Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

134 lines
6.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>E ♥ Software-in e Lirë - Dita e Shën Valentinit 2012 - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <div style="text-align:center"><a href="/campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.html"><img alt="E ♥ Software-in e Lirë" src="/campaigns/valentine/valentine-2010.png"/></a></div>
 8. <!-- <p id="introduction">Valentine's Day traditionally is a day to show and
 9. celebrate love with your beloved one. That is why Valentine's Day seems to be
 10. a great opportunity to show your love for <a href="/about/basics/freesoftware.en.html">Free Software</a>, as well as to the
 11. initiatives and organisations behind it, too.</p>
 12. -->
 13. <p id="introduction">Tradicionalisht Dita e Shën Valentinit është
 14. dita e shpalosjes dhe kremtimit të dashurisë. Ndaj pse të mos e
 15. përdorim këtë shans për të shpalosur dashurinë tonë për <a
 16. href="/about/basics/freesoftware.html">Software-in e Lirë</a> këtë vit?</p>
 17. <identica/>
 18. <h2>Dita #ilovefs 2012</h2>
 19. <p>Si çdo vit, Dita e Shën Valentinit do të kremtohet më 14
 20. Shkurt, që bie e Martë këtë vit. Ashtu si edhe <a
 21. href="http://blogs.fsfe.org/maelle/?p=228">vitin e shkuar</a>, FSFE-ja
 22. ka planifikuar një fushatë online për kremtimin e kësaj dite si një Ditë
 23. "E dua Software-in e Lirë". Veç kësaj, këtë vit do të ketë një veprimtari <a
 24. href="/campaigns/ilovefs/2012/unperfekthaus.html">"E Dua Software-in e Lirë"
 25. në Unperfekthaus në Esen</a>.</p>
 26. <h2>Fushata: Përhapni dashurinë tuaj për Software-in e Lirë</h2>
 27. <p>Fushata jonë online synon rritjen e ndërgjegjësimit rreth Software-it
 28. të Lirë dhe njerëzve të pasionuar dhe të palodhur pas tij.
 29. Tregojuni atyre se e vlerësoni punën e tyre – kjo mund të bëjë shumë
 30. punë! Të tjerët e kanë bërë këtë tashmë, ndaj, që të frymëzoheni,
 31. mund të <a href="/campaigns/ilovefs/2012/whylovefs.html">lexoni
 32. pse ata e dashurojnë Software-in e Lirë</a>. </p>
 33. <p>Sigurisht që ka plot rrugë për të deklaruar dikush dashurinë e tij... Ja vetëm
 34. pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
 35. <ul>
 36. <li><strong>E-Mail/Letra</strong> Dërgojuni përkrahësve aktivë të Software-it
 37. të Lirë një mesazh falënderimi për punën e tyre. Mos i nënvleftësoni të mirat
 38. e një mesazhi të tillë. Mjaft zhvillues të Software-it të Lirë punojnë fort me
 39. projektet e tyre pa përfituar para, një "faleminderit" / "ju duam" e fuqishme
 40. është si karburant i dëshirueshëm për inkurajimin e mëtejshëm të tyre.</li>
 41. <li><strong>Mikroblog</strong> Veçanërisht për Ditën e Shën Valentinit, shkruani
 42. një postim mikroblogu rreth se sa e doni Software-in e Lirë, dhe përdorni hashtag-un <!-- [dont't translate the
 43. comment] link either to http://identi.ca/tag/ilovefs or to the agregation of
 44. dents underneath--> <strong><a href="http://identi.ca/tag/ilovefs">#ilovefs</a></strong>. Nxitini
 45. miqtë tuaj të bëjnë të njëjtën gjë, dhe le të provojmë ta ngjisim mesazhin tuaj
 46. në shkallë të sipërme të klasifikimit në Twitter, identi.ca dhe të tjera sisteme
 47. blogimi. </li>
 48. <li><strong>Blog</strong> Nëse merreni me blogje, blogoni rreth Ditës "E dua
 49. Software-in e Lirë" dhe idenë thelbësore të tij. Përpiquni të tërhiqni njerëzit
 50. drejt idesë së Software-it të Lirë.</li>
 51. <li><strong>Stema</strong> Kemi krijuar një <a href="/campaigns/ilovefs/2012/banners.html">faqe
 52. ku paraqiten stema të ndryshme</a> për përkrahje të Ditës "E dua Software-in e Lirë"
 53. dhe që jeni të lirë t’i përdorni. Disa i kemi edhe më copëzën e kodit, për t’i vendosur
 54. te faqja ose blogu juaj.</li>
 55. <li><strong>Promocion</strong> Nëse banoni në Gjermani, ju lutemi, promovoni <a
 56. href="/campaigns/ilovefs/2012/unperfekthaus.html">veprimtarinë tonë në Unperfekt-Haus në
 57. Esen</a></li>
 58. </ul>
 59. <!--
 60. [place for the RSS feed to have the news related to the tag #ilovefs if existing by monday]
 61. -->
 62. <h2>Shpaloseni dashurinë tuaj - Individualisht</h2> <!-- unchanged paragraph-->
 63. <ul>
 64. <li>Përqafoni një zhvillues (Sigurisht që është më mirë të merrni leje së pari ; )</li>
 65. <li>Qeraseni një gotë zhvilluesin që doni më shumë. Ose qerasni
 66. dikë tjetër një gotë dhe, teksa shijoni pijen tuaj, tregojini
 67. atij/asaj për zbatimin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>
 68. <li>Përdorni pushimin e drekës në punë që t’u tregoni kolegëve tuaj
 69. rreth Software-it të Lirë dhe pse ia vlen të përkrahet lëvizja jonë.</li>
 70. <li><a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=399">Dërgojini një libër
 71. kontribuesit tuaj më të dashur</a> dhe në të njëjtën kohë <a
 72. href="http://wiki.fsfe.org/SupportPrograms">përkrahni FSFE-në</a>.</li>
 73. <li> <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Na dërgoni foto</a> ku duket
 74. se si i shprehni ndjenjat tuaj për Software-in e Lirë. Do t’i botojmë
 75. te sajti ynë, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
 76. Software-in e Lirë nga anembanë bota! </li>
 77. <li>Vishni bluza dhe artikuj të tjerë që shfaqin përkrahjen tuaj për
 78. Software-in e Lirë. Nëse keni nevojë për artikuj të rinj, mund të
 79. <a href="/order/order.html">porosisni të tillë prej nesh</a>,
 80. ose prej projektit tuaj të parapëlqyer nga Software-i i Lirë. </li>
 81. <li>Dashuria nuk blihet me para... por paraja mund të na ndihmojë
 82. në betejat tona për lirinë tuaj. <a
 83. href="/donate/donate.html">Dhuroni për FSFE-në</a> ose <a
 84. href="http://wiki.fsfe.org/DonateToFreeSoftwareProjects">për nisma të tjera
 85. Software-i të Lirë</a>, si shprehje e falënderimit tuaj. Vazhdimi i punës së tyre
 86. varet nga kontributet tuaja. Ndaj shihni te organizmi juaj i parapëlqyer
 87. se si të bëni një dhurim. Të jeni të sigurt që do t’jua shpërblejnë dashurinë.</li>
 88. </ul>
 89. <h2>Lajme të ngjashme</h2>
 90. <fetch-news/>
 91. </body>
 92. <timestamp>$Date: 2012-01-16 20:04:18 +0100 (Mon, 16 Jan 2012) $ $Author: eal $</timestamp>
 93. </html>
 94. <!--
 95. Local Variables: ***
 96. mode: xml ***
 97. End: ***
 98. -->