Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

49 lines
1.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
<p class="tagline">Prosta programska oprema za svobodno družbo</p>
<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) je neprofitna (in v nekaterih
državah dobrodelna) organizacija, posvečena
<a href="documents/freesoftware.html">prosti programski opremi</a>.
Stališče organizacije FSFE je, da so pravice do uporabe, proučevanja,
deljenja programske opreme z ostalimi in do izboljševanja programske
opreme nujne za enakopravno participacijo v informacijski dobi.
Naše poslanstvo je, da širimo razumevanje o prosti programski opremi in
iščemo podporo v političnih in pravnih krogih ter v družbi nasploh.
Promoviramo razvoj tehnologij (kot je npr. operacijski sistem <a href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux),
ki dajejo omenjene pravice vsem sodelujočim v digitalni družbi.
</p>
<p>
Delovanje organizacije FSFE omogočajo prostovoljni prispevki, predvsem
prispevki <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Bratovščini FSFE</a>.
Prispevate lahko tako, da se
<a href="http://fellowship.fsfe.org/join">pridružite</a> Bratovščini
FSFE in da spodbujate ostale, da se ji pridružijo.
</p>
</body>
<text id="news">Zadnje novice</text>
<text id="events">Dogodki</text>
<text id="more">Več...</text>
<text id="morenews">Več novic...</text>
<text id="moreevents">Več dogodkov...</text>
<translator>Domen Košir</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->