Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

98 lines
3.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Jepni Ndihmesë - FSFE</title>
<meta content="Si të përkrahet FSFE-ja - Bëhuni pjesë, Dilni vullnetar, bëhuni një dizajner, përkthyes, redaktor, anëtar i stafit ose programues web. " name="description" />
<meta content="kontribuoni jepni ndihmesë anëtarësim shok anëtarësim bëhuni pjesë webmaster dhuroni mbledhje vendore promovoni software i lirë burim i hapur fsfe dizajnër përkthyes redaktor ekip fushata i brendshëm praktika lista postimesh" name="keywords" />
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Jepni Ndihmesë</h1>
<div id="introduction">
<p>
Jemi një bashkësi njerëzish që i janë përkushtuar Software-it të Lirë.
Ju lutemi, bëhuni pjesë e veprës sonë! Ka shumë rrugë për ta bërë këtë
dhe do të gjeni një që u shkon për shtat interesave dhe aftësive tuaja.
</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Përhapni fjalën</a></h3>
<p>
Jepuni shokëve dhe kolegëve fletëpalosje, ngjitësa ose afishe, ose
shpërndajini ato në publik, dhe përdorni grafikën tonë online.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Merrni pjesë në diskutimet tona</a></h3>
<p>
Shumica e punës sonë bashkërendohet përmes listash postimi. Merrni pjesë në
diskutim, mësoni nga të tjerët, dhe jepuni formë pozicioneve të FSFE-së.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/fellowship/join.html">Bëhuni një anëtar mbështetës</a></h3>
<p>
Dhurimet janë kritike për fuqinë dhe autonominë tonë. Bëhuni një
anëtar mbështetës duke u bërë pjesë e Anëtarësisë Shok dhe na bëni të mundur
të vazhdojmë të luftojmë për Software-in e Lirë kudo që të jetë e nevojshme.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Përktheni dhe Redaktoni</a></h3>
<p>
Pjesë të sajtit tonë janë të passhme në rreth 30 gjuhë, ndërkohë
që pjesë të tjera nuk janë. Na ndihmoni të mbërrijmë në sa më shumë njerëz
që mundet, duke përkthyer në një gjuhë që dini artikujt tanë, njoftimet
për shtypin dhe buletinet.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/events/events.html">Takohuni me ne</a></h3>
<p>
Nëse dëshironi të takoheni me ne, ejani në një veprimtari që zhvillohet
pranë jush, biseda, stenda, ose mbledhje vendore Anëtarësie Shok.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Përmirësoni sajtin tonë</a></h3>
<p>
Për shumë njerëz, sajti ynë është përshtypja e parë që kanë
për ne. Si webmaster, ju përcaktoni efektshmërinë e komunikimit
tonë me botën.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Ndihmoni si dizajner</a></h3>
<p>
FSFE-ja dhe bashkësia e Software-it të Lirë kanë shpesh nevojë
për dizajner për materiale shtypi dhe elektronike. Bëhuni pjesë e
ekipit tonë dhe shihini skicimet tuaja të përhapen anembanë rruzullit.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Kryeni një stazh</a></h3>
<p>
Mësoni si të punoni në një organizëm mbarë-europian që vepron në
shkallë ndërkombëtare. Teksa punojmë për lirinë e software-it, ne
trajtojmë përditë çështje shoqërore, politike dhe ligjore, dhe
kështu do të bëni edhe ju.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>