Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

113 lines
5.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>E ♥ Software-in e Lirë - Dita e Shën Valentinit 2013 - FSFE</title>
</head>
<body>
<div style="text-align:center"><a href="/campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.html"><img alt="I ♥ Software-in e Lirë" src="/campaigns/valentine/valentine-2010.png"/></a></div>
<p id="introduction">Tradicionalisht Dita e Shën Valentinit është
dita e shpalosjes dhe kremtimit të dashurisë. Ndaj pse të mos e
përdorim këtë shans për të shpalosur dashurinë tonë për <a
href="/about/basics/freesoftware.html">Software-in e Lirë</a> këtë vit?</p>
<identica/>
<h2>Dita #ilovefs 2013</h2>
<p>Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14
Shkurt, që bie e Enjte këtë vit. Ashtu si edhe <a
href="/campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.html">vitin e shkuar</a>, FSFE-ja
ka planifikuar një fushatë online për kremtimin e kësaj dite si një Ditë
"E dua Software-in e Lirë". </p>
<h2>Fushata: Përhapni dashurinë tuaj për Software-in e Lirë</h2>
<p>Fushata jonë online synon rritjen e ndërgjegjësimit rreth Software-it
të Lirë dhe njerëzve të pasionuar dhe të palodhur pas tij. Tregojuni atyre
se e vlerësoni punën e tyre – kjo mund të bëjë shumë punë! Të tjerët e kanë
bërë këtë tashmë, ndaj, që të frymëzoheni, mund të <a href="/campaigns/ilovefs/2013/whylovefs.html">lexoni
pse ata e dashurojnë Software-in e Lirë</a>. </p>
<p>Sigurisht që ka plot rrugë për t’i deklaruar dikujt dashurinë... Ja vetëm
pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
<ul>
<li><strong>E-Mail/Letra</strong> Dërgojuni përkrahësve aktivë të Software-it
të Lirë një mesazh falënderimi për punën e tyre. Mos i nënvleftësoni të mirat
e një mesazhi të tillë. Mjaft zhvillues të Software-it të Lirë punojnë fort me
projektet e tyre pa përfituar para, një "faleminderit" / "ju duam" e fuqishme
është si karburant i dëshirueshëm për inkurajimin e mëtejshëm të tyre.</li>
<li><strong>Mikroblog</strong> Veçanërisht për Ditën e Shën Valentinit, shkruani
një postim mikroblogu rreth se sa e doni Software-in e Lirë, dhe përdorni hashtag-un <!-- [dont't translate the
comment] link either to http://identi.ca/tag/ilovefs or to the agregation of
dents underneath--> <strong><a href="http://identi.ca/tag/ilovefs">#ilovefs</a></strong>. Nxitini
miqtë tuaj të bëjnë të njëjtën gjë, dhe le të provojmë ta ngjisim mesazhin tuaj
në shkallë të sipërme të klasifikimit në Twitter, identi.ca dhe të tjera sisteme
blogimi. </li>
<li><strong>Blog</strong> Nëse merreni me blogje, blogoni rreth Ditës "E dua
Software-in e Lirë" dhe idenë thelbësore të tij. Përpiquni të tërhiqni njerëzit
drejt idesë së Software-it të Lirë.</li>
<li><strong>Stema</strong> Kemi krijuar një <a href="/campaigns/ilovefs/2013/banners.html">faqe
ku paraqiten stema të ndryshme</a> për përkrahje të Ditës "E dua Software-in e Lirë"
dhe që jeni të lirë t’i përdorni. Disa i kemi edhe më copëzën e kodit, për t’i vendosur
te faqja ose blogu juaj.</li>
</ul>
<h2>Shpaloseni dashurinë tuaj - Individualisht</h2> <!-- unchanged paragraph-->
<ul>
<li>Përqafoni një zhvillues (Sigurisht që është më mirë të merrni leje së pari ; )</li>
<li>Qeraseni një gotë zhvilluesin që doni më shumë. Ose qerasni
dikë tjetër një gotë dhe, teksa shijoni pijen tuaj, tregojini
atij/asaj për zbatimin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>
<li>Përdorni pushimin e drekës në punë që t’u tregoni kolegëve tuaj
rreth Software-it të Lirë dhe pse ia vlen të përkrahet lëvizja jonë.</li>
<li><a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=399">Dërgojini një libër
kontribuesit tuaj më të dashur</a> dhe në të njëjtën kohë <a
href="http://wiki.fsfe.org/SupportPrograms">përkrahni FSFE-në</a>.</li>
<li> <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Na dërgoni foto</a> ku duket
se si i shprehni ndjenjat tuaj për Software-in e Lirë. Do t’i botojmë
te sajti ynë, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
Software-in e Lirë nga anembanë bota! </li>
<li>Vishni bluza dhe artikuj të tjerë që shfaqin përkrahjen tuaj për
Software-in e Lirë. Nëse keni nevojë për artikuj të rinj, mund të
<a href="/order/order.html">porosisni të tillë prej nesh</a>,
ose prej projektit tuaj të parapëlqyer nga Software-i i Lirë. </li>
<li>Dashuria nuk blihet me para... por paraja mund të na ndihmojë
në betejat tona për lirinë tuaj. <a
href="/donate/donate.html">Dhuroni për FSFE-në</a> ose <a
href="http://wiki.fsfe.org/DonateToFreeSoftwareProjects">për nisma të tjera
Software-i të Lirë</a>, si shprehje e falënderimit tuaj. Vazhdimi i punës së tyre
varet nga kontributet tuaja. Ndaj shihni te organizmi juaj i parapëlqyer
se si të bëni një dhurim. Të jeni të sigurt që do t’jua shpërblejnë dashurinë.</li>
</ul>
<h2>Lajme të ngjashme</h2>
<fetch-news/>
</body>
<timestamp>$Date: 2012-01-16 20:04:18 +0100 (Mon, 16 Jan 2012) $ $Author: eal $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->