Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

271 lines
15 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2013-12-04" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - Dhjetor 2013</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Buletini i FSFE-së - Dhjetor 2013</h1>
 8. <h2>Kriptokartat tona dhe flakë kashte</h2>
 9. <p newsteaser="yes">Më 2005-n ne filluam t’u jepnim <a href="/fellowship/card.html">karta kriptimi</a>
 10. individëve që dhuronin për ne dhe që qenë bërë Anëtarë Shok të FSFE-së.
 11. Besojmë se është e rëndësishme t’u kujtojmë njerëzve mjetet Software i Lirë
 12. për kriptim të komunikimeve të tyre. Përveç kësaj, qëkur u themelua FSFE-ja më
 13. 2001-n, ne u kemi shpjeguar njerëzve që ato 40 shifrat te karta jonë e biznesit
 14. ishin për kriptim dhe përse ky ishte i dobishëm. 8 vjet më vonë, tema e
 15. kriptimeve plasi në media, dhe tani po përmendet në çdo gazetë të Europës.
 16. Kjo ka të mirat dhe të këqijat e veta në të njëjtën kohë: Ndeshemi me problemin
 17. që vëmendja e medias është shumë e madhe, por kjo nuk do të thotë që kemi më
 18. tepër burime për ta trajtuar. Do të donim të merreshim më tepër me këtë çështje,
 19. por nga ana tjetër nuk mund të ndalim punën mbi tema të tjera afatgjata.</p>
 20. <h2>Rëndësia e punës afatgjatë</h2>
 21. <p>Po t’i hidhni një sy <a href="/timeline/timeline.html">rrjedhës sonë të re kohore</a>
 22. do të shihni që shpesh na është dashur të merremi me tema të cilat janë të
 23. vështira t’i shpjegohen një publiku më të gjerë, punë intensive, dhe nganjëherë
 24. jopopullore. Kundër Software-it të lirë punuan kompani, ngaqë e panë si
 25. kërcënim për fitimet e tyre, por i ndihmuam të kuptojnë se si të nxjerrin
 26. përfitime me Software-in e Lirë. Na u desh të shpenzojmë 8 vjet me Komisionin
 27. Europian dhe Gjykatën Europiane për të bërë të mundur që kompanive të
 28. Software-it të Lirë t’u lejohej të konkurronin me Microsoft Workgroup Server
 29. dhe që prej asaj kohe po e <a href="/news/2012/news-20120619-01.html">përhapim
 30. këtë dije edhe në shkallë kombëtare</a> dhe lokale. Pajtueshmëria e licencave qe
 31. temë jopopullore për një kohë të gjatë, por programuesit duhet të sigurohen që
 32. software-i ynë mund të programohet dhe të përdoret pa rreziqe ligjore. Kur
 33. filluam të merreshim me Standardet e Hapura, qenë temë e specializuar, tani
 34. janë temë e publikut të gjerë. Pati kompani që e kundërshtuan pozicionin tonë
 35. lidhur me patentat e software-it, tani një shumicë biznesesh dhe politikanësh
 36. e kuptuan që ato janë një risk i rrezikshëm për bizneset. Sot ata përdorin
 37. argumentet tona dhe na kërkojnë input për t’i hequr qafe.</p>
 38. <h2>Çfarë na duhet për t’i bërë ballë sfidës</h2>
 39. <p>Ne besojmë në një shoqëri te e cila software-i është në duart e të gjithëve:
 40. si individë, kompani dhe organizma, ose qeveri, në vend se të pak njësive të
 41. fuqishme. Askujt nuk i duhet lejuar t’ju pengojë të ndryshoni software, ose
 42. t’i kërkojë dikujt ta ndryshojë pa miratimin tuaj, te celulari juaj,
 43. rrugëzuesi, automjet, ose te të tjera gjëra tuajat. Muajt e fundit nga kanë
 44. treguar se për shoqërinë tonë është e rëndësishme të ketë kompjuterë të cilëve
 45. t’u besojmë. Kompjuterë të cilët i kontrollojmë ne. Programe që janë
 46. transparente lidhur me atë që bëjnë me të dhënat tona dhe që mund të ndryshohen
 47. për të plotësuar nevojat tona. E vetmja rrugë për t’ia arritur kësaj është me
 48. Software-in e Lirë.</p>
 49. <p>Një sfidë e tillë nuk mbaron brenda pak muajsh, zë një kohë të gjatë. Lyp
 50. organizma që vazhdojnë të punojnë edhe kur nuk ka vëmendje të lartë nga mediat
 51. e mëdha. Një organizëm që lufton për lirinë tuaj në epokën dixhitale.
 52. FSFE-ja është marrë me këto çështje këtu e 12 vjet.</p>
 53. <p>Për ta përballuar këtë sfidë FSFE-ja ka nevojë të punojë vazhdimisht drejt
 54. këtij qëllimi, dhe për këtë kemi nevojë për ju, të investoni për lirinë tuaj!
 55. Tani është kohë e përshtatshme të intensifikoni punën tonë, ngaqë ka plot njerëz
 56. që i dëgjojnë ndryshe të njëjtat mesazhe që kemi patur edhe më parë. Do të donim
 57. t’i zgjeronim veprimtaritë tona, ndaj kemi nevojë për dhurimet tuaja. Bëni atë
 58. që bënë të tjerët për të cilët liria e software-it ka vlerë: <a href="/join/join.html"><strong>Bëhuni një përkrahës
 59. i anëtarësuar, duke u bërë pjesë e Anëtarësisë Shok të FSFE-së!</strong></a></p>
 60. <h2>Diçka krejt ndryshe</h2>
 61. <ul>
 62. <li><a href="/news/2013/news-20131107-01.html">FSFE-ja botoi një njoftim
 63. shtypi lidhur me çështjen Rockstar vs. Google-it</a>: Rockstar, një
 64. konsorcium shoqërish i krijuar për të grumbulluar disa patenta të nxjerra në
 65. shitje pas procedurës së shkrirjes së Nortel-it, ka paditur Google-in dhe
 66. kompani të tjera për shtatë prej këtyre patentave. FSFE-ja tashmë ka <a
 67. href="https://fsfe.org/campaigns/swpat/nortel.en.html">ngritur zërin
 68. lidhur me shqetësime serioze dhe ka sinjalizuar rregullatorët e konkurrencës
 69. saktësisht kundër një skenari të tillë më Dhjetor të 2011-s</a>. Sërish një
 70. shembull se si patentat mbi software-in përbëjnë një risk të rrezikshëm për
 71. bizneset.</li>
 72. <li>I urojmë mirëseardhjen <a
 73. href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2013/11/welcoming-maurice-to-the-core-team/">anëtarit
 74. të ri të ekipit bazë, Maurice Verheesen nga Holanda</a>. Është ai që
 75. u përkujdes për stendën tonë në T-Dose që po bëhet gjithashtu <a
 76. href="https://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=984">një vend takimi për Anëtarë
 77. Shok nga Holanda dhe rajoni i Renanisë</a>.</li>
 78. <li>Të blej një kompjuter pa sistem operativ dhe të instaloj shpërndarjen GNU/Linux
 79. që më pëlqen, apo të blej një laptop me GNU/Linux të parainstaluar që
 80. përfshin edhe software jo të lirë? Merrni pjesë në diskutim te lista jonë
 81. publike në Anglisht duke <a
 82. href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/discussion/2013-November/009871.html">lexuar
 83. këtë mesazh </a>, vazhdoni me artikujt e blogut të përmendur aty,
 84. komentoni te lista dhe, siç shkroi Paul Boddie, bashkojuni vullnetarëve
 85. të tjerë në mirëmbajtjen e <a
 86. href="https://wiki.fsfe.org/Hardware%20for%20Free%20Software">faqes
 87. së tregtuesve të hardware-it</a>.</li>
 88. <li>Falë Nermin Canik-ut, FSFE-ja arriti të ketë <a
 89. href="https://twitter.com/MsLipsum/status/404352087326072832">stendën e vet
 90. të parë në Turqi</a>, ndërsa Michael Stehmann u kujdes për <a
 91. href="https://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=990">stendën e FSFE-së dhe dy biseda rreth saj
 92. gjatë veprimtarisë OpenRheinRuhr</a>.</li>
 93. <li>FSFE-ja <a
 94. href="https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/11/22/open-knowledge-festival-meetup/">mori pjesë
 95. në Festivalin e Dijes së Hapur</a>, me Lucile Falguyerac-un që zhvilloi të
 96. njëjtën bisedë të shkurtër pesëminutëshe shtatë herë, sipas formulës
 97. "speed geeking", përmes të cilave prezantoi FSFE-në, Standardet e Hapura dhe <a href="http://documentfreedom.org">Ditën e Lirisë së Dokumenteve</a>.</li>
 98. <li>Parlamenti i <a
 99. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/parliament-spains-andalusia-unanimously-open-source">Andaluzisë në Spanjë po i kërkon unanimisht qeverisë së rajonit
 100. të hidhet te Software-i i Lirë</a>.</li>
 101. <li>Guido Arnold <a
 102. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2013/11/free-software-in-education-news-october/">botoi
 103. përditësimin e FSFE-së mbi arsimin për Tetorin</a>.</li>
 104. <li>Jérémie Zimmermann, një nga miqtë tanë prej <em>La Quadrature Du Net</em>
 105. mbron te <a
 106. href="https://www.laquadrature.net/en/snowden-and-the-future-of-our-communication-architecture">
 107. "Snowden dhe e Ardhmja e Arkitekturës së Komunikimeve tona"</a> se
 108. "Zbulimet e Snowden-it na japin një ilustrim të gjallërishëm se Richard Stallman-i
 109. dhe të tjerët kanë pasur të drejtë gjithë këto vjet." Ai shkruan se na duhen
 110. shërbime të shpërqendruara, Software i Lirë, dhe kriptim skaj-më-skaj.</li>
 111. <li>Projekti The Guardian shkroi rreth <a
 112. href="https://guardianproject.info/2013/11/05/setting-up-your-own-app-store-with-f-droid/">si të ndërtoni
 113. shitoren tuaj aplikacioneve me F-Droid</a>. Nëse strehoni depon tuaj F-Droid,
 114. njerëzit mund të përdorin F-Droid që të instalojnë aplikacionet tuaja,
 115. të nënshkruara me kyçet tuaj për nënshkrim.</li>
 116. <li>Renault-ja me sa duket është në gjendje të parandalojë së largëti
 117. ngarkimin e baterisë. Karsten Gerloff <a
 118. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2013/10/31/renault-will-remotely-lock-down-electric-cars/">shkroi
 119. rreth veturës elektrike Zoe</a>. </li>
 120. <li>Ai bëri gjithashtu një përmbledhje të një raporti të sajtit frëng
 121. Mediapart. Në Parlamentin Europian në Strasburg, një person me aftësi
 122. teknike ia doli të <a
 123. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2013/11/21/european-parliament-meps-staffers-have-their-emails-hacked-should-demand-change/">interceptojë
 124. 14 Anëtarë të Parlamentit Europian dhe bashkëpunëtorë të tyre</a> duke përdorur
 125. mjete të rëndomta.</li>
 126. <li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimet planet</a>:</li>
 127. <ul>
 128. <li>Pas një diskutimi me një deputet të parlamentit danez, Thomas Locke <a
 129. href="https://blogs.fsfe.org/thomaslocke/2013/11/20/a-little-more-privacy-with-tor/">shkroi
 130. mbi çka bëri për të të përkrahur Tor-in</a> dhe tani xhiron një nyje daljeje Tor.</li>
 131. <li>Torsten Grote <a
 132. href="http://freedom-blog.net/2013/11/dark-mail-as-next-generation-email-to-stop-spying/">bëri
 133. një përmbledhje të prezantimit </a>mbi Dark Mail si Email-i Brezit Pasues për të Ndalur
 134. Spiunimin.</li>
 135. <li>Anëtari Shok Nikos Roussos <a
 136. href="http://www.roussos.cc/2013/11/05/my-linux-history/">shkroi rreth se si
 137. filloi të përdorë GNU/Linux-in</a>.</li>
 138. <li>Projekti për telefonin Neo900 kaloi nga faza e diskutimit në atë të
 139. mbledhjes së fondeve. Paul Boddie <a
 140. href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=501">ofron ca kuadër</a>.</li>
 141. <li>Veç kësaj, ai <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=505">i hedh
 142. një vështrim Desktopit Software të Lirë</a>. Ai shprehet se "zhvilluesit e
 143. desktopit Software të Lirë kanë vënë në rrezik misionin e tyre, e si përfundim
 144. tani t’u duhet të zëvendësojnë terrenin e humbur në betejën për t’i bërë
 145. përdoruesit të përdorin software-in e tyre."</li>
 146. <li>Në Paris u organizua një tjetër <a
 147. href="https://wiki.fsfe.org/groups/Paris/Mutterware">takim MutterWare</a>.
 148. Nicolas Jean <a
 149. href="https://blogs.fsfe.org/nicoulas/?p=151">shkroi një përmbledhje të shkurtër</a>,
 150. rreth takimit mbi programe klient email-esh. Hugo Roy <a
 151. href="http://hroy.eu/tips/mutt-carddav-lookup/">dokumenton si të kryhet
 152. një kërkim për carddav në mutt</a> dhe Karsten Gerloff se si <a
 153. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2013/11/07/address-lookup-in-mutt-with-mu/">të
 154. kërkohet për adresa email përmes mu-së</a>. Nëse ju vjen keq që nuk
 155. banoni në Paris, Hygoja dhe Nikolasi këshillojnë të nisni takime MutterWare
 156. në qytetin tuaj.</li>
 157. <li>Një gjykatë në Kaen të Francës <a
 158. href="https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/10/31/skype-reverse-engineering-court-case/">vendosi
 159. që një NVM franceze nuk ka shkelur të drejta kopjimi të Skype-it teksa
 160. ka retroinxhinieruar algoritmin e përdorur nga kompania</a> për shërbimet
 161. e saj VoIP, dhe teksa është përpjekur ta përdorë atë komercialisht.</li>
 162. <li>Daniel Pocock njofton për aplikime për <a
 163. href="http://danielpocock.com/debian-opw-applications-2013">Outreach
 164. Program for Women</a> dhe <a
 165. href="http://danielpocock.com/making-free-software-during-paid-maternity-leave">
 166. mundësinë për femrat australiane të marrin $75 mijë dollarë, nëse krijojnë
 167. software të lirë gjatë lejes së lindjes</a>. </li>
 168. <li>Kriptografi: Sergey Matveev shkroi <a
 169. href="https://blogs.fsfe.org/stargrave/archives/100">rreth një
 170. kriptofeste të madhe në Moskë</a>, Lucile Falgueyrac dha ndihmesë <a
 171. href="https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/11/19/cryptoparty-for-journalists/">për
 172. gazetarët në një kriptofestë</a>, dhe shkroi mbi <a
 173. href="https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/10/31/accepting-a-security-signature-fedora-19/">problemet
 174. e pranimit të një nënshkrimi sigurie në GNU/Linux</a>.</li>
 175. <li>Ana shpenzoi një javë me fëmijë të moshës 5-11 vjeç mbi një <a
 176. href="https://blogs.fsfe.org/anna.morris/2013/11/05/free-software-animation-with-st-oswalds-holiday-club/">projekt animacioni në plastelinë, duke përdorur Phatch, Linux Stop Motion dhe Kdenlive</a>.</li>
 177. <li>Dhe redaktori juaj <a
 178. href="https://blogs.fsfe.org/mk/vulnerability-economics-and-free-software/">tërhoqi
 179. vëmendjen mbi pjesën e lidhur me Software-in e Lirë</a> te artikulli i David Wheelers-it
 180. "Vulnerability bidding wars and vulnerability economics".</li>
 181. </ul>
 182. </ul>
 183. <h2>Aktivizohuni: Pse Software-i i Lirë ka rëndësi për ju?</h2>
 184. <p>Këtë muaj Jacob Appelbaum, zëdhënës për projektin Tor, dhe dy zhvillues
 185. të tjerë Tor u bënë anëtarë përkrahës të FSFE-së dhe Jakobi shpjegon psetë e tija:</p>
 186. <blockquote><p>Besoj se veprimet në përkrahje të FSFE-së janë të rëndësishme
 187. për të nxitur zhvillimin dhe adoptimin e Software-it të lirë në Europë, si
 188. dhe kudo në botë. Jam Anëtar Shok i FSFE-së sepse përkrahja financiare e
 189. kauzës së Software-it të Lirë sjell përmirësime pozitive në krejt shoqëritë
 190. kudo në botë.</p></blockquote>
 191. <p>Fjalë të tilla i ndihmojnë të tjerët të kuptojnë rëndësinë e punës sonë. Te
 192. <a href="/fellowship/index.en.html">faqja e Anëtarësisë Shok</a> (në Anglisht)
 193. disa nga Anëtarët tanë Shok e shpjegojnë tashmë pse puna për Software-in e
 194. Lirë dhe FSFE-në është e rëndësishme për ta. Do të donim që edhe
 195. <strong>ju</strong> të <a
 196. href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">na shkruani pse Software-i i Lirë
 197. dhe puna jonë ka rëndësi për ju</a>. Në marrëveshje me ju, do të donim
 198. mandej të botonim disa nga shkrimet në sajtin tonë. Veç kësaj,
 199. përshtypjet tuaja thjesht ndihmojnë në motivimin e ekipeve të punës në
 200. FSFE. </p>
 201. <p>Falënderojmë krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarët</a>, <a href="/fellowship/join">Anëtarët Shok</a> dhe
 202. <a href="/donate/thankgnus.html">korporatat dhuruese</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
 203. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
 204. <p>-- <br />
 205. <a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
 206. <a href="/news/news.rss">Lajme FSFE</a><br />
 207. <a href="/events/events.rss">Veprimtari FSFE Së Afërmi</a><br />
 208. <a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Lidhje Artikujsh Nga Blogu Fellowship</a><br />
 209. <a href="/contact/community.html">Diskutime mbi Software-in e Lirë</a> </p>
 210. </body>
 211. <tags>
 212. <tag>newsletter</tag>
 213. <tag>Matthias Kirschner</tag>
 214. </tags>
 215. <timestamp>$Date: 2011-06-06 12:32:19 +0200 (Mon, 06 Jun 2011) $ $Author: mk $</timestamp>
 216. </html>
 217. <!--
 218. Local Variables: ***
 219. mode: xml ***
 220. End: ***
 221. -->