Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

89 lines
3.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Rifitoni pajisjen tuaj në Linuxtag 2013</title>
</head>
<body>
<h1>Rifitoni pajisjen tuaj në Linuxtag 2013</h1>
<p id="introduction">
FSFE-ja organizon veprimtarinë "Rifitoni pajisjen tuaj", në <a
href="http://linuxtag.org">Linuxtag</a> në Berlin. Mjaft tregtues
të sektorit IT e vështirësojnë qëllimisht përdorimin e Software-it
të lirë në pajisjet që doni. Veprimtaria tregon se si të rifitoni
kontrollin mbi software-in tuaj dhe kështu edhe mbi pajisjen tuaj.
Më tepër të dhëna rreth saj do t’i gjeni te <a
href="http://linuxtag.org">sajti i Linuxtag-ut</a>.</p>
<h2>Biseda</h2>
<ul>
<li>10:00 - 10:45 <a
href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=481">Magic
Lantern: Software-i i Lirë në kameran tuaj</a> nga Georg Hofstetter (Magic
Lantern Team), Michael Zöller (Magic Lantern Team)</li>
<li>10:45 - 11:30 <a
href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=483">Të tërë
të mbikëqyrur nga makina dashamirësie të ëmbël?</a> Karsten Gerloff (Free
Software Foundation Europe)</li>
<li>12:30 - 13:30 <a
href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=8">Keynote:
Antifeatures</a> Benjamin Mako Hill (Massachusetts Institute of
Technology)</li>
<li>14:00 - 14:45 <a
href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=485">Liria
në pajisjet celulare</a> Erik Albers (Free Software Foundation
Europe)</li>
<li>14:45 - 15:30 <a
href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=487">Warum
wir Zugriff auf unsere Router brauchen</a> by Mirko Vogt (OpenWrt)</li>
<li>16:00 - 16:45 <a
href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=489">FreedomBox
- shërbyes i vockël shtëpie që ju vë ju në kontroll të të dhënave tuaja</a> nga
Jonas Smedegaard (Debian)</li>
<li>16:45 - 17:30 <a
href="http://www.linuxtag.org/2013/de/program/samstag-25-mai-2013.html?eventid=491">Wettbewerb
und Innovationsdynamik im Softwarebereich sichern – Patentierung von
Computerprogrammen effektiv begrenzen</a> Jimmy Schulz
(Deutscher Bundestag)</li>
</ul>
<h2>Biseda të tjera</h2>
<p>Veç kësaj, Matthias Kirschner do të mbajë një bisedë në <a
href="http://www.open-it-summit.de/?page=konferenz">Open IT Summit</a>
rreth "Software-i i Lirë në Politikën Aktuale", do të marrë pjesë në
një debat rreth Open IT prej qytetesh të BE-së, dhe Karsten Gerloff do
të flasë rreth prokurimeve.</p>
<h2>Stendë Software-i të Lirë</h2>
<p>Stenda e FSFE-së do të jetë në hyrje të New York III në korridorin për
te stenda të tjera. Njihuni me punën e FSFE-së, takohuni me stafin dhe
vullnetarë të FSFE-së, dhe nëse ju pëlqen ajo që bëjmë, bashkohuni me
përmes <a
href="http://fellowship.fsfe.org/">Anëtarësisë Shok të FSFE-së</a>
të mbështesni punën e FSFE-së. </p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->