Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

154 lines
7.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Kontakte - Bashkësia</title>
</head>
<body>
<h1>Bashkësia</h1>
<h2>Diskutime Publike</h2>
<p>FSFE-ja ofron pakëz infrastrukturë për të mbrujtur diskutimin publik për
tema të Software-it të Lirë. E nxisim këdo të shprehet hapur në këto platforma.
Ju lutemi, mbani parasysh <a
href="http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt">udhëzuesit për netiketën</a>.
Opinionet e shprehura në diskutimet publike nuk janë pozicionet zyrtare të FSFE-së.
Për deklarata zyrtare shihni <a
href="/contact/press.html">listat tona të njoftimeve për shtypin</a> ose lidhuni
me ne në nivel <a
href="/contact/contact.html">europian</a> ose <a
href="/contact/local.html">vendor</a>.</p>
<h3>Sipas Gjuhësh</h3>
<!-- alphabetical order -->
<ul>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/discussion">Diskutime në Anglisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-dk">Diskutime në Danisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-fi">Diskutime në Finlandisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/Discutons">Diskutime në Frëngjisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-de">Diskutime në Gjermanisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-nl">Diskutime në Holandisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-it">Diskutime në Italisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-ca">Diskutime në Katalanisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-pl">Diskutime në Polonisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-ro">Diskutime në Rumanisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-es">Diskutime në Spanjisht</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se">Diskutime në Suedisht</a></li>
</ul>
<h3>Sipas Zonash</h3>
<!-- alphabetical order -->
<ul>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl">Diskutime në vendet e Beneluksit</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-ie">Diskutime në Irlandë</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-ni">Diskutime në Irlandën e Veriut</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-nordic">Diskutime në vendet Nordike</a></li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-austria">Austri</a> - Grupi i Anëtarëve Shok</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-bcg">BCG</a> - Grupi i Anëtarëve Shok</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-slovenia">Slloveni</a> - Grupi i Anëtarëve Shok</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-uk">Mbretëria e Bashkuar</a> - Grupi i Anëtarëve Shok</li>
</ul>
<h3>Lista Postimesh Grupesh Vendore</h3>
<ul>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/aarhus">Aarhus</a> Danimarkë</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/athens">Athinë</a> Greqi</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/barcelona">Barcelonë</a> Spanjë</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/bari">Bari</a> Itali</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/berlin">Berlin</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Berlin (Gjermani)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/bremen">Bremen</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Bremen (Gjermani)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/cantabrico">Kantabriko</a> Vendet Baske (Spanjë)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/goteborg">Gotenburg</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Gotenburg (Suedi)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/hamburg">Hamburg</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Hamburg (Gjermani)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/leipzig">Laipcig</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Laipcig (Gjermani)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/manchester">Mançester</a> Angli</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/paris">Paris</a> Francë</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/rheinland">Rinland</a> - Grupe Anëtarësh Shok, Rinland (Gjermani)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/rhein-main">Rin-Main</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Rin-Main (Gjermani)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/styria">Styria</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Grac (Austri)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/sueddeutschland">Gjermania Jugore</a> - Grupe Anëtarësh Shok, Gjermania Jugore</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/vienna">Vienë</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Vienë (Austri)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/weisswurst">weisswurst</a> (Mynih, ca. 100km)</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/zurich">Zyrih</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Zyrih (Zvicër)</li>
</ul>
<p>Kemi dhoma fjalosjeje XMPP, ku mund të takohemi:</p>
<ul>
<li>Shërbyes: conference.jabber.fsfe.org</li>
<li>Kanale: fellowship, rheinland, uk, de</li>
</ul>
<p>Mund të bëheni tok me përkrahës të tjerë të Software-it të Lirë në IRC:</p>
<ul>
<li>Kanali: <em>#fsfe</em></li>
<li>Shërbyesi: <em>irc.freenode.org</em></li>
</ul>
<h3>Mikroblogim</h3>
<p>Mjaft prej nesh kanë filluar të përdorin shërbimin Software të Lirë për
mikroblogim, Identi.ca për dërgim përditësimesh dhe lidhjesh me interes.</p>
<!-- identi.co does not support groups any more -->
<p>Ju nxisim të përdorni etiketat #freesoftware, #fellowship, #pdfreaders, #dfd,
etj. në mesazhet tuaja. Mund të përfshini edhe
<a href="http://identi.ca/fsfe">përdoruesin
@fsfe</a>.</p>
<h2>Lista konribuesish</h2>
<p>Këto janë lista postimesh për bashkërendimin e <a href="/contribute/contribute.html">grupeve tona të vullnetarëve</a>.</p>
<ul>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/designers">Ekipi i dizajnit</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">Ekipi i përkthyesve</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web">Bashkërendim sajti</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web-cvs-notify">Lista e njoftimeve CVS për sajtin</a></li>
</ul>
<!--h2>Lista Anëtarësh Shok</h2>
<p>Mundësitë e komunikimit për <a href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarët Shok</a> të
FSFE-së tregohen te <a
href="http://fellowship.fsfe.org/communicate.en.html">faqja e komunikimeve për Anëtarët
Shok</a>.</p-->
</body>
<followup>subscribe-nl</followup>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->