://fsfe.org/campaigns/swpat/nortel.en.html">ngritur zërin
lidhur me shqetësime serioze dhe ka sinjalizuar rregullatorët e konkurrencës
saktësisht kundër një skenari të tillë më Dhjetor të 2011-s</a>. Sërish një
shembull se si patentat mbi software-in përbëjnë një risk të rrezikshëm për
bizneset.</li>
<li>I urojmë mirëseardhjen <a
href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2013/11/welcoming-maurice-to-the-core-team/">anëtarit
të ri të ekipit bazë, Maurice Verheesen nga Holanda</a>. Është ai që
u përkujdes për stendën tonë në T-Dose që po bëhet gjithashtu <a
href="https://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=984">një vend takimi për Anëtarë
Shok nga Holanda dhe rajoni i Renanisë</a>.</li>
<li>Të blej një kompjuter pa sistem operativ dhe të instaloj shpërndarjen GNU/Linux
që më pëlqen, apo të blej një laptop me GNU/Linux të parainstaluar që
përfshin edhe software jo të lirë? Merrni pjesë në diskutim te lista jonë
publike në Anglisht duke <a
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/discussion/2013-November/009871.html">lexuar
këtë mesazh </a>, vazhdoni me artikujt e blogut të përmendur aty,
komentoni te lista dhe, siç shkroi Paul Boddie, bashkojuni vullnetarëve
të tjerë në mirëmbajtjen e <a
href="https://wiki.fsfe.org/Hardware%20for%20Free%20Software">faqes
së tregtuesve të hardware-it</a>.</li>
<li>Falë Nermin Canik-ut, FSFE-ja arriti të ketë <a
href="https://twitter.com/MsLipsum/status/404352087326072832">stendën e vet
të parë në Turqi</a>, ndërsa Michael Stehmann u kujdes për <a
href="https://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=990">stendën e FSFE-së dhe dy biseda rreth saj
gjatë veprimtarisë OpenRheinRuhr</a>.</li>
<li>FSFE-ja <a
href="https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/11/22/open-knowledge-festival-meetup/">mori pjesë
në Festivalin e Dijes së Hapur</a>, me Lucile Falguyerac-un që zhvilloi të
njëjtën bisedë të shkurtër pesëminutëshe shtatë herë, sipas formulës
"speed geeking", përmes të cilave prezantoi FSFE-në, Standardet e Hapura dhe <a href="http://documentfreedom.org">Ditën e Lirisë së Dokumenteve</a>.</li>
<li>Parlamenti i <a
href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/parliament-spains-andalusia-unanimously-open-source">Andaluzisë në Spanjë po i kërkon unanimisht qeverisë së rajonit
të hidhet te Software-i i Lirë</a>.</li>
<li>Guido Arnold <a
href="https://blogs.fsfe.org/guido/2013/11/free-software-in-education-news-october/">botoi
përditësimin e FSFE-së mbi arsimin për Tetorin</a>.</li>
<li>Jérémie Zimmermann, një nga miqtë tanë prej <em>La Quadrature Du Net</em>
mbron te <a
href="https://www.laquadrature.net/en/snowden-and-the-future-of-our-communication-architecture">
"Snowden dhe e Ardhmja e Arkitekturës së Komunikimeve tona"</a> se
"Zbulimet e Snowden-it na japin një ilustrim të gjallërishëm se Richard Stallman-i
dhe të tjerët kanë pasur të drejtë gjithë këto vjet." Ai shkruan se na duhen
shërbime të shpërqendruara, Software i Lirë, dhe kriptim skaj-më-skaj.</li>
<li>Projekti The Guardian shkroi rreth <a
href="https://guardianproject.info/2013/11/05/setting-up-your-own-app-store-with-f-droid/">si të ndërtoni
shitoren tuaj aplikacioneve me F-Droid</a>. Nëse strehoni depon tuaj F-Droid,
njerëzit mund të përdorin F-Droid që të instalojnë aplikacionet tuaja,
të nënshkruara me kyçet tuaj për nënshkrim.</li>
<li>Renault-ja me sa duket është në gjendje të parandalojë së largëti
ngarkimin e baterisë. Karsten Gerloff <a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2013/10/31/renault-will-remotely-lock-down-electric-cars/">shkroi
rreth veturës elektrike Zoe</a>. </li>
<li>Ai bëri gjithashtu një përmbledhje të një raporti të sajtit frëng
Mediapart. Në Parlamentin Europian në Strasburg, një person me aftësi
teknike ia doli të <a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2013/11/21/european-parliament-meps-staffers-have-their-emails-hacked-should-demand-change/">interceptojë
14 Anëtarë të Parlamentit Europian dhe bashkëpunëtorë të tyre</a> duke përdorur
mjete të rëndomta.</li>
<li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimet planet</a>:</li>
<ul>
<li>Pas një diskutimi me një deputet të parlamentit danez, Thomas Locke <a
href="https://blogs.fsfe.org/thomaslocke/2013/11/20/a-little-more-privacy-with-tor/">shkroi
mbi çka bëri për të të përkrahur Tor-in</a> dhe tani xhiron një nyje daljeje Tor.</li>
<li>Torsten Grote <a
href="http://freedom-blog.net/2013/11/dark-mail-as-next-generation-email-to-stop-spying/">bëri
një përmbledhje të prezantimit </a>mbi Dark Mail si Email-i Brezit Pasues për të Ndalur
Spiunimin.</li>
<li>Anëtari Shok Nikos Roussos <a
href="http://www.roussos.cc/2013/11/05/my-linux-history/">shkroi rreth se si
filloi të përdorë GNU/Linux-in</a>.</li>
<li>Projekti për telefonin Neo900 kaloi nga faza e diskutimit në atë të
mbledhjes së fondeve. Paul Boddie <a
href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=501">ofron ca kuadër</a>.</li>
<li>Veç kësaj, ai <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=505">i hedh
një vështrim Desktopit Software të Lirë</a>. Ai shprehet se "zhvilluesit e
desktopit Software të Lirë kanë vënë në rrezik misionin e tyre, e si përfundim
tani t’u duhet të zëvendësojnë terrenin e humbur në betejën për t’i bërë
përdoruesit të përdorin software-in e tyre."</li>
<li>Në Paris u organizua një tjetër <a
href="https://wiki.fsfe.org/groups/Paris/Mutterware">takim MutterWare</a>.
Nicolas Jean <a
href="https://blogs.fsfe.org/nicoulas/?p=151">shkroi një përmbledhje të shkurtër</a>,
rreth takimit mbi programe klient email-esh. Hugo Roy <a
href="http://hroy.eu/tips/mutt-carddav-lookup/">dokumenton si të kryhet
një kërkim për carddav në mutt</a> dhe Karsten Gerloff se si <a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2013/11/07/address-lookup-in-mutt-with-mu/">
kërkohet për adresa email përmes mu-së</a>. Nëse ju vjen keq që nuk
banoni në Paris, Hygoja dhe Nikolasi këshillojnë të nisni takime MutterWare
në qytetin tuaj.</li>
<li>Një gjykatë në Kaen të Francës <a
href="https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/10/31/skype-reverse-engineering-court-case/">vendosi
që një NVM franceze nuk ka shkelur të drejta kopjimi të Skype-it teksa
ka retroinxhinieruar algoritmin e përdorur nga kompania</a> për shërbimet
e saj VoIP, dhe teksa është përpjekur ta përdorë atë komercialisht.</li>
<li>Daniel Pocock njofton për aplikime për <a
href="http://danielpocock.com/debian-opw-applications-2013">Outreach
Program for Women</a> dhe <a
href="http://danielpocock.com/making-free-software-during-paid-maternity-leave">
mundësinë për femrat australiane të marrin $75 mijë dollarë, nëse krijojnë
software të lirë gjatë lejes së lindjes</a>. </li>
<li>Kriptografi: Sergey Matveev shkroi <a
href="https://blogs.fsfe.org/stargrave/archives/100">rreth një
kriptofeste të madhe në Moskë</a>, Lucile Falgueyrac dha ndihmesë <a
href="https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/11/19/cryptoparty-for-journalists/">për
gazetarët në një kriptofestë</a>, dhe shkroi mbi <a
href="https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/10/31/accepting-a-security-signature-fedora-19/">problemet
e pranimit të një nënshkrimi sigurie në GNU/Linux</a>.</li>
<li>Ana shpenzoi një javë me fëmijë të moshës 5-11 vjeç mbi një <a
href="https://blogs.fsfe.org/anna.morris/2013/11/05/free-software-animation-with-st-oswalds-holiday-club/">projekt animacioni në plastelinë, duke përdorur Phatch, Linux Stop Motion dhe Kdenlive</a>.</li>
<li>Dhe redaktori juaj <a
href="https://blogs.fsfe.org/mk/vulnerability-economics-and-free-software/">tërhoqi
vëmendjen mbi pjesën e lidhur me Software-in e Lirë</a> te artikulli i David Wheelers-it
"Vulnerability bidding wars and vulnerability economics".</li>
</ul>
</ul>
<h2>Aktivizohuni: Pse Software-i i Lirë ka rëndësi për ju?</h2>
<p>Këtë muaj Jacob Appelbaum, zëdhënës për projektin Tor, dhe dy zhvillues
të tjerë Tor u bënë anëtarë përkrahës të FSFE-së dhe Jakobi shpjegon psetë e tija:</p>
<blockquote><p>Besoj se veprimet në përkrahje të FSFE-së janë të rëndësishme
për të nxitur zhvillimin dhe adoptimin e Software-it të lirë në Europë, si
dhe kudo në botë. Jam Anëtar Shok i FSFE-së sepse përkrahja financiare e
kauzës së Software-it të Lirë sjell përmirësime pozitive në krejt shoqëritë
kudo në botë.</p></blockquote>
<p>Fjalë të tilla i ndihmojnë të tjerët të kuptojnë rëndësinë e punës sonë. Te
<a href="/fellowship/index.en.html">faqja e Anëtarësisë Shok</a> (në Anglisht)
disa nga Anëtarët tanë Shok e shpjegojnë tashmë pse puna për Software-in e
Lirë dhe FSFE-në është e rëndësishme për ta. Do të donim që edhe
<strong>ju</strong><a
href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">na shkruani pse Software-i i Lirë
dhe puna jonë ka rëndësi për ju</a>. Në marrëveshje me ju, do të donim
mandej të botonim disa nga shkrimet në sajtin tonë. Veç kësaj,
përshtypjet tuaja thjesht ndihmojnë në motivimin e ekipeve të punës në
FSFE. </p>
<p>Falënderojmë krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarët</a>, <a href="/fellowship/join">Anëtarët Shok</a> dhe
<a href="/donate/thankgnus.html">korporatat dhuruese</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
<a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
<p>-- <br />
<a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
<a href="/news/news.rss">Lajme FSFE</a><br />
<a href="/events/events.rss">Veprimtari FSFE Së Afërmi</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Lidhje Artikujsh Nga Blogu Fellowship</a><br />
<a href="/contact/community.html">Diskutime mbi Software-in e Lirë</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
</tags>
<timestamp>$Date: 2011-06-06 12:32:19 +0200 (Mon, 06 Jun 2011) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->