Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

253 lines
14 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2013-02-04" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - Shkurt 2013</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Buletini i FSFE-së - Shkurt 2013</h1>
 8. <h2>Dështim i njësuar për shoqërinë tonë</h2>
 9. <p>Software-in ne e duam si një mjet në ndihmë të shoqërisë. Patentat
 10. e software-it përbëjnë një kërcënim ndaj kësaj, ngaqë, duke i dhënë
 11. të zotit të patentave fuqi ligjore t’u ndalojë krejtësisht zhvilluesve
 12. të software-it përdorimin e ideve të patentuara, u shtojnë zhvillimit
 13. dhe shpërndarjes së software-it rreziqe ligjore dhe financiare.</p>
 14. <p>Parlamenti Europian miratoi në <a href="/news/2012/news-20121211-01.html">Dhjetor</a>
 15. një propozim për krijimin e patentave me efekte të njësuara për Europën (që këtej edhe
 16. "patenta të njësuara"). Duke miratuar këtë propozim, deputetët e Parlamentit Europian
 17. (DEP-ët) zgjodhën të mos marrin parasysh kritikat e ardhura ndaj propozimit nga tërë palët
 18. e debatit. Që para votimit, <a
 19. href="http://ipkitten.blogspot.de/2012/12/unitary-patent-deja-vu-council-debate.html">juristë
 20. të patentave</a>, <a
 21. href="http://www.ip.mpg.de/en/pub/publications/opinions/unitary_patent_package.cfm">ekspertë
 22. ligjorë</a>, <a
 23. href="http://www.april.org/en/against-software-patents-460-companies-demand-improvement-unitary-patent-europe">ndërmarrje të vogla dhe të mesme</a>
 24. dhe grupe të shoqërisë civile, të tillë si <a
 25. href="http://www.unitary-patent.eu/">FFII</a> dhe FSFE, krejt këta
 26. u patën shprehur shqetësimet e tyre DEP-ëve. Me miratimin, Parlamenti Europian
 27. ka hequr dorë nga një pjesë e pushtetit të vet mbi mbrujtjen e politikave europiane
 28. të lidhura me risinë. Ky pushtet i lihet Zyrës Europiane të Patentave (EPO),
 29. e cila ka një historik vendimesh që shpërblejnë monopolet, në gamën më të gjerë
 30. të mundshme të fushës në fjalë.</p>
 31. <p>Sipas sajtit të Parlamentit Europian, "marrëveshja ndërkombëtare
 32. që krijon një gjykatë të njësuar patentash do të hyjë në fuqi më 1 Janar 2014
 33. ose pasi trembëdhjetë shtete nënshkruese të marrëveshjes ta ratifikojnë atë,
 34. me kusht që Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania të jenë mes tyre.
 35. Me <a href="http://fsfe.org/join">ndihmën tuaj të pandërprerë</a>, FSFE-ja
 36. do të vazhdojë të njoftojë kompani dhe politikanë mbi rreziqet e patentave.</p>
 37. <h2>Italia nuk do përdorues të Software-it të Lirë si mësues</h2>
 38. <p newsteaser="yes">Nxënësve, ashtu si edhe mësuesve, duhet t’u jepet mundësia
 39. të përdorin Software-in e Lirë në shkolla. Mjerisht, mjaft nga pyetjet e lidhura
 40. me TI-në në pyetësorët e përdorur në Itali për përzgjedhjen e mësuesve të ardhshëm
 41. përqendrohen në një sistem të vetëm operativ pronësor dhe në software që mund të kihet
 42. vetëm nën atë sistem. Kjo praktikë diskriminon përdoruesit e Software-it të Lirë që
 43. dëshirojnë të bëhen mësues.
 44. Për këtë, ekipi ynë italian <a
 45. href="/news/2012/news-20121217-01.html">depozitoi një ankesë ligjore</a> në
 46. Ministrinë italiane të Edukimit. Në bashkëpunim me AsSoLi, Wikimedia
 47. Italia, Free Software User Group Italia, Associazione per
 48. l’Informazione Geografica Libera (GFoss.it), Italian Linux Society,
 49. LibreItalia dhe 38 grupe të tjera ne shpjegojmë se Ministria e Edukimit
 50. e vendit po e vendos Software-in e Lirë në një disavantazh të padrejtë.</p>
 51. <p>Përveç veprimeve të vazhdueshme në Itali, ekipi i FSFE-së për arsimin,
 52. më 2012-n, punoi më shumë se kurrë për të promovuar përdorimin e Software-it të Lirë
 53. në shkolla dhe universitete. Guido
 54. Arnold-i <a
 55. href="http://blogs.fsfe.org/guido/2013/01/edu-team-2012-summary/">e ka përmbledhur
 56. këtu punën e ekipit</a> dhe planet e tij për 2013-n.</p>
 57. <h2>Mos shihni pas me zemërim!</h2>
 58. <p>Të paktën puna e FSFE-së gjatë 2012-s nuk lë shteg për diçka të tillë. Lexoni <a
 59. href="http://fsfe.org/news/2012/report-2012.html">raportin tonë vjetor</a> që të
 60. shihni se çfarë arritëm, si e arritëm, dhe çfarë kemi përpara për 2013-n. Falënderojmë
 61. krejt <a href="http://fsfe.org/join">Anëtarët Shok</a> tonët, <a
 62. href="/donate/thankgnus.html">dhuruesit dhe sponsorët</a> që e bënë të mundur
 63. punën tonë! Nëse ju pëlqen ajo që lexuat, ju lutemi, <a
 64. href="http://fsfe.org/join">dhuroni si një Anëtar Shok i FSFE-së</a>.</p>
 65. <h2>Diçka krejt tjetër</h2>
 66. <ul>
 67. <li>Standarde të Hapët: <a
 68. href="http://blogs.fsfe.org/eal/2013/01/23/new-dfd-posters-arrived">Afishet
 69. për DLD 2013 mbërritën</a> dhe vullnetarë anembanë botës, përfshi <a
 70. href="http://www.softmetz.de/2013/01/20/bericht-vom-ersten-muenchner-fsfe-fellowship-treffen/">grupin
 71. tonë të Anëtarëve Shok në Mynih</a>, kanë filluar të përgatisin edicionin
 72. e sivjetshëm të veprimtarisë. <a
 73. href="http://documentfreedom.org/news/2012/news-20120403-01.html">Më 2012-n
 74. pati 54 veprimtari</a> në 23 vende dhe në 19 gjuhë të botës, të tëra rreth
 75. Standardeve të Hapura. Një nga temat e shumta do të jetë sërish mbi videon dhe audion
 76. në web. Do të donim të shtojmë ndërgjegjësimin rreth <a
 77. href="http://html5video.org/wiki/HTML5_Video_Player_Comparison">lojtësve
 78. të videove HTML5</a>, të tillë si <a href="http://lwn.net/Articles/527081/">ai i riu
 79. Wikipedia-s</a>. Nëse keni përvojë me këto, ju lutemi, <a
 80. href="http://documentfreedom.org/contact.html">lidhuni me ne</a>.</li>
 81. <li>Intervista e Anëtarit Shok: Një nga vullnetaret më aktive për DLD-në, Anna Morris,
 82. <a
 83. href="http://blogs.fsfe.org/anna.morris/2013/01/15/phone-coop-pdf-bug-fixed/">na
 84. tregon pse gjithkush duhet të ketë një shok me njohuri për Software-in e Lirë</a>
 85. që ta mbajë në udhën e duhur kur ka probleme plot, pse të jetë krenar për të
 86. kur mëson diçka të re, dhe ta ndihmojë që të kontribuojë me më tepër Software
 87. të lirë dhe më të mirë. Të tërë ne kemi diçka për të dhënë!</li>
 88. <li>FSFE në ndihmë të VLC-së që kjo të luajë Blu-ray. Video Lan Client (VLC) është
 89. lojtësi Software i Lirë më i përdorur në botë. Zhvilluesit e tij kanë dashur prej kohësh
 90. të jenë në gjendje të luajnë disqe Blu-ray. I kërkuan Hadopi-t, autoriteti i të drejtave
 91. të kopjimit në Francë, këtu e një vit më parë, ndihmë ligjore se si të trajtohej
 92. <a href="http://drm.info">administrimi dixhital i kufizimeve
 93. (DRM)</a>, por autoriteti i të drejtave të kopjimit ende nuk është përgjigjur.
 94. Në një takim të organizuar nga Ministria Frënge e Ekonomisë, Karsten Gerloff
 95. i përkrahu zhvilluesit e VLC-së <a
 96. href="http://joinup.ec.europa.eu/news/fsfe-frances-reading-copyright-limiting-innovation">duke kritikuar
 97. interpretimin strikt nga ana e Francës të të drejtave të kopjimit</a>, çka i pengon mjaft hacker-ët
 98. Software-it të Lirë.</li>
 99. <li>Administrata Publike: Microsoft-i pagoi HP-në për një studim rreth përdorimit të
 100. Software-it të Lirë nga Bashkia e Mynihut. Përfundimi i tyre është që zgjidhjet me Software
 101. të Lirë kushtojnë miliona euro më shumë se zgjidhjet nga Microsoft-i. <a
 102. href="http://joinup.ec.europa.eu/news/city-munich-refutes-rumours-spread-about-costs-using-open-source">Mynihu
 103. i hedh poshtë pretendimet</a> e studimit të pabotuar, dhe <a
 104. href="http://jan.wildeboer.net/2013/01/that-hpmicrosoft-study-on-the-linux-migration-in-munich-hm/">studimin e
 105. kanë kritikuar</a> dhe të tjerë. Më anë tjetër, ka lajme të mira: në qytetin zviceran të Bernës, <a
 106. href="https://joinup.ec.europa.eu/news/majority-bern-council-tells-swiss-city-switch-open-source">shumica
 107. e këshillit bashkiak dëshiron të kalohet në Software të Lirë</a>, ndërsa <a
 108. href="https://joinup.ec.europa.eu/news/basque-government-unveils-open-source-repository-facilitate-reuse">qeveria
 109. baske ka krijuar një depo publike Software-i të Lirë</a> që të lehtësojë përhapjen e tyre.</li>
 110. <li>"Mbrojtësit e software-it të lirë duhet t’i rikthehen qëllimit të tyre final të çlirimit
 111. të njerëzve, jo software-it", shkruan Benjamin Mako Hill në artikullin e vet <a
 112. href="http://mako.cc/writing/hill-freedom_for_users.html">"Liri për
 113. Përdoruesit, Jo për Software-in"</a>. Është botuar në librin <a
 114. href="http://www.wealthofthecommons.org/">"Pasuria e të Përbashkëtës: Një Botë
 115. Përtej Tregut dhe Shtetit"</a>. <a
 116. href="http://www.boell.de/downloads/2012-04-buch-2012-04-buch-commons.pdf">Versioni
 117. në Gjermanisht i librit (PDF)</a> përfshin edhe një artikull mbi Software-in e Lirë
 118. në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë.</li>
 119. <li>FSFE në valë: Javët e fundit Torsten Grote dha një intervistë në radio mbi
 120. sisteme të shpërndarë, kurse Erik Albers dhe Matthias Kirschner folën rreth
 121. Ubuntu Phone-it. Tok me intervista të tjera, i gjeni te <a
 122. href="http://wiki.fsfe.org/Audio">faqja audio e wiki-t të Anëtarëve Shok</a>.</li>
 123. <li>Prej <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimeve nga planeti</a>: </li>
 124. <ul>
 125. <li>Femrat në bashkësinë e Software-it të Lirë: "Deri sot, për fat të keq
 126. jemi ende larg prej kësaj që thjesht ta shpërfillim krejt problemin
 127. dhe të presim që të eliminohet vetë." shkruan Tonnerre në artikullin e vet <a
 128. href="http://blogs.fsfe.org/tonnerre/archives/88">Liberalizëm Gjinor: ç’na pruri
 129. deri këtu, nuk do të na shpjerë më tej</a>.</li>
 130. <li>Hugo ka filluar "serinë PatentBS". Numri i parë mbulon: <a
 131. href="http://blog.hugoroy.eu/2012/12/24/patentbs-series-1-abolishing-software-patents-would-harm-free-software/">"Rrëzimi i
 132. patentave të software-it do t’i bënte dëm Software-it të Lirë"</a>.</li>
 133. <li>Anëtari Shok Nikos Roussos raporton prej <a
 134. href="http://roussos.cc/2012/12/10/firefoxosappdays-hold-your-breath/">një
 135. hackathon-i të vogël në Athens Hackerspace</a>. Të pranishëm qenë rreth 40
 136. programues, për t’u njohur me përpjekjen e re të Mozilla-s për çlirimin e
 137. ekosistemit të celularëve përmes Zbatimeve Web të Hapura dhe Firefox OS-it.</li>
 138. <li>Çfarë duhet të keni në mendje kur shkruani një e-mail? Matija ka
 139. nxjerrë në pah disa artikuj mbi <a
 140. href="http://matija.suklje.name/general-e-mail-netiquette">netiketën
 141. për e-mail-et</a>. Ne e patëm përmbledhur këtë temë ca kohë më parë në një <a href="
 142. http://wiki.fsfe.org/Fellows/mk/EmailGuide">udhërrëfyes të shkurtër mbi e-mail-et</a>,
 143. për <a href="/contribute/internship.html">stazhierët e FSFE-së</a>
 144. .</li>
 145. <li>Paul Boddie hedh vështrimin te mikrokontrollorët. Ai shkruan <a
 146. href="http://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=111">"Pse Raspberry Pi s’është
 147. Mikrokompjuteri i ri i BBC-së (dhe, ndoshta, as që duhet të ishte)"</a>.</li>
 148. <li>Michael Kesper-i duhet të përdorë Microsoft Windows në punë. Ai shkroi
 149. një postim blogu rreth se pse Windows 8 <a
 150. href="http://blogs.fsfe.org/mkesper/?p=155">është një hap i madh
 151. mbrapa në krejt aspektet</a>. </li>
 152. <li>Si mund të trupëzoni tejtëdhëna që të mbulojnë domosdoshmëritë e licencimit dhe
 153. atribuimit për vepra dixhitale, që të lehtësohet ndarja e tyre me të tjerët? Jonas Öberg <a
 154. href="http://jonasoberg.net/post/40906740451/bachelor-master-thesis-opportunity">po ofron
 155. të udhëheqë një tezë, të financuar, për baçelor ose master</a> mbi këtë subjekt.</li>
 156. <li>Hannes-i vazhdon të ndajë me ne përvojën e tij me Android-in. Lexoni se pse
 157. përdorimi i <a
 158. href="http://blogs.fsfe.org/h2/2012/11/29/tracking-memory-usage/">
 159. një kerneli Linux mund të jetë andrallë</a> kur jeni ende i freskët nga bota BSD dhe <a
 160. href="http://blogs.fsfe.org/h2/2012/12/27/missing-free-android-apps-ii-e-mail/">pse
 161. e ndjen mungesën e një klienti puro e-mail</a>.</li>
 162. <li>Michael Clemens projektin e vet të parë software e <a
 163. href="http://blogs.fsfe.org/clemens/2013/01/29/adressenmeister/">publikoi</a>
 164. më 1992, shkruar në BASIC 2.0 në mikun e vet të dikurshëm C64.</li>
 165. </ul>
 166. </ul>
 167. <h2>Aktivizohuni: E doni Software-in e Lirë? Shpaloseni!</h2>
 168. <p>Si edhe vitin e kaluar, për 14 Shkurtin ju kërkojmë t’ua <a
 169. href="/campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.html">shpalosni dashurinë tuaj</a> personave
 170. të përfshirë te Software-i i Lirë, dhe veprën e të cilëve e admironi.</p>
 171. <p>Për shembull, përgatisni një "letër dashurie" ku i rrëfeni
 172. zhvilluesve të një programi të dhënë, pse e dashuroni atë çka
 173. bëjnë, na dërgoni një <a
 174. href="/campaigns/ilovefs/2013/whylovefs.html">thënie ose një foto</a>,
 175. përdorni në sajtin tuaj, blogun tuaj (siç <a href="http://blogs.fsfe.org/mk">bëri
 176. redaktori juaj</a>), në faqe profilesh, një nga <a href="/campaigns/ilovefs/2013/banners.html">stemat apo
 177. butonat tanë</a> të krijuar nga Markus Meier, dhe nxitini
 178. të tjerët të marrin pjesë te <a
 179. href="http://fsfe.org/campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.html">dita "E dua Software-in e Lirë"</a>.
 180. Falë Markusit dhe Erikut kemi dhe afishe dhe fletëpalosje ilovefs për ju.
 181. Mund t’i merrni te <a href="/events/events.html">stendat e FSFE-së</a> ose
 182. të porosisni <a href="/order/promoorder.html">material për promovimin e FSFE-së</a>
 183. (që do të përditësohet së shpejti me lëndë të re).</p>
 184. <p>Krejt <a href="https://fellowship.fsfe.org/ams/join.php?ams=join">Anëtarët Shok
 185. mes jush</a> kanë gjithashtu edhe e-mail-in përcjellës login@ilovefs.org, përveç atij
 186. @fsfe.org.</p>
 187. <p>Falënderojmë krejt <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Anëtarët Shok</a> dhe
 188. <a href="donate/thankgnus.html">dhuruesit</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
 189. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
 190. <p>-- <br />
 191. <a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
 192. <a href="/news/news.rss">Lajme nga FSFE-ja</a><br />
 193. <a href="/events/events.rss">Veprimtari të Ardhshme FSFE</a><br />
 194. <a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Shkrime nga Blogje Anëtarësh Shok</a><br />
 195. <a href="/contact/community.html">Diskutime mbi Software-in e Lirë</a> </p>
 196. </body>
 197. <tags>
 198. <tag>newsletter</tag>
 199. <tag>Matthias Kirschner</tag>
 200. </tags>
 201. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 202. </html>
 203. <!--
 204. Local Variables: ***
 205. mode: xml ***
 206. End: ***
 207. -->