Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

39 lines
1.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europa - Fundaţia Europeană a Software-ului Liber</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Fundaţia Europeană a Software-ului Liber</h1>
<p class="tagline">"Liber precum în Libertate"</p>
<p>
Bine aţi venit pe pagina Fundaţiei Software-ului Liber Europa. FSF
(acronimul din engleză al numelui fundaţiei) Europa o fost lansată
pe data de 10 Martie 2001 şi susţine toate aspectele Software-ului
Liber specifice Europei, în special <a
href="documents/gnuproject.html">Proiectul GNU</a>. Susţinem activ
dezvoltarea Software-ului liber şi sistemelor de operare bazate pe
GNU, cum ar fi GNU/Linux. De asemenea furnizăm un centru de
asistenţă pentru politicieni, avocaţi şi jurnalişti pentru a asigura
viitorul Software-ului Liber pe plan legal, politic şi social.
</p>
</body>
<text id="news">Ultimele noutăţi</text>
<text id="events">Următoarele evenimente </text>
<text id="more">Citiţi mai mult...</text>
<text id="morenews">Mai multe ştiri...</text>
<text id="moreevents">Mai multe evenimente...</text>
<translator>Adi Roiban</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->