Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

48 lines
2.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>ФСФЕ - Европска фондација за слободен софтвер</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Европска фондација за слободен софтвер</h1>
<p class="tagline">„Слободен софтвер за слободно општество“</p>
<p>
Добредојдовте на домашната страница на Европската фондација за
слободен софтвер. ФСФЕ беше лансирана на 10 март 2001 година и ги
поддржува сите европски аспекти на <a
href="documents/freesoftware.html">слободниот софтвер</a>; особено
<a href="documents/gnuproject.html">проектот ГНУ</a>. Ние активно го
поддржуваме развојот на слободниот софтвер и распространувањето на
оперативните системи базирани на ГНУ како ГНУ/Линукс. Меѓу другото,
ние обезбедуваме центар за поддршка на политичари, адвокати, и
новинари се со цел да се обезбеди правната, политичката и
социјалната иднина на слободниот софтвер.
</p>
<p>
Работата на ФСФЕ е овозможена со многуте индивидуални придонеси,
особено на <a href="http://www.fsfe.org">братството на ФСФЕ</a>.
Еден од начините да придонесете е да се <a
href="http://www.fsfe.org/about/">зачлените веднаш</a>, и да ги
поттикнете и другите да го сторат истото.
</p>
</body>
<text id="news">Вести</text>
<text id="events">Настани</text>
<text id="more">Прочитај повеќе...</text>
<text id="morenews">Повеќе вести...</text>
<text id="moreevents">Повеќе настани...</text>
<translator>Igor Stamatovski (Free Software Macedonia)</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->