Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

52 lines
1.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
<p class="tagline">Free as in Freedom</p>
<p>
De Free Software Foundation Europa (FSFE) is een non-profit en
(in sommige landen) liefdadigheidsorganisatie die zich inzet
voor <a href="documents/freesoftware.html">Vrije
Software</a>. Voor de FSFE blijven de vrijheden om software te
kunnen gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren essentieel om
iedereen gelijke kansen te geven in ons digitaal tijdperk. Wij
proberen meer steun te verkrijgen voor Vrije Software door een
algemeen bewustzijn te creëren in de politiek, de wetgeving en
de maatschappij. Wij ondersteunen ook de ontwikkeling van
technologieën zoals
het <a href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux
besturingssysteem. Zulke programma's stellen deze vrijheden
beschikbaar voor alle leden van onze digitale samenleving.
</p>
<p>
Het werk van de FSFE wordt mogelijk gemaakt door vele
individuele bijdragen, in het bijzonder aan de
<a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship van FSFE</a>.
U kan een bijdrage leveren door
<a href="http://fellowship.fsfe.org/join">nu lid te worden</a>,
en door anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.
</p>
</body>
<text id="news">Laatste nieuws</text>
<text id="events">Aankomende evenementen</text>
<text id="morenews">Meer nieuws...</text>
<text id="moreevents">Meer evenementen...</text>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->