Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
1.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
<p class="tagline">Fri som i frihet</p>
<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell, og i enkelte
land veldedig, organisasjon tilegnet <a
href="/documents/freesoftware.html">fri programvare</a>. FSFE
mener at frihetene til å bruke, studere, dele og forbedre
programvare er kritiske for å oppnå likeverdig deltagelse i
informasjonsalderen. Vi arbeider for å skape forståelse og støtte
for programvarefrihet innen politikk, juss, og samfunnet ellers. Vi
fremmer også utvikling, som for eksempel av <a
href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux-operativsystemet,
som gir disse frihetene til alle deltagere i det digitale samfunnet.
</p>
<p>
FSFEs arbeide er gjort mulig takket være mange individuelle
bidrag, særlig til <a
href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship of FSFE</a>. Én
måte å bidra på er å <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">bli
medlem nå</a>, samt å oppfordre andre til å gjøre det samme.
</p>
</body>
<text id="news">Siste nytt</text>
<text id="events">Hva skjer?</text>
<text id="morenews">Flere nyheter…</text>
<text id="moreevents">Flere begivenheter…</text>
<translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->