Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

252 lines
15 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-07-03">
 3. <head>
 4. <title>Zgjedhjet parlamentare në Gjermani: Pozicionet e partive lidhur me Software-in e Lirë</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Zgjedhjet parlamentare në Gjermani: Pozicionet e partive lidhur me Software-in e Lirë</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. Sot, Free Software Foundation Europe boton pyetjet e veta lidhur me
 10. Software-in e Lirë dhe zgjedhjet, referuar atyre parlamentare gjermane
 11. të kësaj vjeshte, që do të zhvillohen më 22 Shtator. Pyetjeve që mbulonin
 12. çështje si kontrolli i përdoruesve mbi pajisjet e tyre elektronike,
 13. dhënia publikut e programeve të kompjuterave të financuar nga paraja publike,
 14. si Software i Lirë, dhe patentat mbi software-in, u janë përgjigjur krejt
 15. partitë politike.
 16. </p>
 17. <p>
 18. Nga përgjigjet është e qartë se shumica e partive tani dinë më tepër
 19. rreth Software-it të lirë, se sa dinin në të kaluarën. Më poshtë vijon
 20. përkthimi -- <a href="/contribute/translators/translators.html">i bërë
 21. nga vullnetarë të FSFE-së</a> -- i përmbledhjes së FSFE-së dhe një
 22. vlerësim i <strong><a
 23. href="/campaigns/askyourcandidates/201309-germany-bundestagswahl.html">krejt
 24. përgjigjeve</a></strong>. Për më tepër, FSFE-ja i nxit veprimtarët e
 25. Software-it të Lirë t’i përdorin këto pyetje si frymëzim për pyetjet e
 26. tyre ndaj kandidatëve në nivel vendor apo federal.
 27. </p>
 28. <p>
 29. Së pari, diçka të pëlqyeshme: SPD, të Gjelbrit dhe partia e Piratëve,
 30. Linke dhe Votuesit e Lirë dëshirojnë që software-i e zhvilluar
 31. me financim nga administrata publike të jepet për publikun
 32. sipas licencash të lira. SPD-ja pohon se "software-i i financuar
 33. publikisht do të duhej të ishte i passhëm për publikun e përgjithshëm
 34. sa më gjerë të jetë e mundur". Të Gjelbrit në manifestin e tyre kërkojnë
 35. hedhjen në qarkullim të programeve të tilla nën trajtën e Software-it
 36. të Lirë (shihni <a
 37. href="https://wiki.fsfe.org/WahlUndParteiprogrammeDeutschland">përmbledhjen
 38. e FSFE-së mbi zgjedhjet në Gjermani dhe manifestet e partive</a>
 39. (në Gjermanisht)). Në përgjigjen e tyre ata e përligjin këtë kërkesë
 40. me përfitime si "potenciale më të mëdha dhe më të qëndrueshëm novacioni,
 41. shtrirjen e zotësisë në përdorimin e software-it, por edhe përparësitë
 42. në çështje të sigurisë". Ata kritikojnë vazhdimisht migrimin e
 43. Ministrisë së Jashtme prej Software-it të Lirë. Si Partia e Piratëve,
 44. ashtu edhe Partia e Majtë, mbrojnë idenë e hedhjes në qarkullim publik
 45. të krejt software-it dhe lëndës së financuar nga shteti. FDP-ja nuk e
 46. trajton drejtpërdrejt pyetjen, por në përgjithësi pretendon të "marrë në
 47. konsideratë si software-in pronësor, ashtu edhe atë të Lirë" për
 48. prokurimet publike.
 49. </p>
 50. <p>
 51. CDU-ja nga ana e vet e vë gishtin te "kufizime të ligjit të buxhetit" kur
 52. vjen puna për publikimin dhe shpënien përpara të Software-it të Lirë nga
 53. administrata publike. Në përgjigjen e tyre, ata i referohen një paragrafi
 54. te Bundeshaushaltsordnung (BHO § 63 para. 2). Qeveria federale megjithatë
 55. deklaron sa vijon në dokumentin ligjor shoqërues të
 56. the <a
 57. href="http://www.cio.bund.de/DE/Architekturen-und-Standards/Migrationsleitfaden-und-Migrationshilfen/migrationsleitfaden_node.html">udhëzimeve mbi migrimin (në Gjermanisht)</a>: Ky
 58. paragraf "nuk përbën kufizim për përhapjen e software-it" (f. 41) dhe
 59. "në rastin praktikisht më të rëndësishëm, zhvillimin e mëtejshëm të
 60. software-it të licencuar sipas GPL-së, një autoritet publik mund të
 61. ndajë me palë private pjesët e zhvilluara prej tij, pa kërkuar
 62. pagesa licence" (f. 43). Në kontrast me sa më sipër, këto udhëzime
 63. nxjerrin në pah një problem te shpërndarja falas për palë private,
 64. e cila synon zhvillimin e software-it të ri ose vazhdimin e zhvillimit
 65. të software-it jo <em>copyleft</em>. Ia vlen të vihet në dukje se gjatë
 66. tetë vjetëve të shkuar në qeverisje, CDU-ja nuk e ka përmirësuar ligjin
 67. BHO, nëse e percepton si problematik. Më tej, CDU/CSU deklarojnë se
 68. në çdo rast, do të duhej parë "nëse modifikimet e dukshme të software-it
 69. do të lejonin të përdorej për qëllime të jashtëligjshme" dhe nëse do të
 70. ishte kështu, software-i nuk do të duhej hedhur në qarkullim publik.
 71. </p>
 72. <p>
 73. <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=1031">Mospranimi i hedhjes në
 74. qarkullim të një versioni GNU/Linux të software-it ElsterFormular për
 75. taksat (në Gjermanisht)</a> gjen mungesë të kuptuari, keqardhje dhe
 76. kriticizmit nga ana e partive. FDP-ja e vë gishtin te pavarësia nga
 77. platformat e versionit të ardhshëm të Elsteronline-it, i cili nuk do
 78. të ketë nevojë për Java-n që të xhirojë. Prapëseprapë, atyre u vjen
 79. keq që Elsterformular-i nuk është i passhëm në një version të pavarur
 80. nga platforma. Votuesit e Lirë e perceptojnë varësinë e tanishme nga
 81. platforma si të pakuptueshme nën dritën e sigurisë së sistemit. Varësia
 82. nga një kompani e vetme zhvillimi sistemesh operative është e papranueshme
 83. për SPD-në dhe ata duan të angazhohen për "të bërë software përkatës edhe
 84. për sisteme operative alternative". Të Gjelbrit dëshirojnë të mbrojnë
 85. mundësinë e përdorimit të ElsterFormular-it nga përdoruesit e sistemeve
 86. operative të Lira. Partia e Majtë e ngre zërin në kriticizmin e vet:
 87. "Ofrimi i Elster-Formular-it vetëm për Microsoft Windows dhe mospranimi
 88. për të hedhur në qarkullim versione për GNU-Linux dhe Mac OS X nga Bayerisches
 89. Landesamt für Steuern (administrata bavareze e taksave), në dorë të të
 90. cilës është zhvillimi, është i papranueshëm." Piratët kërkojnë hedhjen në
 91. qarkullim publik të software-it – edhe pse mund të jetë me cilësi të dobët –
 92. dhe të dokumentimit të tij sipas një licence të Lirë, për t’u lejuar të
 93. tjerëve zhvillimin e mëtejshëm të software-it.
 94. </p>
 95. <p>
 96. Të gjitha partitë pajtohen me idenë se autoritetet do të duhej të kërkonin
 97. tërë të drejtat (hyrje në kodin burim, të drejtën për zhvillim të mëtejshëm
 98. (edhe nga palë të treta), të drejtën për t’ua shpërndarë software-in të
 99. tjerëve) kur kontraktojnë zhvillim software-i. FDP-ja pohon: "Kjo krijon
 100. pavarësi nga prodhuesi, besueshmëri strategjike dhe liri zgjedhjeje kur
 101. përzgjidhet një mundësues shërbimesh." SPD-ja dhe të Gjelbrit i përligjin
 102. kryesisht kërkesat e tyre nga këndvështrimi i sigurisë së TI-s. Sipas
 103. Linke-s, shteti "duhet të sigurojë maturi mbi mënyrën se si shpërndahet
 104. software-i dhe përdorimin e kësaj maturie për interesin e përbashkët".
 105. CDU-ja i jep "që në fillim rëndësi të veçantë [...] mundësisë së zhvillimit
 106. të mëtejshëm të software-it" në të ardhmen. Piratët dhe të Gjelbrit vënë në
 107. dukje që të drejtat e përdorimit qeveritar janë kusht i nevojshëm për
 108. publikimin e software-it të administratës publike sipas një licence të Lirë,
 109. siç kërkohet prej partive. Votuesit e Lirë deklarojnë që ata do të shihnin
 110. mundësinë e vendosjes së gjobave për zyrtarë dhe nëpunës që nënshkruajnë
 111. kontrata pa këto të drejta përdoruesi.
 112. </p>
 113. <p>
 114. Të pyetura rreth kontrollit mbi pajisjet celulare, partitë kryesisht
 115. përqendrohen në anët e mbrojtjes së të dhënave. SPD-ja sheh "sfida veçanërisht
 116. për sa i përket të drejtës së vetë-vendosjes informative". Të Gjelbrit, Linke,
 117. Piratët dhe SPD-ja kërkojnë teknologji miqësore ndaj mbrojtjes së të dhënave,
 118. si një përmirësim fillestar ("Mbrojtje të dhënash përmes teknologjish"), ndërsa
 119. CDU-ja/CSU-ja, FDP-ja dhe Votuesit e Lirë synojnë një edukim më të mirë të
 120. qytetarëve për këto çështje. Por partitë nuk i përgjigjen pyetjes rreth
 121. të drejtave që do të duhej të kishin përdoruesit mbi software-in e këtyre
 122. pajisjeve – pyetje që, për shembull, bëhet nga <a
 123. href="/campaigns/android/android.html">fushata FreeYourAndroid.org</a> e FSFE-së.
 124. </p>
 125. <p>Lidhur me subjektin <a
 126. href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Nisje
 127. e Sigurt"</a> të tëra partitë janë në një mendje: <a
 128. href="/news/2012/news-20121120-01.html">Dokumenti i qeverisë
 129. federale</a> përmban kërkesa të rëndësishme të cilat ato duan
 130. t’i përkrahin dhe sendërtojnë. "Me sendërtimin e Nisjes së Sigurt,
 131. zotëruesve të pajisjeve TI u kufizohet mundësia e kontrollit
 132. tërësor mbi lëndën dhe zbatimet", shkruan Partia e Majtë. FDP-ja
 133. dëshiron të "sigurohet që përdoruesit mund të marrin një vendim mbi
 134. pajisjet e tyre duke qenë të informuar", dhe CDU-ja dëshiron të ndjekë
 135. këtë çështje në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare. Në përgjigjen e
 136. tyre të hollësishme Piratët shkruajnë: "Sistemet të cilët ua pengojnë
 137. përdoruesve instalimin e një software-i të dhënë, janë të papranueshme
 138. politikisht dhe ekonomikisht. Kjo shpie pashmangshmërisht në promovim
 139. oligopolesh ose monopolesh në tregun e software-it. Por më e rëndësishme
 140. është rëndësia shoqërore dhe politike e kontrollit mbi sistemet TI [....]".
 141. Të Gjelbrit kanë dyshime mbi se si do t’i vërë në jetë direktivat e
 142. dokumentit qeveria "me lidhje të thella me shërbimet Microsoft" dhe SPD-ja
 143. kërkon një "nismë në shkallë europiane [...] që të lejojë që këto synime
 144. të jenë jo vetëm shprehje dëshirash politike, por që atyre të mos iu
 145. ndahen."</p>
 146. <p>Me përjashtim të CDU-së dhe Votuesve të Lirë, krejt partitë politike
 147. përkrahin licencimin pa pagesë të standardeve. Të Gjelbrit vënë në dukje
 148. kërkesën e tyre në <a
 149. href="http://www.bundestag.de/internetenquete/">Enquete Kommission
 150. "Internet und Digitale Gesellschaft" (EIDG, komisioni i vëzhgimeve
 151. lidhur me internetin dhe shoqërinë dixhitale)</a> me të cilën dëshirojnë
 152. ta vënë administratën publike nën detyrimin që ta përshpejtojë bërjen e
 153. sistemeve të saj TI të ndërveprueshëm dhe jetëgjatë ", që të jenë të
 154. pavarur nga interesat e aktorëve individualë të tregut në zhvillimin e
 155. mëtejshëm të sistemeve." Kriticizmi për SAGA-n, udhëzimet gjermane për
 156. standardet TI në organizmat qeveritare federale, vjen nga Partia e Majtë
 157. dhe Piratët. Partia e Majtë nuk sheh te specifikimet pa kufizime dhe
 158. pagesa licencash impuls për sendërtim në rritje të Software-it të Lirë.
 159. "Mbi këtë lypset vullnet aktiv politik dhe veprim proaktiv i qeverisë
 160. federale", thotë Linke. Piratët kritikojnë faktin që formati ODF te SAGA
 161. është vetëm një rekomandim, çka shpie në faktin "që formate nga software
 162. jo i lirë dhe formate të mbyllur mund të përdoren ende në praktikën
 163. administrative." Për këtë arsye, ata e konsiderojnë SAGA thjesht një
 164. "tigër prej letre".</p>
 165. <p>Për fat të keq CDU-ja nuk sheh ndonjë problem te <a
 166. href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">reklamat në sajte të
 167. administratës publike</a> për software jo të lirë, për sa kohë që reklama
 168. të tilla i shërbejnë përdorshmërisë. Partitë e tjera nuk e pranojnë këtë
 169. lloj reklamash, dhe duan t’i parandalojnë ato në të ardhmen. Të Gjelbrit
 170. në përgjigjen e tyre i referohen kërkesës së tyre "Reklamat për software
 171. pronësor në sajtet e ministrive federale dhe administratës publike"
 172. (nr protokolli për versionin në letër 17/8951) në të cilën trajtuan këtë
 173. problem, dhe diskutimin vijues mbi këtë subjekt në këshillin e planifikimit
 174. TI. Votuesit e Lirë ofruan ndihmën e tyre për zgjidhje në nivel bashkiak.</p>
 175. <p>Puna e vazhdueshme e FSFE-së kundër patentave mbi software-in jep
 176. efekte: Sot krejt partitë në shkallë federale pajtohen me idenë se patentimi
 177. i software-it do të duhej kufizuar me efektivitet. Për këtë ato i referohen
 178. <a
 179. href="/news/2013/news-20130612-01.html">kërkesës nga ana e krejt grupeve
 180. parlamentare, të titulluar "Të sigurohet konkurrenca dhe dinamika e risive
 181. në sektorin e software-it - kufizoni me efektivitet patentimin e programeve
 182. të kompjuterit"</a>.</p>
 183. <p>
 184. CDU-ja/CSU-ja është përgjithësisht pro përdorimit të "Lojërave Serioze", pra
 185. lojërave didaktike me synim parësor dhënien e dijeve në mënyra zbavitëse, në
 186. shkolla dhe universitete, dhe ka në mendje dhënien e këtyre lojërave për
 187. publikun sipas një licence të Lirë. FDP-ja dëshiron që programimit t’i afrohen
 188. më tepër fëmijë dhe që "të bëhet e mundur që ndihmuesit e mësimdhënies, që
 189. blihen rishtas, të mund të përdoren në të gjitha platformat". Votuesit e Lirë
 190. dëshirojnë të promovojnë Software-in e Lirë në sektorin bashkiak. Të Gjelbrit
 191. kërkojnë veçanërisht një praktikë të qëndrueshme prokurimesh për software-in
 192. e financuar nga sektori publik, vazhdojnë të kritikojnë hapat prapa, të tillë
 193. si <a
 194. href="/news/2011/news-20110511-01.html">ai i Ministrisë së Jashtme</a> dhe duan
 195. të japin shembulin e mirë duke hedhur në qarkullim për publikun software-in
 196. e tyre ("betatext"). Linke e sheh Software-in e Lirë në kontekstin e ekonomisë
 197. së pronës së përbashkët dhe përsiat rreth rrugësh financimi të zhvillimit të
 198. Software-it të Lirë, p.sh. duke përdorur një pjesë të pagesave për transmetime
 199. radio-televizive. SPD-ja dëshiron që së pari të promovojë Software-in e Lirë
 200. në administratë. Në komisionin e vëzhgimeve mbi internetin dhe shoqërinë
 201. dixhitale (EIDG) partia ka kërkuar që shteti do të duhej "të jepte subvencione
 202. për analizën e përdorshmërisë dhe përmirësimin e të qenët miqësor me përdoruesin
 203. të projekteve të përzgjedhura".
 204. </p>
 205. <ul>
 206. <li><a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html"> Më tepër
 207. intervista të lidhura me zgjedhjet</a> të kryera nga Free Software Foundation
 208. Europe dhe <a
 209. href="/campaigns/btw09/btw09.html"> botime rreth zgjedhjeve të fundit parlamentare
 210. gjermane</a>.</li>
 211. <li>Referenca ndaj Software-it të Lirë në <a
 212. href="https://wiki.fsfe.org/WahlUndParteiprogrammeDeutschland">manifeste
 213. partiake dhe zgjedhore në Gjermani (Gjermanisht)</a>.</li>
 214. </ul>
 215. </body>
 216. <tags>
 217. <tag>front-page</tag>
 218. <tag>askyourcandidates</tag>
 219. <tag>de</tag>
 220. <tag>bundestagswahl</tag>
 221. <tag>politicians</tag>
 222. <tag>public administration</tag>
 223. </tags>
 224. <timestamp></timestamp>
 225. <translator>Martin Gollowitzer</translator>
 226. </html>
 227. <!--
 228. Local Variables: ***
 229. mode: xml ***
 230. End: ***
 231. -->