Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

90 lines
3.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Rifitoni pajisjen tuaj në Linuxtag 2013</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Rifitoni pajisjen tuaj në Linuxtag 2013</h1>
 8. <p id="introduction">
 9. FSFE-ja organizon veprimtarinë "Rifitoni pajisjen tuaj", në <a
 10. href="http://linuxtag.org">Linuxtag</a> në Berlin. Mjaft tregtues
 11. të sektorit IT e vështirësojnë qëllimisht përdorimin e Software-it
 12. të lirë në pajisjet që doni. Veprimtaria tregon se si të rifitoni
 13. kontrollin mbi software-in tuaj dhe kështu edhe mbi pajisjen tuaj.
 14. Më tepër të dhëna rreth saj do t’i gjeni te <a
 15. href="http://linuxtag.org">sajti i Linuxtag-ut</a>.</p>
 16. <h2>Biseda</h2>
 17. <ul>
 18. <li>10:00 - 10:45 <a
 19. href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=481">Magic
 20. Lantern: Software-i i Lirë në kameran tuaj</a> nga Georg Hofstetter (Magic
 21. Lantern Team), Michael Zöller (Magic Lantern Team)</li>
 22. <li>10:45 - 11:30 <a
 23. href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=483">Të tërë
 24. të mbikëqyrur nga makina dashamirësie të ëmbël?</a> Karsten Gerloff (Free
 25. Software Foundation Europe)</li>
 26. <li>12:30 - 13:30 <a
 27. href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=8">Keynote:
 28. Antifeatures</a> Benjamin Mako Hill (Massachusetts Institute of
 29. Technology)</li>
 30. <li>14:00 - 14:45 <a
 31. href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=485">Liria
 32. në pajisjet celulare</a> Erik Albers (Free Software Foundation
 33. Europe)</li>
 34. <li>14:45 - 15:30 <a
 35. href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=487">Warum
 36. wir Zugriff auf unsere Router brauchen</a> by Mirko Vogt (OpenWrt)</li>
 37. <li>16:00 - 16:45 <a
 38. href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=489">FreedomBox
 39. - shërbyes i vockël shtëpie që ju vë ju në kontroll të të dhënave tuaja</a> nga
 40. Jonas Smedegaard (Debian)</li>
 41. <li>16:45 - 17:30 <a
 42. href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=491">Wettbewerb
 43. und Innovationsdynamik im Softwarebereich sichern – Patentierung von
 44. Computerprogrammen effektiv begrenzen</a> Jimmy Schulz
 45. (Deutscher Bundestag)</li>
 46. </ul>
 47. <h2>Biseda të tjera</h2>
 48. <p>Veç kësaj, Matthias Kirschner do të mbajë një bisedë në <a
 49. href="http://www.open-it-summit.de/?page=konferenz">Open IT Summit</a>
 50. rreth "Software-i i Lirë në Politikën Aktuale", do të marrë pjesë në
 51. një debat rreth Open IT prej qytetesh të BE-së, dhe Karsten Gerloff do
 52. të flasë rreth prokurimeve.</p>
 53. <h2>Stendë Software-i të Lirë</h2>
 54. <p>Stenda e FSFE-së do të jetë në hyrje të New York III në korridorin për
 55. te stenda të tjera. Njihuni me punën e FSFE-së, takohuni me stafin dhe
 56. vullnetarë të FSFE-së, dhe nëse ju pëlqen ajo që bëjmë, bashkohuni me
 57. përmes <a
 58. href="http://fellowship.fsfe.org/">Anëtarësisë Shok të FSFE-së</a> që
 59. të mbështesni punën e FSFE-së. </p>
 60. </body>
 61. </html>
 62. <!--
 63. Local Variables: ***
 64. mode: xml ***
 65. End: ***
 66. -->