Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation Europe)</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Avrupa Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation Europe)</h1>
<p class="tagline">Her Özgürlük Gibi Yazılımda da Özgürlük</p>
<p>
Free Software Foundation Avrupa (FSFE), kar amacı gütmeyen ve
(bazı ülkelerde) hükümetten bağımsız bir sivil toplum kuruluşu
olarak <a href="documents/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> konusunda çalışmalar yapan bir dernektir.
FSFE yazılımları kullanma, üzerinde çalışma, dağıtma ve geliştirme özgürlüğünün
bilgi çağına eşit katılımı sağlamak için önemli olduğunu savunur. Biz siyasette,
hukukta ve daha geniş anlamıyla toplumda bir özgür yazılım kavrayışı ve
özgür yazılıma destek yaratmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda bu özgürlükleri
dijital toplumun bütün katılımcılarına ulaştıran teknolojilerin - <a href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux
işletim sistemi gibi - geliştirilmesine de destek veriyoruz.
</p>
<p>
FSFE'nin çalışmaları birçok bireysel katılım ve özellikle <a href="http://fellowship.fsfe.org/">FSFE
Kardeşlik'i</a> tarafından hayata geçirilir. Katkıda bulunmanın yollarından biri
<a href="http://fellowship.fsfe.org/join">bize katılmak</a> ve başka insanların da katılmasını sağlamaktır.
</p>
</body>
<text id="news">Haberler</text>
<text id="events">Etkinlikler</text>
<text id="more">Devamı...</text>
<text id="morenews">Haberlerin Devamı...</text>
<text id="moreevents">Etkinliklerin Devamı...</text>
<translator>Oğuzhan Öğreden</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->