Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

50 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Európska nadácia pre slobodný softvér - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
<p class="tagline">Európska nadácia pre slobodný softvér</p>
<p>
Európska nadácia pre slobodný softvér (FSFE) je nezisková (v niektorých
krajinách charitatívna) organizácia zameraná na podporu
<a href="documents/freesoftware.html">slobodného softvéru</a>. FSFE považuje
slobody používania, štúdia, zdieľania a zlepšovania softvéru za zásadné
pre zaručenie rovnoprávnosti v informačnom veku. Usilujeme sa o zvýšenie
všeobecného povedomia a podpory pre slobodu softvéru v politike, legislatíve
a v spoločnosti ako takej. Podporujeme tiež vývoj technológií,
napr. operačného systému <a href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux, ktoré tieto slobody prinášajú
všetkým účastníkom informačnej spoločnosti.
</p>
<p>
Činnosť nadácie je možná vďaka príspevkom mnohých jednotlivcov,
najmä prostredníctvom
<a href="http://fellowship.fsfe.org/">Spoločenstva FSFE</a>. Jedným
zo spôsobov, akým môžete prispieť, je
<a href="http://fellowship.fsfe.org/join">pridať sa k nám</a> a
povzbudiť k tomu aj ostatných.
</p>
</body>
<text id="news">Najnovšie správy</text>
<text id="events">Pripravované akcie</text>
<text id="more">Prečítajte si viac...</text>
<text id="morenews">Staršie správy...</text>
<text id="moreevents">Ďalšie akcie...</text>
<translator>Dominik Smatana</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->